Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=PhD%20Seminar&calendarIds=1764699888&fromSiteNodeId=499500&languageId=100000&tipFriend=true&tipUrl=http%3A%2F%2Fhum.gu.se%2Faktuellt%2FKalendarium%2F%3FsiteNodeId%3D499500%26languageId%3D100000%26categoryAttribute%3DeventTypes%26categoryNames%3Dfilmvisning%26tipFriend%3Dtrue%26tipUrl%3Dhttp%253A%252F%252Fhum.gu.se%252Faktuellt%252FKalendarium%252F%253FsiteNodeId%253D499500%2526languageId%253D100000%2526categoryAttribute%253DeventTypes%2526categoryNames%253DMarknad The top 25 events Klassiska forskarseminariet: Jacob Jonsson https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137069101 Forskarseminarium i ämnet klassiska språk, antik grekiska, vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-26 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-05-26 17:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Ingen annan plats! Humaniora Seminarium Forskning Doktorandseminarium true Tue, 26 May 2020 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137069101 2020-05-26T13:15:00Z Slutseminarium: Signe Leth Gammelgaard https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137125993 Signe Leth Gammelgaard, slutseminarium med avhandlingen "Debt and Decadence in late 19th century literature". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-10 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-06-10 16:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Litteraturvetenskap Doktorandseminarium true Wed, 10 Jun 2020 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137125993 2020-06-10T11:15:00Z