Kalender - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=dissertation&calendarIds=&fromSiteNodeId=529651&startDateTime=2019-05-27&endDateTime=2019-06-03&languageId=100000&amp;endDateTime=2019-02-13&amp;siteNodeId=529651&amp;languageId=100000&amp;categoryAttribute=eventTypes&amp;categoryNames=temadag The top 25 events Ismena Mardani - Cardiac lipids and their role in the diseased heart https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137010665 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-17 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-12-17 12:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Disputation Medicin Medarbetarportal Forskning true Tue, 17 Dec 2019 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137010665 2019-12-17T08:00:00Z Jennifer Richard - Central actions of glucagon-like peptide-1 on food intake and reward: Novel neurological targets and sex divergent effects https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137026144 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-01-10 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-01-10 12:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Forskning Disputation Medicin true Fri, 10 Jan 2020 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137026144 2020-01-10T08:00:00Z Linnéa Bäckström. "Etableringen av ha-bortfall i svenskan. Från kontaktfenomen till inhemsk konstruktion" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137009741 Disputation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-01-24 10:15</startDateTime><endDateTime>2020-01-24 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Disputation Sprid inom fakulteten true Fri, 24 Jan 2020 09:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137009741 2020-01-24T09:15:00Z Malin Podlevskikh Carlström: "The Trials of the Intertextual: The Translation and Reception of Tatyana Tolstaya's Kys´ in Sweden and the United States" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137011996 Disputation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-01-31 10:15</startDateTime><endDateTime>2020-01-31 23:59</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Disputation Humaniora Sprid inom fakulteten true Fri, 31 Jan 2020 09:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137011996 2020-01-31T09:15:00Z Disputation https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136973874 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-05 09:15</startDateTime><endDateTime>2020-06-05 23:59</endDateTime></metadata>]]> Disputation Samhällsvetenskap Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 05 Jun 2020 07:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136973874 2020-06-05T07:15:00Z