Kalender - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=temadag&calendarIds=&fromSiteNodeId=529651&startDateTime=2019-05-27&endDateTime=2019-06-03&languageId=100000&amp;endDateTime=2019-02-13&amp;siteNodeId=529651&amp;languageId=100000&amp;categoryAttribute=eventTypes&amp;categoryNames=temadag The top 25 events Infodag om att jobba som kulturskolepedagog https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136935345 Vill du jobba inom kulturskolan? Välkommen till en infodag på Angereds kulturskola där du får veta mer om yrket, om kulturskolan och om en helt ny utbildning som riktar sig särskilt till dig som är aktiv inom en konstform och som vill fylla på med den pedagogiska kompetens behövs. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-25 11:00</startDateTime><endDateTime>2019-09-25 16:30</endDateTime></metadata>]]> Konst Musik Pedagogik och didaktik Samverkan Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Barn- och ungdomsvetenskap Temadag Barn- och ungdomskultur true Wed, 25 Sep 2019 09:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136935345 2019-09-25T09:00:00Z