Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=Workshop&calendarIds=1765672708&fromSiteNodeId=515494&startDateTime=2019-08-01&endDateTime=2019-08-31&languageId=100000 The top 25 events Workshop om (historisk) sociolingvistik https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137099872 Gijsbert Rutten håller i denna workshop (på engelska) som arrangeras av forskningsområdet Språk i samhällskontext vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-11-13 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-11-13 12:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Workshop Humaniora Forskning Språk Lingvistik true Fri, 13 Nov 2020 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137099872 2020-11-13T08:00:00Z