Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=higherseminar&calendarIds=1764699888&fromSiteNodeId=499500&startDateTime=2019-08-22&endDateTime=2019-08-22&languageId=100000&tipFriend=true&tipUrl=http%3A%2F%2Fhum.gu.se%2Faktuellt%2FKalendarium%2F%3FstartDateTime%3D2019-08-22%26endDateTime%3D2019-08-22%26siteNodeId%3D499500%26languageId%3D100000%26categoryAttribute%3DeventTypes%26categoryNames%3DPredisputation%26amp%3BendDateTime%3D2019-02-20%26amp%3BsiteNodeId%3D499500%26amp%3BlanguageId%3D100000%26amp%3BcategoryAttribute%3DeventTypes%26amp%3BcategoryNames%3DSamtal&amp;endDateTime=2019-02-20&amp;siteNodeId=499500&amp;languageId=100000&amp;categoryAttribute=eventTypes&amp;categoryNames=Samtal The top 25 events Ungdomsspråk i Sverige: från Ekensnacket till Multietniskt ungdomsspråk ur ett historiskt och sociolingvistiskt perspektiv https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137041728 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-01-20 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-01-20 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Humaniora Högre seminarium true Mon, 20 Jan 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137041728 2020-01-20T12:15:00Z Nyutkommna böcker på LIR https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137033213 Första högre seminariet för terminen: Nyutkommna böcker på LIR. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-01-22 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-01-22 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Högre seminarium Sprid inom fakulteten true Wed, 22 Jan 2020 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137033213 2020-01-22T14:15:00Z Bokpresentation: Som en vildfågel i en bur https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137033467 <b>Birgitta Johansson Lindh</b> presenterar sin bok <i>Som en vildfågel i en bur: Identitet, kärlek, frihet och melodramatiska inslag i Alfhild Agrells, Victoria Benedictssons och Anne Charlotte Lefflers 1880-talsdramatik</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-12 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-02-12 17:00</endDateTime></metadata>]]> Högre seminarium Sprid inom fakulteten Litteraturvetenskap true Wed, 12 Feb 2020 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137033467 2020-02-12T14:15:00Z Bokpresentation: Det naturliga: En kritik av queerteorin, transhumanismen och det digitala https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137033502 <b>Fredrik Svenaeus</b>, professor i den praktiska kunskapens filosofi vid Södertörns högskola, presenterar sin bok <i>Det naturliga: En kritik av queerteorin, transhumanismen och det digitala</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-19 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-02-19 17:00</endDateTime></metadata>]]> Högre seminarium Sprid inom fakulteten Humaniora true Wed, 19 Feb 2020 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137033502 2020-02-19T14:15:00Z Bokpresentation: Mannen som ordnade naturen: En biografi över Carl von Linné https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137033519 <b>Gunnar Broberg</b>, professor emeritus i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet, presenterar sin bok <i>Mannen som ordnade naturen: En biografi över Carl von Linné</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-04 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-03-04 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Idéhistoria Högre seminarium true Wed, 04 Mar 2020 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137033519 2020-03-04T14:15:00Z Alexandra Borg och Nina Ulmaja om Strindbergs lilla röda https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137033541 <b>Alexandra Borg</b>, fil. dr. i litteraturvetenskap, och <b>Nina Ulmaja</b>, bokformgivare, berättar om <i>Strindbergs lilla röda. Boken om boken och typerna</i> (Atlantis 2019). <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-11 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-03-11 17:00</endDateTime></metadata>]]> Högre seminarium Sprid inom fakulteten Litteraturvetenskap true Wed, 11 Mar 2020 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137033541 2020-03-11T14:15:00Z Patrick McCray: Making Art Work: Engineers, Artists, and the Building of New Creative Cultures https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137033638 <b>Patrick McCray</b>, professor i historia, University of California Santa Barbara: <i>Making Art Work: Engineers, Artists, and the Building of New Creative Cultures</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-22 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-04-22 17:00</endDateTime></metadata>]]> Högre seminarium Idéhistoria Sprid inom fakulteten true Wed, 22 Apr 2020 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137033638 2020-04-22T13:15:00Z Bokpresentation: Psalmernas värld: Tre studier i 1695 års psalmbok https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137033623 <b>Håkan Möller</b> presenterar <i>Psalmernas värld: Tre studier i 1695 års psalmbok</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-06 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-05-06 17:00</endDateTime></metadata>]]> Högre seminarium Sprid inom fakulteten Religion true Wed, 06 May 2020 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137033623 2020-05-06T13:15:00Z Bokpresentation: Fabelbruk i svensk tidigmodernitet. En genrehistorisk studie https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137033731 <b>Erik Zillén</b>, docent i litteraturvetenskap vid Lunds universitet, presenterar sin nya bok om den aisopiska fabelns historia i Sverige: <i>Fabelbruk i svensk tidigmodernitet. En genrehistorisk studie</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-13 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-05-13 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Högre seminarium Idéhistoria true Wed, 13 May 2020 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137033731 2020-05-13T13:15:00Z