Kalender - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=dissertation&calendarIds=&fromSiteNodeId=529651&startDateTime=2018-12-07&endDateTime=2018-12-14&languageId=100000 The top 25 events Anna Deminger - A prospective cohort study on bone formation and bone loss in ankylosing spondylitis https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136959471 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-25 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-25 12:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Forskning Disputation Medicin Medarbetarportal true Fri, 25 Oct 2019 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136959471 2019-10-25T07:00:00Z The Emergence of Digital Institutions https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136963753 Taline Sandberg Jadaan försvarar sin doktorsavhandling The Emergence of Digital Institutions. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-25 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-25 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation IT Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 25 Oct 2019 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136963753 2019-10-25T07:00:00Z Ponsiano Sawaka Kanijo: "Aspectual classes of verbs in Nyamwezi" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136947995 Disputation. Afrikanska språk. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-25 10:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-25 23:59</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Disputation true Fri, 25 Oct 2019 08:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136947995 2019-10-25T08:15:00Z Using social media https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136963743 Doktorand Beata Jungselius försvarar sin avhandling Using social media. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-25 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-25 16:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation IT Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 25 Oct 2019 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136963743 2019-10-25T11:00:00Z Matilda Amundsen Bergström: "Som en Sapfo. Publiceringsstrategier, självframställning och retorik hos tre tidigmoderna författare" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136939310 Disputation. Litteraturvetenskap. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-25 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-25 23:59</endDateTime></metadata>]]> Disputation Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten true Fri, 25 Oct 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136939310 2019-10-25T11:15:00Z Matias Ekstrand - Energy metabolism and angiogenesis in atherosclerosis and cancer https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136986404 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-08 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-08 12:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Disputation Medicin Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal true Fri, 08 Nov 2019 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136986404 2019-11-08T08:00:00Z Johan Bjellvi - Surgical and neurological adverse effects of epilepsy surgery https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136980216 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-08 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-08 16:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation Centrala kalendern www.gu.se Forskning Medicin true Fri, 08 Nov 2019 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136980216 2019-11-08T12:00:00Z Fashioning a Knowledge Intensive Entrepreneur? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136978083 Erik Gustafssons disputation för filosofie doktorsexamen i innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-12 10:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-12 23:59</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Ekonomi/juridik Disputation true Tue, 12 Nov 2019 09:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136978083 2019-11-12T09:00:00Z Egbert Clevers - DUBBEL EXAMEN - Symptom patterns in irritable bowel syndrome https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136986610 DUBBEL EXAMEN Avhandling för medicine doktorsexamen vid Katolska universitetet, Leuven, Belgien och vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-14 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-14 16:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Medicin Forskning true Thu, 14 Nov 2019 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136986610 2019-11-14T12:00:00Z Karin Gustavsson - Estrogen receptor Alfa and Bone. Posttranslational modifications and cell specific deletion https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136986472 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-22 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-22 12:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Medicin Disputation Forskning Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 22 Nov 2019 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136986472 2019-11-22T08:00:00Z Aimilia Lydia Kalafateli - The gut-brain axis and alcohol-mediated behaviours: the amylin story https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136986956 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-22 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-22 12:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Forskning Disputation Medicin true Fri, 22 Nov 2019 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136986956 2019-11-22T08:00:00Z Evelina Johansson Wilén: "Mellan jaget och världen. Feminism och etik under nyliberala villkor" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136977851 Disputation. Genusvetenskap. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-22 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-22 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Genusvetenskap Disputation true Fri, 22 Nov 2019 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136977851 2019-11-22T12:00:00Z Constantinos Ergatoudes - Risk factors and predictors of Heart Failure: From incidence to prognosis https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136986715 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-29 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-29 12:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Medicin Disputation Forskning Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 29 Nov 2019 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136986715 2019-11-29T08:00:00Z Maria Svedbo Engström - Patient Perspectives brought to the Fore for Diabetes Care: Descriptions as well as Development and Testing of the Diabetes Questionnaire https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136986802 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-29 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-29 16:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Centrala kalendern www.gu.se Medicin Disputation Medarbetarportal true Fri, 29 Nov 2019 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136986802 2019-11-29T12:00:00Z Disputation https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136973874 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-05 09:15</startDateTime><endDateTime>2020-06-05 23:59</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Samhällsvetenskap Disputation true Fri, 05 Jun 2020 07:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136973874 2020-06-05T07:15:00Z