Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=Activity&calendarIds=1764699888&fromSiteNodeId=499500&startDateTime=2019-08-22&endDateTime=2019-08-22&languageId=100000&tipFriend=true&tipUrl=http%3A%2F%2Fhum.gu.se%2Faktuellt%2FKalendarium%2F%3FtipFriend%3Dtrue%26tipUrl%3Dhttp%253A%252F%252Fhum.gu.se%252Faktuellt%252FKalendarium%252F%253FstartDateTime%253D2019-08-22%2526endDateTime%253D2019-08-22%2526siteNodeId%253D499500%2526languageId%253D100000%2526categoryAttribute%253DeventTypes%2526categoryNames%253Dfilmvisning%2526amp%253BendDateTime%253D2019-02-20%2526amp%253BsiteNodeId%253D499500%2526amp%253BlanguageId%253D100000%2526amp%253BcategoryAttribute%253DeventTypes%2526amp%253BcategoryNames%253DSamtal%26startDateTime%3D2019-08-22%26endDateTime%3D2019-08-22%26siteNodeId%3D499500%26languageId%3D100000%26categoryAttribute%3DeventTypes%26categoryNames%3Dfilmvisning%26amp%3BendDateTime%3D2019-02-20%26amp%3BsiteNodeId%3D499500%26amp%3BlanguageId%3D100000%26amp%3BcategoryAttribute%3DeventTypes%26amp%3BcategoryNames%3DSamtal&amp;endDateTime=2019-02-20&amp;siteNodeId=499500&amp;languageId=100000&amp;categoryAttribute=eventTypes&amp;categoryNames=Samtal The top 25 events KVINNODAGEN: Vad kan du om kvinnors historia i Sverige? Gör quizen så lär du dig mer! https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137071182 I Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (SKBL) kan du läsa om drygt 1 000 kvinnor, från medeltid till nutid. Alla har de bidragit till samhällets utveckling och därmed också till att Sverige i dag är ett av världens mest jämställda länder. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-06 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-03-06 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Aktivitet Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 06 Mar 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137071182 2020-03-06T12:00:00Z