Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?fromSiteNodeId=513229 The top 25 events Inbjudan till workshop: #AI@GU https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=513230&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136705481 Det finns ett starkt samhällsbehov av forskning och utbildning kopplat till frågor om artificiell intelligens (AI). Göteborgs universitet vill bidra med sin kunskap, stärka och utveckla detta område. Lärare/forskare och doktorander med intresse för AI välkomnas till en intern workshop kring denna satsning. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-08-28 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-08-28 12:00</endDateTime></metadata>]]> Workshop Medarbetarportal Universitetsgemensam true Tue, 28 Aug 2018 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=513230&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136705481 2018-08-28T08:00:00Z