Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=2164&fromSiteNodeId=104842 The top 25 events GPCC i Almedalen: Från vilja till handling - med patienten i fokus https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136701739 Individens roll i hälso- och sjukvården har debatterats under många år. Utredningar visar på vikten av att låta patientens livssituation och möjlighet till självbestämmande stå i centrum samt att patienter som involveras i vårdkedjan frigör resurser. Om alla är överens: varför händer då inte mer? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-07-04 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-07-04 14:30</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Vårdvetenskap true Wed, 04 Jul 2018 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136701739 2018-07-04T11:00:00Z GPCC i Almedalen: Patient. Med licens att agera? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136702420 Vi blir fler och fler patienter, fler som lever med kroniska sjukdomar och som i många fall arbetar väldigt aktivt för att hjälpa både sig själv och andra patienter att hantera sin sjukdom på bästa sätt. Hur stödjer vården dessa aktiva patienter? Och vad borde vi kunna kräva av vården i framtiden? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-07-04 15:30</startDateTime><endDateTime>2018-07-04 16:15</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Tvärvetenskap Seminarium true Wed, 04 Jul 2018 13:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136702420 2018-07-04T13:30:00Z GPCC i Almedalen: Kan patienterna rädda vården? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136709435 Det finns stort behov av ökad patientcentrering i hälso- och sjukvården. Professionerna har antagit utmaningen men hur ser vi till att patienterna deltar i arbetet? Vad händer när vi tillsammans utvecklar vårdens arbetssätt? Hur kan patienten bli en resurs för vården istället för en belastning? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-07-05 15:00</startDateTime><endDateTime>2018-07-05 16:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Ingen annan plats! Samverkan true Thu, 05 Jul 2018 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136709435 2018-07-05T13:00:00Z Predisputation - Ewa Carlsson Lalloo https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136653534 Predisputation vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-07 09:30</startDateTime><endDateTime>2018-09-07 11:30</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Vårdvetenskap true Fri, 07 Sep 2018 07:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136653534 2018-09-07T07:30:00Z Lotta Selin - Delayed labour progress: occurence, risk factors, management and outcomes https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136698444 Avhandling för filosofie doktorsexamen vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-21 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-09-21 12:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Disputation Vårdvetenskap true Fri, 21 Sep 2018 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136698444 2018-09-21T07:00:00Z Predisputation Maha Nahal https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136704722 Granskare: Universitetslektor Annelie Ozanne, inst för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet Docent Anna Dencker, inst för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet Doktorand på inst för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-13 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-11-13 11:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Vårdvetenskap Ingen annan plats! true Tue, 13 Nov 2018 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136704722 2018-11-13T08:00:00Z Predisputation Kawther Elyssa https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136704760 Granskare: Universitetslektor Malin Berghammer, Avdelningen för omvårdnad, Högskolan i Väst. Universitetslektor Eva Lidén, Docent, Avd-/sektionschef vid inst för vårdvetenskap och hälsa. Universitetslektor Ewa Carlsson Lallo, Doktorand vid inst för vårdvetenskap och hälsa. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-12-03 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-12-03 11:00</endDateTime></metadata>]]> Vårdvetenskap Seminarium Ingen annan plats! true Mon, 03 Dec 2018 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136704760 2018-12-03T08:00:00Z Predisputation Katarina Patriksson https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136705544 Granskare: Universitetslektor Viola Nyman, inst för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs Universitet. Universitetslektor/Sjuksköterska Karin Ahlberg, Docent vid inst för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs Universitet. Doktorand Viveka Andersson, inst för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs Universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-12-05 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-12-05 15:00</endDateTime></metadata>]]> Vårdvetenskap Seminarium Ingen annan plats! true Wed, 05 Dec 2018 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136705544 2018-12-05T12:00:00Z Judith Mukamurigo - Intrapartum care in Rwanda - management and women´s experiences https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136710447 Avhandling för filosofie doktorsexamen vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-12-20 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-12-20 16:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Vårdvetenskap Disputation true Thu, 20 Dec 2018 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136710447 2018-12-20T12:00:00Z