Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=lecture&calendarIds=1765672708&fromSiteNodeId=515494&startDateTime=2019-08-23&endDateTime=2019-08-23&languageId=100000 The top 25 events Slaviska forskarseminariet: Per Ambrosiani https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137013324 Forskarseminarium i ämnet slaviska språk vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-01-30 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-01-30 15:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Humaniora Seminarium Ingen annan plats! Föreläsning Språk true Thu, 30 Jan 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137013324 2020-01-30T12:15:00Z The Translator who got lost in the archive https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137041474 Gästföreläsning inom forskningsområdena Språk och förmedling och Transkulturalitet vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-01-30 15:00</startDateTime><endDateTime>2020-01-30 17:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Forskning Språk Seminarium Litteraturvetenskap Lingvistik Sprid inom fakulteten Humaniora true Thu, 30 Jan 2020 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137041474 2020-01-30T14:00:00Z Lin Engdahl om debutromanen "En piska, en påk, en yxa" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137052048 Gästföreläsning inom Karlgrenseminariet vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-03 15:00</startDateTime><endDateTime>2020-02-03 17:00</endDateTime></metadata>]]> Litteraturvetenskap Forskning Seminarium Språk Humaniora Sprid inom fakulteten Föreläsning true Mon, 03 Feb 2020 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137052048 2020-02-03T14:00:00Z Cross-Historical Comparison in Literary Studies: Reassessing the Twentieth-Century Legacy https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137045804 Gästföreläsning inom forskningsområdet Språk, litteratur och kulturalitet vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-04 15:00</startDateTime><endDateTime>2020-02-04 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Föreläsning Språk Litteraturvetenskap Forskning Seminarium Sprid inom fakulteten true Tue, 04 Feb 2020 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137045804 2020-02-04T14:00:00Z Arabiska forskarseminariet: Andreas Hallberg https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137050807 Forskarseminarium i ämnet arabiska vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-05 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-02-05 17:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Seminarium Sprid inom fakulteten Språk Humaniora Forskning true Wed, 05 Feb 2020 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137050807 2020-02-05T14:15:00Z Mostly hidden from view" or simply not there? A fresh look at case inflection in Standard Arabic https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137049630 Föreläsning (på engelska) inom forskningsområdet Språkliga strukturer vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-20 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-02-20 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Språk Lingvistik Forskning Humaniora Föreläsning Seminarium true Thu, 20 Feb 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137049630 2020-02-20T12:15:00Z Sifilografía. Diseased Literary, Medical and Political Discourses in the Hispanic World https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137041533 Gästföreläsning inom forskningsområdet Språk, litteratur och kulturalitet vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-25 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-02-25 17:15</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Språk Forskning Sprid inom fakulteten Föreläsning Humaniora Kulturstudier Litteraturvetenskap true Tue, 25 Feb 2020 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137041533 2020-02-25T14:15:00Z Typografi: teknologi, estetik, städer och ekonomi https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137052175 Forskningsseminarium om typografi. Karin Wagner presenterar sitt bokprojekt om typografi i den digitala tidsåldern. Johan Järlehed och Maryam Fanni presenterar ett artikelprojekt om stadstypsnitt. Arina Stoenescu presenterar sitt avhandlingsprojekt "Connections between Typography and Politics in Romania during the Communist Period 1948-1989". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-27 14:00</startDateTime><endDateTime>2020-02-27 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Föreläsning Forskning Sprid inom fakulteten Seminarium Kulturstudier Centrala kalendern www.gu.se Språk true Thu, 27 Feb 2020 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137052175 2020-02-27T13:00:00Z Slaviska forskarseminariet: Leonid Kulikov https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137050344 Forskarseminarium i ämnet slaviska språk vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-11 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-03-11 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Humaniora Språk Lingvistik Föreläsning Seminarium Forskning true Wed, 11 Mar 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137050344 2020-03-11T12:15:00Z