Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=debatt&calendarIds=1764699888&fromSiteNodeId=499500&startDateTime=2019-02-09&endDateTime=&languageId=100000&amp;endDateTime=2019-02-09&amp;siteNodeId=499500&amp;languageId=100000&amp;categoryAttribute=eventTypes&amp;categoryNames=Halvtidsseminarium The top 25 events Artificiell intelligens med eller utan humaniora? Ett panelsamtal om framtiden https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136960702 Panelsamtal i samband med Bokmässan. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-26 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-09-26 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Debatt Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten true Thu, 26 Sep 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136960702 2019-09-26T13:15:00Z