Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=PhD%20Seminar&calendarIds=1764699888&fromSiteNodeId=499500&startDateTime=2019-10-01&endDateTime=2019-10-31&languageId=100000&tipFriend=true&tipUrl=http%3A%2F%2Fhum.gu.se%2Faktuellt%2FKalendarium%2F%3FstartDateTime%3D2019-02-20%26endDateTime%3D%26siteNodeId%3D499500%26languageId%3D100000%26categoryAttribute%3DeventTypes%26categoryNames%3Ddebatt%26amp%3BendDateTime%3D2019-02-20%26amp%3BsiteNodeId%3D499500%26amp%3BlanguageId%3D100000%26amp%3BcategoryAttribute%3DeventTypes%26amp%3BcategoryNames%3DSamtal&amp;endDateTime=2019-02-20&amp;siteNodeId=499500&amp;languageId=100000&amp;categoryAttribute=eventTypes&amp;categoryNames=Samtal The top 25 events Yusuf Muslim Eneborg, slutseminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137065479 Yusuf Muslim Eneborg, slutseminarium: A Sufi for a secular age: The life and times of Shaykh Fadhlalla Haeri as a mirror to Muslim modernity. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-19 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-02-19 16:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Doktorandseminarium Religion true Wed, 19 Feb 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137065479 2020-02-19T12:15:00Z Therese Svensson, slutseminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136950391 Therese Svensson, slutseminarium: "Trött på vithet: Dekoloniserande läsningar av svenskspråkig fiktionsprosa 1900-1940". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-31 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-03-31 17:00</endDateTime></metadata>]]> Doktorandseminarium Litteraturvetenskap Sprid inom fakulteten true Tue, 31 Mar 2020 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136950391 2020-03-31T11:15:00Z Klassiska forskarseminariet: Jacob Jonsson https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137069101 Forskarseminarium i ämnet klassiska språk, antik grekiska, vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-07 14:15</startDateTime><endDateTime>2020-05-07 16:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Humaniora Ingen annan plats! Forskning Doktorandseminarium Seminarium true Thu, 07 May 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137069101 2020-05-07T12:15:00Z Anna Backman om bilderböcker i förskolan https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137068992 Anna Backman presenterar sin studie som är genomförd vårterminen 2020 om bilderböcker i förskolan. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-19 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-05-19 15:00</endDateTime></metadata>]]> Doktorandseminarium Litteraturvetenskap Sprid inom fakulteten true Tue, 19 May 2020 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137068992 2020-05-19T11:15:00Z