Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=Halvtidsseminarium&calendarIds=2121&fromSiteNodeId=104804&languageId=100000&tipFriend=true&tipUrl=http%3A%2F%2Fsahlgrenska.gu.se%2Fforskning%2Faktuellt%2Fkalendarium%2F%3FsiteNodeId%3D104804%26languageId%3D100000%26categoryAttribute%3DeventTypes%26categoryNames%3Ddissertation%26calendarMonth%3D2019-07%26amp%3BlanguageId%3D100000%26amp%3BcalendarMonth%3D2019-05%26amp%3BfeedbackForm%3Dtrue%26amp%3BreturnAddress%3Dhttp%253A%252F%252Fsahlgrenska.gu.se%252Fforskning%252Faktuellt%252Fkalendarium%252F%26amp%3BrecipientName%3DAnette%2BNilsson%26amp%3BencodedEmail%3DYW5ldHRlLm5pbHNzb25Ac2FobGdyZW5za2EuZ3Uuc2U&calendarMonth=2019-07&amp;languageId=100000&amp;calendarMonth=2019-05&amp;feedbackForm=true&amp;returnAddress=http%3A%2F%2Fsahlgrenska.gu.se%2Fforskning%2Faktuellt%2Fkalendarium%2F&amp;recipientName=Anette+Nilsson&amp;encodedEmail=YW5ldHRlLm5pbHNzb25Ac2FobGdyZW5za2EuZ3Uuc2U The top 25 events Yarong Tian - Epstein-Barr virus role in central nervous system infections and cancer https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137122652 Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avd för infektionssjukdomar <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-25 10:45</startDateTime><endDateTime>2020-05-25 12:00</endDateTime></metadata>]]> Medicin Ingen annan plats! Forskning Halvtidsseminarium true Mon, 25 May 2020 08:45:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137122652 2020-05-25T08:45:00Z Sara Alsén - Experiences of stress-related mental illness and effects of a person-centred intervention https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137109681 Halvtidsseminarium vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-27 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-27 15:00</endDateTime></metadata>]]> Halvtidsseminarium Vårdvetenskap Ingen annan plats! true Wed, 27 May 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137109681 2020-05-27T11:00:00Z Jessica Samuelsson - Dietary patterns among older adults - With a focus on dementia https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137119813 Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-28 14:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-28 16:00</endDateTime></metadata>]]> Halvtidsseminarium Medicin Forskning Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 28 May 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137119813 2020-05-28T12:00:00Z Stefan Malmberg - Luftvägsinfektioner - diagnostik, behandling och komplikationer https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137128175 Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-29 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-29 11:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Medarbetarportal Medicin Halvtidsseminarium Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 29 May 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137128175 2020-05-29T07:00:00Z Ingela Vennman - Effekter och erfarenheter longitudinellt av en direktinläggningsprocess från ambulans till strokeavdelning för lågt prioriterade patienter med misstänkt stroke https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137087724 Halvtidsseminarium vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-01 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-01 15:00</endDateTime></metadata>]]> Vårdvetenskap Halvtidsseminarium Ingen annan plats! true Mon, 01 Jun 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137087724 2020-06-01T11:00:00Z Jenny Milton - Interprofessional teamwork in Emergency Department https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137087627 Halvtidsseminarium vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-02 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-02 15:00</endDateTime></metadata>]]> Vårdvetenskap Halvtidsseminarium Ingen annan plats! true Tue, 02 Jun 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137087627 2020-06-02T11:00:00Z Chan-Mei Ho Henriksson - Physical therapist as primary assessor for patients with knee pain in primary health care https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137122781 Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för hälsa och rehabilitering <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-02 14:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-02 16:00</endDateTime></metadata>]]> Medicin Forskning Centrala kalendern www.gu.se Halvtidsseminarium true Tue, 02 Jun 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137122781 2020-06-02T12:00:00Z Linda Åkeflo - Sexual health in female cancer survivors after pelvic radiotherapy https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137128834 Halvtidsseminarium vid avdelningen för onkologi, institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin <br> OBS För att minska smittspridning av Covid-19 ombeds publiken vid disputationen att delta via länk. Mer info om bland annat länk och eventuella uppdateringar kommer att finnas här <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-04 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-04 16:00</endDateTime></metadata>]]> Halvtidsseminarium Forskning Ingen annan plats! Medicin true Thu, 04 Jun 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137128834 2020-06-04T11:00:00Z Louise Carstam - On the Clinical Management of Diffuse Glioma in Adults https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137125654 Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-04 14:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-04 16:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Halvtidsseminarium Medicin Forskning true Thu, 04 Jun 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137125654 2020-06-04T12:00:00Z Matilda Cederberg - Person-centred care for people with common mental disorders: evaluations of a complex intervention https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137098523 Halvtidsseminarium vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-08 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-08 12:00</endDateTime></metadata>]]> Vårdvetenskap Ingen annan plats! Halvtidsseminarium true Mon, 08 Jun 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137098523 2020-06-08T07:00:00Z Lisa Davidsson - Recruitment and activation of tissue neutrophils in health and inflammation disease https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137117603 Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning, institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-09 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-09 11:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Halvtidsseminarium Centrala kalendern www.gu.se Medicin Forskning true Tue, 09 Jun 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137117603 2020-06-09T07:00:00Z Elin Svedlund Eriksson - Roles of androgens in cardiac physiology and pathophysiology https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137128964 Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-11 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-11 11:00</endDateTime></metadata>]]> Halvtidsseminarium Medicin Forskning Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 11 Jun 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137128964 2020-06-11T07:00:00Z Anastasia Silverglow - Developing safe care for frail older people living at home https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137098978 Halvtidsseminarium vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-11 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-11 15:00</endDateTime></metadata>]]> Halvtidsseminarium Vårdvetenskap Ingen annan plats! true Thu, 11 Jun 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137098978 2020-06-11T11:00:00Z Hannah Colldén - Gut microbiota and intestinal androgens https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137129064 Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-12 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-12 11:00</endDateTime></metadata>]]> Medicin Forskning Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal Halvtidsseminarium true Fri, 12 Jun 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137129064 2020-06-12T07:00:00Z Cristina Iribarren - Crosstalk at the intestinal barrier in Irritable Bowel Syndrome https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137128267 Halvtidskontroll vid Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avdelningen för Mikrobiologi och Immunologi. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-12 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-12 14:30</endDateTime></metadata>]]> Halvtidsseminarium Ingen annan plats! Medicin true Fri, 12 Jun 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137128267 2020-06-12T11:00:00Z