Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=Workshop&calendarIds=1765672708&fromSiteNodeId=515494&languageId=100000&calendarMonth=2019-09 The top 25 events Workshop II: Översättning som vetenskaplig verksamhet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137055524 Välkommen till vår andra workshop av fyra om Översättning som vetenskaplig verksamhet. Denna gång är det fokus på antika texter. Arbetsseminariet äger rum under två dagar, 5-6 februari, 2020 på Humanisten, Renströmsgatan 6. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-05 13:05</startDateTime><endDateTime>2020-02-06 23:59</endDateTime></metadata>]]> Workshop Sprid inom fakulteten Humaniora true Wed, 05 Feb 2020 12:05:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137055524 2020-02-05T12:05:00Z