Kalender - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=conference&calendarIds=&fromSiteNodeId=529651&startDateTime=2019-02-09&endDateTime=&languageId=100000&print=true&amp;endDateTime=2019-02-09&amp;siteNodeId=529651&amp;languageId=100000&amp;categoryAttribute=eventTypes&amp;categoryNames=tema The top 25 events Resultatdialog 2019 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137006418 Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet och Vetenskapsrådet välkomnar dig till konferensen Resultatdialog 2019. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-03 12:00</startDateTime><endDateTime>2019-12-04 13:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Konferens Utbildning true Tue, 03 Dec 2019 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137006418 2019-12-03T11:00:00Z ASLA-symposiet 2020 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136841149 Vartannat år arrangerar ASLA (Association suédoise de linguistique appliquée) symposium där såväl svenska och utländska deltagare träffas. 2020 hålls symposiet i Göteborg där det arrangeras av institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-23 12:34</startDateTime><endDateTime>2020-04-24 23:59</endDateTime></metadata>]]> Språk Humaniora Konferens Svenska Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 23 Apr 2020 10:34:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136841149 2020-04-23T10:34:00Z