Kalender - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=concert&calendarIds=&fromSiteNodeId=529651&startDateTime=2019-02-04&endDateTime=&languageId=100000&amp;endDateTime=2019-02-04&amp;siteNodeId=529651&amp;languageId=100000&amp;categoryAttribute=eventTypes&amp;categoryNames=Seminar The top 25 events Sibelius - Brahms https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136935090 Sibelius: Finlandia Holmés: Pologne Copland: Klarinettkonsert Brahms: Symfoni nr 4 University of Gothenburg Symphony Orchestra Dirigent: Anna Maria Helsing. Solist: Matilda Josefsson, klarinett. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-11 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-11 20:00</endDateTime></metadata>]]> Konsert Musik Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 11 Oct 2019 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136935090 2019-10-11T16:00:00Z Country & Americana https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136935114 Musiklärarstudenterna väljer mellan fyra musikaliska inriktningar i sin utbildning, och en av dessa kallas för Pop och rock. Begreppet spänner över en mängd populärmusikaliska stilar. I just den här konserten presenterar studenterna en repertoar med fokus på country och americana. Programmet görs i samarbete med läraren Henrik Cederblom. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-21 12:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-21 13:00</endDateTime></metadata>]]> Musik Centrala kalendern www.gu.se Konsert Sprid inom fakulteten true Mon, 21 Oct 2019 10:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136935114 2019-10-21T10:15:00Z Romansafton https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136935126 Konsert med franska, tyska och svenska romanser med andra årets operastudenter. Vid flygeln: Magnus Ricklund. Ges även 20 okt på Gunnebo slott. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-21 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-21 19:30</endDateTime></metadata>]]> Opera Centrala kalendern www.gu.se Konsert Sprid inom fakulteten true Mon, 21 Oct 2019 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136935126 2019-10-21T16:00:00Z Lindbladstudion Showcase https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136935182 Elektroniska kompositioner, improvisationer, experiment och performances - här visas det senaste, av och med studenter, lärare, forskare och gäster som är verksamma i Lindbladstudion, skolans avdelning för elektronisk musik. I studion bedrivs undervisning i komposition, men också forskning på högsta internationella nivå kring framförallt elektronisk improvisation och generativ musik. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-24 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-24 19:30</endDateTime></metadata>]]> Konsert Centrala kalendern www.gu.se Musik Sprid inom fakulteten true Thu, 24 Oct 2019 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136935182 2019-10-24T16:00:00Z Improvisation till lunch https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136935218 Musiklärarprogrammets studenter med inriktning improvisation bjuder på konsert i mindre konstellationer. Vi får höra ett axplock ur den aktuella repertoaren. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-28 12:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-28 13:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Konsert Musik Sprid inom fakulteten true Mon, 28 Oct 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136935218 2019-10-28T11:15:00Z Classical Music Festival https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136935229 Studenter och lärare bjuder in till en spännande mångfald av musikaliska möten i denna festival. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-28 12:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-30 21:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Musik Konsert Centrala kalendern www.gu.se true Mon, 28 Oct 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136935229 2019-10-28T11:15:00Z Kammarkören: Frihet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136935269 "Kan vi bli för många som vet vad frihet är?" Kammarkören gör ett program om hösten ur många aspekter. Musik av bland andra Tormud Tvete Vik, Laleh Pourkarim, Håkan Brandqvist, Sven-Eric Johanson. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-31 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-31 19:30</endDateTime></metadata>]]> Musik Sprid inom fakulteten Konsert Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 31 Oct 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=597348&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136935269 2019-10-31T17:00:00Z