Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=Workshop&calendarIds=1765672708&fromSiteNodeId=515494&startDateTime=2019-08-14&endDateTime=2019-08-14&languageId=100000 The top 25 events Epigraphy and visuality. Visual aspects of runic and medieval Latin inscriptions https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136982624 Workshop arrangerad inom seminarieserien Skrift och samhälle, forskningsområdet Språk i samhällskontext vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-23 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-23 17:30</endDateTime></metadata>]]> Forskning Workshop Humaniora Ingen annan plats! Språk true Wed, 23 Oct 2019 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136982624 2019-10-23T11:00:00Z