Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=meeting&calendarIds=1764699888&fromSiteNodeId=499500&tipFriend=true&tipUrl=http%3A%2F%2Fhum.gu.se%2Faktuellt%2FKalendarium%2F%3FstartDateTime%3D2019-08-22%26endDateTime%3D2019-08-22%26siteNodeId%3D499500%26languageId%3D100000%26categoryAttribute%3DeventTypes%26categoryNames%3Dmeeting%26tipFriend%3Dtrue%26tipUrl%3Dhttp%253A%252F%252Fhum.gu.se%252Faktuellt%252FKalendarium%252F%253FstartDateTime%253D2019-08-22%2526endDateTime%253D2019-08-22%2526siteNodeId%253D499500%2526languageId%253D100000%2526categoryAttribute%253DeventTypes%2526categoryNames%253Dfilmvisning%2526amp%253BendDateTime%253D2019-02-20%2526amp%253BsiteNodeId%253D499500%2526amp%253BlanguageId%253D100000%2526amp%253BcategoryAttribute%253DeventTypes%2526amp%253BcategoryNames%253DSamtal%26amp%3BendDateTime%3D2019-02-20%26amp%3BsiteNodeId%3D499500%26amp%3BlanguageId%3D100000%26amp%3BcategoryAttribute%3DeventTypes%26amp%3BcategoryNames%3DSamtal&startDateTime=2019-08-22&endDateTime=2019-08-22&languageId=100000&amp;endDateTime=2019-02-20&amp;siteNodeId=499500&amp;languageId=100000&amp;categoryAttribute=eventTypes&amp;categoryNames=Samtal The top 25 events Att söka doktorandtjänst - informationsmöte https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137069150 Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion har utlyst doktorandtjänster i litteraturvetenskap, idéhistoria och religionsvetenskap. Du som vill söka en av tjänsterna är välkommen på informationsmöte måndagen den 24 februari! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-24 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-02-24 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Möte Sprid inom fakulteten true Mon, 24 Feb 2020 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137069150 2020-02-24T14:15:00Z