Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=lecture&calendarIds=1766552188&fromSiteNodeId=528540&startDateTime=2019-02-01&endDateTime=2019-02-01&languageId=100000&print=true&tipFriend=true&tipUrl=http%3A%2F%2Fpsy.gu.se%2Faktuellt%2Fkalendarium%2F%3Fprint%3Dtrue%26siteNodeId%3D528540%26languageId%3D100000%26startDateTime%3D2019-02-01%26endDateTime%3D2019-02-01 The top 25 events Föreläsning om alkohol, graviditet och spädbarns hälsa https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137038433 Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA) bjuder in till föreläsning om alkohol, graviditet och spädbarns hälsa den 20 februari. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-20 13:30</startDateTime><endDateTime>2020-02-20 16:00</endDateTime></metadata>]]> Medicin Föreläsning Forskning Ingen annan plats! true Thu, 20 Feb 2020 12:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137038433 2020-02-20T12:30:00Z Docentföreläsning: Klinisk neuropsykologisk forskning https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137055165 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-28 15:00</startDateTime><endDateTime>2020-02-28 15:45</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Föreläsning Psykologi true Fri, 28 Feb 2020 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137055165 2020-02-28T14:00:00Z