Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=conference&calendarIds=1764699888&fromSiteNodeId=499500&startDateTime=2019-02-09&endDateTime=&languageId=100000&tipFriend=true&tipUrl=http%3A%2F%2Fhum.gu.se%2Faktuellt%2FKalendarium%2F%3FstartDateTime%3D2019-02-09%26endDateTime%3D%26siteNodeId%3D499500%26languageId%3D100000%26categoryAttribute%3DeventTypes%26categoryNames%3DUniversitetsseminarium%26amp%3BendDateTime%3D2019-02-09%26amp%3BsiteNodeId%3D499500%26amp%3BlanguageId%3D100000%26amp%3BcategoryAttribute%3DeventTypes%26amp%3BcategoryNames%3Dprofessorsforelasning&amp;endDateTime=2019-02-09&amp;siteNodeId=499500&amp;languageId=100000&amp;categoryAttribute=eventTypes&amp;categoryNames=professorsforelasning The top 25 events Arkeologidagen 2020 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137053092 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-28 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-02-28 16:30</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Konferens Sprid inom fakulteten true Fri, 28 Feb 2020 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137053092 2020-02-28T08:00:00Z Kulturarvsakademins vårkonferens https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137042137 Kulturarvsakademins vårkonferens <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-11 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-03-11 16:00</endDateTime></metadata>]]> Konferens Tvärvetenskap Ingen annan plats! true Wed, 11 Mar 2020 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137042137 2020-03-11T08:00:00Z KULTURARVSDAGEN - Kulturarv i det offentliga rummet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137068778 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-16 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-03-16 17:30</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Tvärvetenskap Konferens true Mon, 16 Mar 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137068778 2020-03-16T12:00:00Z Konferens 2020: Samverkande visuell forskning https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137056582 Den 24-26 mars 2020 anordnar GPS400 sin andra internationella konferens på Humanisten, Renströmsgatan 6. Temat är samverkande visuell forskning och konferensen sker inom ramen för "GPS400: Centrum för samverkande visuell forskning", ett sexårigt fakultetsövergripande forskningscentrum som rektor inrättade i april 2019. Hela konferensen genomförs i panelform utifrån följande preliminära upplägg. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-24 00:00</startDateTime><endDateTime>2020-03-26 23:59</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Forskning Samverkan Konferens true Mon, 23 Mar 2020 23:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137056582 2020-03-23T23:00:00Z ASLA-symposiet 2020 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136841149 Vartannat år arrangerar ASLA (Association suédoise de linguistique appliquée) symposium där såväl svenska och utländska deltagare träffas. 2020 hålls symposiet i Göteborg där det arrangeras av institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-23 12:34</startDateTime><endDateTime>2020-04-24 23:59</endDateTime></metadata>]]> Konferens Språk Centrala kalendern www.gu.se Humaniora Svenska true Thu, 23 Apr 2020 10:34:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136841149 2020-04-23T10:34:00Z