Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=higherseminar&calendarIds=1764699888&fromSiteNodeId=499500&startDateTime=2019-02-09&endDateTime=&languageId=100000&amp;endDateTime=2019-02-09&amp;siteNodeId=499500&amp;languageId=100000&amp;categoryAttribute=eventTypes&amp;categoryNames=professorsforelasning The top 25 events Högre seminariet: Sociological Practice through the Lens of Theatre https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136946923 <i>Sociological Practice through the Lens of Theatre</i>. Gästföreläsning av Helena Holgersson, universitetslektor vid institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-16 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-16 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Högre seminarium Humaniora true Wed, 16 Oct 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136946923 2019-10-16T13:15:00Z Högre seminariet: Ryssland och Finland i svensk litterär opinionsbildning 1809-1918 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136947001 <i>Barbaren och den förslavade Aura. Ryssland och Finland i svensk litterär opinionsbildning 1809-1918</i>. Projektpresentation av Claes Ahlund, professor i Nordisk litteratur vid Åbo Akademi. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-06 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-06 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Högre seminarium Litteraturvetenskap true Wed, 06 Nov 2019 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136947001 2019-11-06T14:15:00Z Högre seminariet: Estetik och funktion. De förändrade villkoren för barn och ungas fiktionsmöten 1980-2020 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136947055 <i>Estetik och funktion. De förändrade villkoren för barn och ungas fiktionsmöten 1980-2020</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-13 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-13 17:00</endDateTime></metadata>]]> Litteraturvetenskap Högre seminarium Sprid inom fakulteten true Wed, 13 Nov 2019 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136947055 2019-11-13T14:15:00Z Den svenska hifi-kulturens uppgång och nedgång https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136957147 Alf Björnberg - Den svenska hifi-kulturens uppgång och nedgång Ordförande: Tobias Pontara Alf Björnberg är professor i musikvetenskap vid Institutionen för Kulturvetenskaper, Göteborgs universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-20 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-20 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Högre seminarium Musikvetenskap true Wed, 20 Nov 2019 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136957147 2019-11-20T14:15:00Z Högre seminariet: Vetenskapshistorisk hattparad: Forskarutbildningarna i det svenska högskolesystemets historia https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136947091 <i>Vetenskapshistorisk hattparad: Forskarutbildningarna i det svenska högskolesystemets historia</i>. Pågående forskning av Henrik Björck, professor i idé- och lärdomshistoria. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-20 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-20 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Högre seminarium Idéhistoria true Wed, 20 Nov 2019 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136947091 2019-11-20T14:15:00Z Ekoseminariet: Jørgen Bruhn om Intermedial ekokritik https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136940322 Intermedial ekokritik som metod syftar till att kritiskt granska och jämföra olika mediala representationer av ekologiska grundfrågor, med erfarenheter från medieforskningen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-27 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-27 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Högre seminarium Humaniora true Wed, 27 Nov 2019 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136940322 2019-11-27T14:15:00Z Digital etnografi https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136957172 Evelina Lilieqvist - Digital etnografi. Ordförande: Åsa Andersson Evelina Liliequist är doktorand i etnologi vid Umeå universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-27 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-27 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Etnologi Högre seminarium true Wed, 27 Nov 2019 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136957172 2019-11-27T14:15:00Z Högre seminariet: Om att tolka Platon - några principiella reflexioner https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136947080 <i>Om att tolka Platon - några principiella reflexioner</i>. Gästföreläsning av Mats Persson, professor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-04 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-12-04 17:00</endDateTime></metadata>]]> Högre seminarium Sprid inom fakulteten Idéhistoria true Wed, 04 Dec 2019 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136947080 2019-12-04T14:15:00Z Textseminarium: Ideologikritik - En introduktion https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136957185 Textseminarium: Ideologikritik - En introduktion. Kommentator: Catharina Thörn. Medverkande: Evelina Johansson Wilén, Tomas Wedin och Carl Wilén. Evelina Johansson Wilén är doktorand i genusvetenskap vid Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet. Tomas Wedin är disputerad i idéhistoria vid Göteborgs universitet, verksam som lärare och forskare vid Institutionen för litteraturvetenskap, idéhistoria och religion. Carl Wilén är doktorand i sociologi vid Institutionen för Sociologi och arbetsvetenskap. Catharina Thörn är docent i Kulturstudier vid Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-04 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-12-04 17:00</endDateTime></metadata>]]> Kulturstudier Idéhistoria Högre seminarium Humaniora Genusvetenskap Sprid inom fakulteten Tvärvetenskap true Wed, 04 Dec 2019 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136957185 2019-12-04T14:15:00Z Högre seminariet: Arvet efter svensk/skandinavisk kolonialism https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136947138 <i>Arvet efter svensk/skandinavisk kolonialism: vit atlantisk historia, exceptionalism och ex-koloni-turism</i>. Gästföreläsning av Lill-Ann Körber, professor i nordisk litteratur, medier og kultur, Aarhus Universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-11 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-12-11 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Högre seminarium Humaniora true Wed, 11 Dec 2019 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136947138 2019-12-11T14:15:00Z Högre seminariet: Begrepp i brännpunkten: Antropocen https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136947145 Begrepp i brännpunkten: Antropocen. Panelseminarium med inledning av Håkan Möller och anföranden av Björn Billing, Hjalmar Falk och Julia Nordblad. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-18 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-12-18 18:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Humaniora Högre seminarium true Wed, 18 Dec 2019 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136947145 2019-12-18T14:15:00Z