Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=PhD%20Seminar&calendarIds=1764699888&fromSiteNodeId=499500&startDateTime=2019-02-09&endDateTime=&languageId=100000&amp;endDateTime=2019-02-09&amp;siteNodeId=499500&amp;languageId=100000&amp;categoryAttribute=eventTypes&amp;categoryNames=professorsforelasning The top 25 events Tyska forskarseminariet: Iginia Barretta, slutseminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137074192 Forskarseminarium i ämnet tyska vid institutionen för språk och litteraturer. Iginia Barretta håller sitt slutseminarium. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-30 10:15</startDateTime><endDateTime>2020-03-30 12:00</endDateTime></metadata>]]> Doktorandseminarium Litteraturvetenskap Språk Humaniora Forskning Seminarium Sprid inom fakulteten true Mon, 30 Mar 2020 08:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137074192 2020-03-30T08:15:00Z Therese Svensson, slutseminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136950391 Therese Svensson, slutseminarium: "Trött på vithet: Dekoloniserande läsningar av svenskspråkig fiktionsprosa 1900-1940". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-31 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-03-31 17:00</endDateTime></metadata>]]> Doktorandseminarium Litteraturvetenskap Sprid inom fakulteten true Tue, 31 Mar 2020 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136950391 2020-03-31T11:15:00Z Klassiska forskarseminariet: Jacob Jonsson https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137069101 Forskarseminarium i ämnet klassiska språk, antik grekiska, vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-07 14:15</startDateTime><endDateTime>2020-05-07 16:00</endDateTime></metadata>]]> Doktorandseminarium Språk Humaniora Seminarium Ingen annan plats! Forskning true Thu, 07 May 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137069101 2020-05-07T12:15:00Z Anna Backman om bilderböcker i förskolan https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137068992 Anna Backman presenterar sin studie som är genomförd vårterminen 2020 om bilderböcker i förskolan. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-19 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-05-19 15:00</endDateTime></metadata>]]> Litteraturvetenskap Doktorandseminarium Sprid inom fakulteten true Tue, 19 May 2020 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137068992 2020-05-19T11:15:00Z Slutseminarium: Anna Nyqvist Thorsson https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137069995 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-20 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-05-20 16:00</endDateTime></metadata>]]> Doktorandseminarium Humaniora Sprid inom fakulteten true Wed, 20 May 2020 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137069995 2020-05-20T11:15:00Z