Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=conference&calendarIds=1765672708&fromSiteNodeId=515494&startDateTime=2019-08-14&endDateTime=2019-08-14&languageId=100000&tipFriend=true&tipUrl=http%3A%2F%2Fsprak.gu.se%2FAktuellt%2Fkalendarium%2F%3FstartDateTime%3D2019-08-14%26endDateTime%3D2019-08-14%26siteNodeId%3D515494%26languageId%3D100000%26categoryAttribute%3DeventTypes%26categoryNames%3DWorkshop The top 25 events ASLA-symposiet 2020 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136841149 Vartannat år arrangerar ASLA (Association suédoise de linguistique appliquée) symposium där såväl svenska och utländska deltagare träffas. 2020 hålls symposiet i Göteborg där det arrangeras av institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-23 12:34</startDateTime><endDateTime>2020-04-24 23:59</endDateTime></metadata>]]> Språk Konferens Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Svenska true Thu, 23 Apr 2020 10:34:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136841149 2020-04-23T10:34:00Z