Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=lecture&calendarIds=1765672708&fromSiteNodeId=515494&tipFriend=true&tipUrl=http%3A%2F%2Fsprak.gu.se%2FAktuellt%2Fkalendarium%2F%3FstartDateTime%3D2020-03-01%26endDateTime%3D2020-03-31%26siteNodeId%3D515494%26languageId%3D100000%26categoryAttribute%3DeventTypes%26categoryNames%3Dlecture%26tipFriend%3Dtrue%26tipUrl%3Dhttp%253A%252F%252Fsprak.gu.se%252FAktuellt%252Fkalendarium%252F%253FsiteNodeId%253D515494%2526languageId%253D100000%2526startDateTime%253D2020-03-01%2526endDateTime%253D2020-03-31&startDateTime=2020-03-01&endDateTime=2020-03-31&languageId=100000 The top 25 events Writing Early and Late Modern Dutch. A Sociolinguistic Perspective https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137099890 Gästföreläsning inom seminarieserien Skrift och samhälle och forskningsområdet Språk i samhällskontext vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-11-12 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-11-12 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Språk Lingvistik Föreläsning Forskning Humaniora Seminarium true Thu, 12 Nov 2020 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137099890 2020-11-12T14:15:00Z