Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=2164&fromSiteNodeId=104842 The top 25 events Höstsalong 2017 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136466156 Höstsalong 2017 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-28 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-28 16:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Vårdvetenskap Seminarium true Tue, 28 Nov 2017 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136466156 2017-11-28T12:00:00Z Nätverksträff för omvårdnadshandledare https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136500998 Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet tillsammans med Sahlgrenska Universitetsjukhuset inbjuder till workshop om: <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-01 08:30</startDateTime><endDateTime>2017-12-01 15:30</endDateTime></metadata>]]> Workshop Ingen annan plats! Vårdvetenskap true Fri, 01 Dec 2017 07:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136500998 2017-12-01T07:30:00Z Susanna Höglund Arveklev - Drama and learning in nursing education - a study in first and second cycle https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136498893 Avhandling för filosofie doktorsexamen vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-15 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-15 16:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Disputation Vårdvetenskap true Fri, 15 Dec 2017 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136498893 2017-12-15T12:00:00Z