Kalender - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=lecture&calendarIds=&fromSiteNodeId=529651&startDateTime=2019-07-21&endDateTime=2019-07-28&languageId=100000&amp;languageId=100000&amp;startDateTime=2019-02-18&amp;endDateTime=2019-02-18 The top 25 events Global (in)stabilitet med Trump? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136970354 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-15 12:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-15 13:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Samhällsvetenskap true Tue, 15 Oct 2019 10:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136970354 2019-10-15T10:15:00Z Myt att ett glas vin är bra för äldre https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136970392 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-22 12:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-22 13:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Medarbetarportal Samhällsvetenskap true Tue, 22 Oct 2019 10:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136970392 2019-10-22T10:15:00Z Öppen föreläsning: Litteratur och vithetskritik https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136958307 22/10: Hur skildrades stereotyper så som vithet, utseende och ras hos de stora arbetarförfattarna Moa Martinson och Dan Andersson? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-22 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-22 19:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se Humaniora true Tue, 22 Oct 2019 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136958307 2019-10-22T16:00:00Z The accomplice https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136963868 Boy Vereecken runs an international, independent, Brussels-based office for editorial design and Art Direction, founded in 2010. Focusing on printed matter and site-specific installations, and describing his methodology as "As Found" bringing a vital flexibility to today's visual identity language. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-23 15:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-23 17:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Design Ingen annan plats! true Wed, 23 Oct 2019 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136963868 2019-10-23T13:00:00Z David Carroll om Cambridge Analytica skandalen och användandet av personuppgifter https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136986242 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-25 16:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-25 18:00</endDateTime></metadata>]]> Tvärvetenskap Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 25 Oct 2019 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136986242 2019-10-25T14:00:00Z Financial regulation: What the finance industry wants and how it gets it - Félix Neubergh Lecture 2019 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136977940 Professor Renée Adams, University of Oxford, will discuss how the influence of the finance industry on legislation extends over the entire legislative process. Thus, financial regulation cannot be evaluated in isolation from influence. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-30 14:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-30 16:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning Ekonomi/juridik true Wed, 30 Oct 2019 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136977940 2019-10-30T13:00:00Z About stone - material, method and jewelry https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136959406 Sten har varit Tarja Tuupanens huvudmaterial som smyckekonstnär i 20 år. I föreläsningen kommer hon att prata om sin inställning till olika stenar - hur materialets karaktär påverkar innehållet i arbetet och vad färdighet betyder för henne. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-30 15:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-30 17:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Konst Ingen annan plats! true Wed, 30 Oct 2019 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136959406 2019-10-30T14:00:00Z Responsible consumption and production, and legal action - Lecture with Arash Derambarsh, winner of the WIN WIN Sustainability Award 2019 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136977807 This year's winner of the WIN WIN Gothenburg Sustainability Award is Mr. Arash Derambarsh, a lawyer and city councilor in the city of Courbevoie in France. He will present his work on making the French government to pass a law prohibiting supermarkets and other food outlets to throw away edible food. Thanks to this new law, over 10 million meals are distributed every year to people in need instead of being wasted. This represents a 22% growth in food donations in France. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-30 15:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-30 16:30</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Ekonomi/juridik Centrala kalendern www.gu.se true Wed, 30 Oct 2019 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136977807 2019-10-30T14:00:00Z Textilt återbruk: Om materiellt och kulturellt slitage https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136973866 Vad händer med kläder och textilier som vi inte längre vill eller kan använda? Anneli Palmsköld är professor i kulturvård med inriktning mot hantverksvetenskap och kommer under den här fömiddagen lära oss mer om olika praktiska lösningar kring textilt återbruk. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-05 10:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-05 11:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning Naturvetenskap true Tue, 05 Nov 2019 09:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136973866 2019-11-05T09:00:00Z Plastskräp i havet, hur når vi hållbar plastanvändning? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136973879 Marin nedskräpning är ett växande miljöproblem och utgör huvudsakligen av plast. Föreläsning med Martin Hassellöv, professor i marin kemi om plastens påverkan på våra marina liv och hur vi kan nå en mer hållbar plastanvändning. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-05 11:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-05 12:00</endDateTime></metadata>]]> Naturvetenskap Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se true Tue, 05 Nov 2019 10:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136973879 2019-11-05T10:00:00Z Öppen föreläsning - What can we do about the climate impact of the Health care sector?, Act!Sustainable https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136960785 Föreläsningen är ett arrangemang inom ramen för Göteborgs universitets och Chalmers hållbarhetsvecka och vänder sig till studenter, lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin, VGR anställda och allmänheten. Representanter för the Centre for Sustainable Health Care, som är världsledande inom detta område, introducerar till hur hälsa och klimatförändringar hänger ihop och ger konkreta exempel på hur hälso- och sjukvården kan minska klimatpåverkan t.ex. genom byte av material, effektivare kommunikation mellan vårdenheter. