Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=Workshop&calendarIds=1764699888&fromSiteNodeId=499500&languageId=100000&print=true The top 25 events Varför interpretation? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137028050 ISN- Interpret Sweden Network och Kulturarvsakademin bjuder in till en kick off för igångsättande av nätverket ISN. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-05 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-02-05 16:00</endDateTime></metadata>]]> Tvärvetenskap Ingen annan plats! Workshop true Wed, 05 Feb 2020 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137028050 2020-02-05T08:00:00Z