Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=Workshop&calendarIds=1764699888&fromSiteNodeId=499500&startDateTime=2020-01-20&endDateTime=2020-01-20&languageId=100000 The top 25 events Workshop om (historisk) sociolingvistik https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137099872 Gijsbert Rutten håller i denna workshop (på engelska) som arrangeras av forskningsområdet Språk i samhällskontext vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-11-13 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-11-13 12:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Workshop Forskning Sprid inom fakulteten Humaniora Lingvistik true Fri, 13 Nov 2020 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137099872 2020-11-13T08:00:00Z