Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=Activity&calendarIds=1764699888&fromSiteNodeId=499500&startDateTime=2019-02-09&endDateTime=&languageId=100000&tipFriend=true&tipUrl=http%3A%2F%2Fhum.gu.se%2Faktuellt%2FKalendarium%2F%3FstartDateTime%3D2019-02-09%26amp%3BendDateTime%3D2019-02-09%26amp%3BsiteNodeId%3D499500%26amp%3BlanguageId%3D100000%26amp%3BcategoryAttribute%3DeventTypes%26amp%3BcategoryNames%3DHalvtidsseminarium The top 25 events KVINNODAGEN: Vad kan du om kvinnors historia i Sverige? Gör quizen så lär du dig mer! https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137071182 I Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (SKBL) kan du läsa om drygt 1 000 kvinnor, från medeltid till nutid. Alla har de bidragit till samhällets utveckling och därmed också till att Sverige i dag är ett av världens mest jämställda länder. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-06 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-03-06 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Aktivitet Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 06 Mar 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137071182 2020-03-06T12:00:00Z