Kalender - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=conference&calendarIds=&fromSiteNodeId=529651&tipFriend=true&tipUrl=http%3A%2F%2Fwww.gu.se%2Fomuniversitetet%2Faktuellt%2Fkalendarium%2F%3FsiteNodeId%3D529651%26languageId%3D100000%26categoryAttribute%3DeventTypes%26categoryNames%3Dconference%26print%3Dtrue%26calendarMonth%3D2019-06%26amp%3BendDateTime%3D2019-02-06%26amp%3BsiteNodeId%3D529651%26amp%3BlanguageId%3D100000%26amp%3BcategoryAttribute%3DeventTypes%26amp%3BcategoryNames%3Dexhibition&languageId=100000&print=true&calendarMonth=2019-06&amp;endDateTime=2019-02-06&amp;siteNodeId=529651&amp;languageId=100000&amp;categoryAttribute=eventTypes&amp;categoryNames=exhibition The top 25 events Resultatdialog 2019 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137006418 Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet och Vetenskapsrådet välkomnar dig till konferensen Resultatdialog 2019. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-03 12:00</startDateTime><endDateTime>2019-12-04 13:00</endDateTime></metadata>]]> Utbildning Centrala kalendern www.gu.se Konferens Sprid inom fakulteten true Tue, 03 Dec 2019 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137006418 2019-12-03T11:00:00Z ASLA-symposiet 2020 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136841149 Vartannat år arrangerar ASLA (Association suédoise de linguistique appliquée) symposium där såväl svenska och utländska deltagare träffas. 2020 hålls symposiet i Göteborg där det arrangeras av institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-23 12:34</startDateTime><endDateTime>2020-04-24 23:59</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Humaniora Konferens Svenska Språk true Thu, 23 Apr 2020 10:34:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136841149 2020-04-23T10:34:00Z