Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=debatt&calendarIds=1766552188&fromSiteNodeId=528540&startDateTime=2019-08-22&endDateTime=2019-08-22&languageId=100000 The top 25 events AW med forskare: Den ökade ojämlikheten i Sverige https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137073985 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-24 17:30</startDateTime><endDateTime>2020-02-24 19:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Debatt Samhällsvetenskap Medarbetarportal Sprid inom fakulteten true Mon, 24 Feb 2020 16:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137073985 2020-02-24T16:30:00Z