Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=Halvtidsseminarium&calendarIds=2121&fromSiteNodeId=104804&startDateTime=2019-02-14&endDateTime=2019-02-14&languageId=100000 The top 25 events Gunnar Nyman - Contact allergy to beeswax and propolis https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137023868 Halvtidsseminarium vid avdelningen för dermatologi och venereologi, institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-01-22 16:00</startDateTime><endDateTime>2020-01-22 18:00</endDateTime></metadata>]]> Medicin Ingen annan plats! Forskning Halvtidsseminarium true Wed, 22 Jan 2020 15:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137023868 2020-01-22T15:00:00Z Oona Lagström - Nicotinic modulation of dorsal striatal neurotransmission https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137036893 Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-01-23 14:00</startDateTime><endDateTime>2020-01-23 16:00</endDateTime></metadata>]]> Halvtidsseminarium Forskning Medicin Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 23 Jan 2020 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137036893 2020-01-23T13:00:00Z Christian Waldenberg - Development of analysis methods for MR images towards improved diagnosis of low back pain patients https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137034750 Halvtidsseminarium vid avdelningen för radiofysik, institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-01-27 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-01-27 14:30</endDateTime></metadata>]]> Forskning Ingen annan plats! Halvtidsseminarium Medicin true Mon, 27 Jan 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137034750 2020-01-27T12:00:00Z Helena Nilvér - Förlossningsupplevelse efter induktion av förlossning i graviditetsvecka 41 versus graviditetsvecka 42, ett doktorandprojekt inom SWEPIS: En registerbaserad randomiserad, kontrollerad mulitcenterstudie https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137031583 Halvtidsseminarium vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-01-30 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-01-30 15:00</endDateTime></metadata>]]> Halvtidsseminarium Vårdvetenskap Ingen annan plats! true Thu, 30 Jan 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137031583 2020-01-30T12:00:00Z Carlos Pardo Hernández - The role of LONP1 in mitochondrial disease https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137050477 Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-01-31 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-01-31 14:30</endDateTime></metadata>]]> Medicin Forskning Ingen annan plats! Halvtidsseminarium true Fri, 31 Jan 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137050477 2020-01-31T12:00:00Z Carlos Pardo Hernández - The role of LONP1 in mitochondrial disease https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137043405 Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-01-31 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-01-31 14:30</endDateTime></metadata>]]> Forskning Medicin Halvtidsseminarium Sprid inom fakulteten true Fri, 31 Jan 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137043405 2020-01-31T12:00:00Z Anna Wenger -Deregulated epigenetics in glioma: Tumor drivers, heterogeneity and classification https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137050329 Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avdelningen för laboratoriemedicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-01-31 14:30</startDateTime><endDateTime>2020-01-31 16:00</endDateTime></metadata>]]> Medicin Forskning Ingen annan plats! Halvtidsseminarium true Fri, 31 Jan 2020 13:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137050329 2020-01-31T13:30:00Z Anna Wenger - Deregulated epigenetics in glioma: Tumor drivers, heterogeneity and classification https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137043515 Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avdelningen för laboratoriemedicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-01-31 14:30</startDateTime><endDateTime>2020-01-31 16:00</endDateTime></metadata>]]> Medicin Forskning Halvtidsseminarium Sprid inom fakulteten true Fri, 31 Jan 2020 13:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137043515 2020-01-31T13:30:00Z Anna Hicke-Roberts - Astma och allergi hos barn, förekomst, förändring över tid och analys av faktorer som påverkar risken för allergi https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137042292 Halvtidsseminarium vid avdelningen för pediatrik, institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-03 15:00</startDateTime><endDateTime>2020-02-03 16:30</endDateTime></metadata>]]> Halvtidsseminarium Ingen annan plats! Medicin Forskning true Mon, 03 Feb 2020 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137042292 2020-02-03T14:00:00Z Tobias Hallén - Pituitary tumors - clinical factors affecting outcome https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137044998 Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-06 14:00</startDateTime><endDateTime>2020-02-06 16:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Medicin Halvtidsseminarium Forskning true Thu, 06 Feb 2020 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137044998 2020-02-06T13:00:00Z