Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=temadag&calendarIds=1765672708&fromSiteNodeId=515494&languageId=100000&print=true&calendarMonth=2019-09 The top 25 events Grammatikfestivalen 2020 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137055753 Grammatikfestivalen, som är Göteborgs bidrag till den nationella Grammatikdagen, äger rum fredag 20 mars och årets tema är "Grammatik och undervisning". Välkommen! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-20 10:00</startDateTime><endDateTime>2020-03-20 16:00</endDateTime></metadata>]]> Temadag Språk Lingvistik Humaniora Sprid inom fakulteten Litteraturvetenskap Forskning true Fri, 20 Mar 2020 09:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137055753 2020-03-20T09:00:00Z