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-05 14:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-05 17:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Forskning Centrala kalendern www.gu.se true Tue, 05 Nov 2019 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136960785 2019-11-05T13:00:00Z Näckrostimmen: Vad har arkeologi med hållbarhet att göra? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136961323 De hållbarhetsutmaningar som världen står inför kräver nya idéer och lösningar. Docent Christian Isendahl diskuterar kring vilken roll arkeologi kan spela för hur vi bättre kan förstå vad en hållbar framtid innebär. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-05 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-05 19:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Sustainable development Sprid inom fakulteten Tvärvetenskap Centrala kalendern www.gu.se true Tue, 05 Nov 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136961323 2019-11-05T17:00:00Z Hållbar turism - Globala målen 8 & 12 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136922989 FN:s medlemsländer har antagit 17 globala mål för hållbar utveckling i Agenda 2030. I en serie föreläsningar berättar forskare från Chalmers och Göteborgs universitet om målen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för att uppnå dem. Vid varje tillfälle berättar två forskare om två av målen och hur de är sammankopplade. Nu är det dags för mål 8 om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, samt mål 12 om hållbar produktion och konsumtion. Dessa mål binds ihop bland annat genom de två delmål som handlar om främja en hållbar turism. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-06 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-06 19:30</endDateTime></metadata>]]> Hållbar utveckling Föreläsning Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se true Wed, 06 Nov 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136922989 2019-11-06T17:00:00Z Banbrytande berättelser - Orfeusmyten https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136833188 Alltsedan antiken har Orfeus-myten lockat författare, kompositörer, målare och skulptörer till fortsatt konstnärligt nyskapande. Vad har då hänt med Orfeus-motivet under tidens gång, inte minst i musikdramat? Orfeus beger sig till dödsriket och återvänder levande. Det slutar dock inte alltid lyckligt för det. I vissa fall slutar Orfeus rentav sina dagar sliten i stycken av backantinnor. Dag Hedman, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet Datum: 6 november <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-06 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-06 20:00</endDateTime></metadata>]]> Samverkan Föreläsning Litteraturvetenskap Populärvetenskap Sprid inom fakulteten true Wed, 06 Nov 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136833188 2019-11-06T17:00:00Z Vem vill (inte) ha miljöskatter egentligen https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136970400 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-12 12:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-12 13:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal Samhällsvetenskap Sprid inom fakulteten Föreläsning true Tue, 12 Nov 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136970400 2019-11-12T11:15:00Z Fierce Passengers https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136959446 Konstnären Linda Sormin utforskar bräcklighet, migration och förändring genom skulpturer och installationer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-12 16:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-12 18:00</endDateTime></metadata>]]> Konst Ingen annan plats! Föreläsning true Tue, 12 Nov 2019 15:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136959446 2019-11-12T15:00:00Z Har vi råd att göra barnböcker? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136986112 Fler barnböcker än någonsin ges ut idag och förlagsavtalen är väldigt olika. Nettoroyalty, vinstdelning, engångsarvode - vad blir resultatet? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-13 15:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-13 17:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Konst Konst- och bildvetenskap Design Ingen annan plats! true Wed, 13 Nov 2019 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136986112 2019-11-13T14:00:00Z Öppen föreläsning: Jordens framtid - eller människans? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136959104 20/11: Öppen föreläsning om hur människan tär allt mer på jordens begränsade resurser och hur vi ska förhålla oss till vår framtid. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-20 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-20 14:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Humaniora Centrala kalendern www.gu.se true Wed, 20 Nov 2019 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136959104 2019-11-20T12:00:00Z Barn mindre utsatta när konvention blir lag https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136970411 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-26 12:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-26 13:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se Samhällsvetenskap Sprid inom fakulteten Medarbetarportal true Tue, 26 Nov 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136970411 2019-11-26T11:15:00Z Öppen föreläsning: Finns det liv i rymden? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136959281 26/11: Vad har man funnit efter två hundra års letande? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-26 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-26 19:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se Humaniora true Tue, 26 Nov 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136959281 2019-11-26T17:00:00Z Näckrostimmen: Universitetet och humaniora https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136961354 I denna Näckrostimme presenterar Thomas Karlsohn och Daniel Brodén från tankesmedjan Humtank den pågående diskussionen om humanioras roll. De ger även en historisk bakgrundsteckning till den dagsaktuella diskussionen samtidigt som de knyter an till den lokala situationen i Göteborg. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-03 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-12-03 19:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning true Tue, 03 Dec 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136961354 2019-12-03T17:00:00Z Öppen föreläsning: Med kriminalromanen som mall https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136959259 9/12: Om hur Svarta pantrarna i USA har använt sig av kriminalromanens sätt att berätta för att ställa viktiga frågor om brott, straff och rättvisa. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-09 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-12-09 19:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning Humaniora true Mon, 09 Dec 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136959259 2019-12-09T17:00:00Z Docentföreläsning - Frida Petersson https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136970891 Lokal: Sappören <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-07 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-02-07 16:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Samhällsvetenskap Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 07 Feb 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136970891 2020-02-07T12:15:00Z