Kalender - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=lecture&calendarIds=&fromSiteNodeId=529651&startDateTime=2019-02-01&endDateTime=&languageId=100000&amp;endDateTime=2019-02-01&amp;siteNodeId=529651&amp;languageId=100000&amp;categoryAttribute=eventTypes&amp;categoryNames=fair The top 25 events Populärvetenskaplig föreläsning: Sex i havet - om sätt att föröka sig under ytan https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136934454 Att effektivt fortplanta sig är nödvändigt för en framgångsrik art, men det finns många lösningar som alla tycks fungera. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-07-18 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-07-18 18:45</endDateTime></metadata>]]> Miljö Föreläsning Naturvetenskap Sprid inom fakulteten Populärvetenskap Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 18 Jul 2019 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136934454 2019-07-18T16:00:00Z Populärvetenskaplig föreläsning: Scary seafood - den nya maten från havet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136934500 Scary Seafood är projektet som vill väcka nyfikenhet och visa på möjligheterna att nyttja marina organismer som vi i Sverige av tradition eller andra skäl inte äter idag. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-07-25 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-07-25 18:45</endDateTime></metadata>]]> Populärvetenskap Naturvetenskap Miljö Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten true Thu, 25 Jul 2019 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136934500 2019-07-25T16:00:00Z Populärvetenskaplig föreläsning: Synliga och osynliga hot mot våra hav https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136934515 Våra oändliga hav har under mycket lång tid ansetts klara utsläpp av olika slag. Olja och plast finns fortfarande på våra stränder som synliga bevis på detta. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-08-01 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-08-01 18:45</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Miljö Sprid inom fakulteten Naturvetenskap Föreläsning Populärvetenskap true Thu, 01 Aug 2019 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136934515 2019-08-01T16:00:00Z Populärvetenskaplig föreläsning: Sjösjuka - ingen sjukdom men en naturlig reaktion https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136934534 De flesta har någon gång drabbats av sjösjuka, åksjuka, tåg- eller flygsjuka men varför reagerar kroppen som den gör och hur uppstår egentligen symptomen? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-08-08 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-08-08 18:45</endDateTime></metadata>]]> Populärvetenskap Föreläsning Medicin Sprid inom fakulteten Naturvetenskap Miljö Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 08 Aug 2019 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136934534 2019-08-08T16:00:00Z Populärvetenskaplig föreläsning: Så sköter vi Sveriges enda marina nationalpark https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136934548 Biologisk mångfald och hållbart nyttjande är ledorden för Kosterhavets nationalpark. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-08-15 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-08-15 18:45</endDateTime></metadata>]]> Miljö Sprid inom fakulteten Naturvetenskap Populärvetenskap Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning true Thu, 15 Aug 2019 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136934548 2019-08-15T16:00:00Z Den unge Werthers lidande - banbrytande berättelser https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136833179 Med <i>Den unge Werthers lidande</i> skapade Goethe ett verk som drev subjektivismen längre än någon tidigare hade gjort i litteraturen. Werther är den ende brevskrivaren i denna brevroman, och han skapar sig en värld som inte har mycket med den objektiva verkligheten att göra. Han plågas av det borgerliga samhällets krav och flyr in i sig själv. Många läsare identifierade sig med Werther så till den grad, att det utlöste en självmordsepidemi. Men är Werther verkligen en hjälte att efterlikna? Varför inte läsa Goethes roman mothårs, som en kritik av subjektivismen? Ingrid Elam, professor i litterär gestaltning och docent i litteraturvetenskap Datum: 8 oktober <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-08 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-08 20:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Litteraturvetenskap Ingen annan plats! true Tue, 08 Oct 2019 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136833179 2019-10-08T16:00:00Z Orfeusmyten - banbrytande berättelser https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136833188 Alltsedan antiken har Orfeus-myten lockat författare, kompositörer, målare och skulptörer till fortsatt konstnärligt nyskapande. Vad har då hänt med Orfeus-motivet under tidens gång, inte minst i musikdramat? Orfeus beger sig till dödsriket och återvänder levande. Det slutar dock inte alltid lyckligt för det. I vissa fall slutar Orfeus rentav sina dagar sliten i stycken av backantinnor. Dag Hedman, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet Datum: 6 november <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-06 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-06 20:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Föreläsning Litteraturvetenskap true Wed, 06 Nov 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136833188 2019-11-06T17:00:00Z Hållbar turism - Globala målen 8 & 12 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136922989 FN:s medlemsländer har antagit 17 globala mål för hållbar utveckling i Agenda 2030. I en serie föreläsningar berättar forskare från Chalmers och Göteborgs universitet om målen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för att uppnå dem. Vid varje tillfälle berättar två forskare om två av målen och hur de är sammankopplade. Nu är det dags för mål 8 om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, samt mål 12 om hållbar produktion och konsumtion. Dessa mål binds ihop bland annat genom de två delmål som handlar om främja en hållbar turism. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-06 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-06 19:30</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning Hållbar utveckling Medarbetarportal true Wed, 06 Nov 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136922989 2019-11-06T17:00:00Z