Kalender - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=conference&calendarIds=&fromSiteNodeId=529651&languageId=100000&tipFriend=true&tipUrl=http%3A%2F%2Fwww.gu.se%2Fomuniversitetet%2Faktuellt%2Fkalendarium%2F%3FsiteNodeId%3D529651%26languageId%3D100000%26calendarMonth%3D2019-09%26amp%3BendDateTime%3D2019-02-01%26amp%3BsiteNodeId%3D529651%26amp%3BlanguageId%3D100000%26amp%3BcategoryAttribute%3DeventTypes%26amp%3BcategoryNames%3DopeningCeremony&calendarMonth=2019-09&amp;endDateTime=2019-02-01&amp;siteNodeId=529651&amp;languageId=100000&amp;categoryAttribute=eventTypes&amp;categoryNames=openingCeremony The top 25 events Framtidens proteiner växer i havet! https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137022162 Hur kan vi skala upp de lokala biomarina näringarna i Västsverige och få ut fler hållbara och proteinrika livsmedel från havet till samhället? Och hur kan vi arbeta kring förändrade normer och konsumtionsmönster för att ytterligare öka efterfrågan? Det är några av de frågor som kommer att beröras på Agenda 2030 i Väst forumträff om proteinrika livsmedel från havet. Dessutom bjuds det på tångbaserad jullunch samt rundvandring på Kristineberg. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-11 09:30</startDateTime><endDateTime>2019-12-11 15:30</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal Konferens Hållbar utveckling true Wed, 11 Dec 2019 08:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137022162 2019-12-11T08:30:00Z ASLA-symposiet 2020 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136841149 Vartannat år arrangerar ASLA (Association suédoise de linguistique appliquée) symposium där såväl svenska och utländska deltagare träffas. 2020 hålls symposiet i Göteborg där det arrangeras av institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-23 12:34</startDateTime><endDateTime>2020-04-24 23:59</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Humaniora Språk Konferens Svenska true Thu, 23 Apr 2020 10:34:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136841149 2020-04-23T10:34:00Z