Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=History%20of%20Ideas&calendarIds=1764699888&fromSiteNodeId=499500&startDateTime=2019-02-09&endDateTime=&languageId=100000&tipFriend=true&tipUrl=http%3A%2F%2Fhum.gu.se%2Faktuellt%2FKalendarium%2F%3FstartDateTime%3D2019-02-09%26amp%3BendDateTime%3D2019-02-09%26amp%3BsiteNodeId%3D499500%26amp%3BlanguageId%3D100000%26amp%3BcategoryAttribute%3DeventTypes%26amp%3BcategoryNames%3DHalvtidsseminarium&amp;endDateTime=2019-02-09&amp;siteNodeId=499500&amp;languageId=100000&amp;categoryAttribute=eventTypes&amp;categoryNames=Halvtidsseminarium The top 25 events Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet: Martin Emanuel https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136934186 Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet gästas av Martin Emanuel från Uppsala, som presenterar texten "Swedish-Soviet techno-scientific collaboration during the Cold War: The example of astrophysics and Intercosmos-16". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-21 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-21 17:00</endDateTime></metadata>]]> Idéhistoria Seminarium Sprid inom fakulteten true Thu, 21 Nov 2019 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136934186 2019-11-21T14:15:00Z Högre seminariet: Om att tolka Platon - några principiella reflexioner https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136947080 <i>Om att tolka Platon - några principiella reflexioner</i>. Gästföreläsning av Mats Persson, professor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-04 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-12-04 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Högre seminarium Idéhistoria true Wed, 04 Dec 2019 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136947080 2019-12-04T14:15:00Z Textseminarium: Ideologikritik - En introduktion https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136957185 Textseminarium: Ideologikritik - En introduktion. Kommentator: Catharina Thörn. Medverkande: Evelina Johansson Wilén, Tomas Wedin och Carl Wilén. Evelina Johansson Wilén är doktorand i genusvetenskap vid Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet. Tomas Wedin är disputerad i idéhistoria vid Göteborgs universitet, verksam som lärare och forskare vid Institutionen för litteraturvetenskap, idéhistoria och religion. Carl Wilén är doktorand i sociologi vid Institutionen för Sociologi och arbetsvetenskap. Catharina Thörn är docent i Kulturstudier vid Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-04 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-12-04 17:00</endDateTime></metadata>]]> Kulturstudier Humaniora Sprid inom fakulteten Idéhistoria Genusvetenskap Högre seminarium Tvärvetenskap true Wed, 04 Dec 2019 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136957185 2019-12-04T14:15:00Z Anders Pedersson: A Historical investigation into the Creation of the Swedish Crime Prevention Council https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136951336 Anders Pedersson: "The Organization of Criminological Knowledge Production: A Historical investigation into the Creation of the Swedish Crime Prevention Council". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-17 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-12-17 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Idéhistoria true Tue, 17 Dec 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136951336 2019-12-17T12:15:00Z Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet: Henrik Björck om Handelshögskolan i det högre utbildningssystemet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136934211 Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet gästas av Henrik Björck, som presenterar texten "Handelshögskolan i det högre utbildningssystemet". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-19 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-12-19 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Idéhistoria true Thu, 19 Dec 2019 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136934211 2019-12-19T14:15:00Z Sandra Kottum, slutseminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136951360 Sandra Kottum, slutseminarium. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-01-14 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-01-14 16:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Doktorandseminarium Idéhistoria true Tue, 14 Jan 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136951360 2020-01-14T12:15:00Z