Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=2164&fromSiteNodeId=104842 The top 25 events NOBAB konferens i Göteborg den 6 oktober 2017 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136500848 NOBAB Sverige är en självständig ideell förening som arbetar för barns och ungas rättigheter och behov inom hälso- och sjukvård. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-06 08:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-06 16:30</endDateTime></metadata>]]> Vårdvetenskap Ingen annan plats! Konferens true Fri, 06 Oct 2017 06:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136500848 2017-10-06T06:00:00Z Christina Blomdahl - Painting from within - Developing and evaluating manual-based art therapy for patients with depression https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136498664 Avhandling för filosofie doktorsexamen vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-06 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-06 13:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Vårdvetenskap Disputation true Fri, 06 Oct 2017 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136498664 2017-10-06T07:00:00Z Mariela Acuna Mora - Patient empowerment during transition to adulthood in young persons with chronic conditions https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136500964 Halvtidsseminarium vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-06 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-06 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Vårdvetenskap Halvtidsseminarium true Mon, 06 Nov 2017 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136500964 2017-11-06T12:00:00Z Lina Bergman - Creating a safe intra-hospital transport enviroment for critically ill patients https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136521912 Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-08 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-08 15:00</endDateTime></metadata>]]> Vårdvetenskap Halvtidsseminarium Ingen annan plats! true Wed, 08 Nov 2017 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136521912 2017-11-08T12:00:00Z Predisputation - Karolina Lindén https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136501674 Predisputation vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-13 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-13 11:00</endDateTime></metadata>]]> Vårdvetenskap Seminarium Ingen annan plats! true Mon, 13 Nov 2017 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136501674 2017-11-13T08:00:00Z Etik- och värdeutmaningar i antibiotikaresistensarbete, forskning och politik https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136527174 Etik- och värdeutmaningar i antibiotikaresistensarbete, forskning och politik Symposium 15-16 November <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-15 12:34</startDateTime><endDateTime>2017-11-16 23:59</endDateTime></metadata>]]> Tvärvetenskap Ingen annan plats! Möte true Wed, 15 Nov 2017 11:34:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136527174 2017-11-15T11:34:00Z Predisputation - Ann-Caroline Johansson https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136521963 Predisputation vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-16 10:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-16 12:00</endDateTime></metadata>]]> Vårdvetenskap Ingen annan plats! Seminarium true Thu, 16 Nov 2017 09:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136521963 2017-11-16T09:00:00Z Höstsalong 2017 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136466156 Höstsalong 2017 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-28 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-28 16:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Vårdvetenskap Ingen annan plats! true Tue, 28 Nov 2017 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136466156 2017-11-28T12:00:00Z Nätverksträff för omvårdnadshandledare https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136500998 Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet tillsammans med Sahlgrenska Universitetsjukhuset inbjuder till workshop om: <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-01 08:30</startDateTime><endDateTime>2017-12-01 15:30</endDateTime></metadata>]]> Workshop Vårdvetenskap Ingen annan plats! true Fri, 01 Dec 2017 07:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136500998 2017-12-01T07:30:00Z Susanna Höglund Arveklev - Drama and learning in nursing education - a study in first and second cycle https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136498893 Avhandling för filosofie doktorsexamen vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-15 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-15 16:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Vårdvetenskap Disputation true Fri, 15 Dec 2017 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136498893 2017-12-15T12:00:00Z