Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=2164&fromSiteNodeId=104842 The top 25 events Lotta Selin - Delayed Labour - risk factors, use of oxytocin and outcomes https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136698444 Avhandling för filosofie doktorsexamen vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-21 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-09-21 12:00</endDateTime></metadata>]]> Vårdvetenskap Disputation Ingen annan plats! true Fri, 21 Sep 2018 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136698444 2018-09-21T07:00:00Z Forskarsnabben: EndNote share & sync https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136747697 Share & Sync är två funktioner i EndNote som gör det möjligt att dela referensbibliotek med dina kollegor. Vi visar hur du enkelt kan samarbeta genom att koppla ihop ditt bibliotek med EndNote online. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-04 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-04 09:20</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Seminarium Forskning true Thu, 04 Oct 2018 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136747697 2018-10-04T07:00:00Z Svensk Sjuksköterskeförenings VFU-konferens 2018 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136739082 Svensk sjuksköterskeförening bjuder tillsammans med Karlstads universitet in till den årliga konferensen kring utveckling av den verksamhetsförlagda utbildningen i högskolans vårdutbildningar. Temat för 2018 års konferens är "att förbereda professioner för framtidens vård". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-10 08:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-11 17:00</endDateTime></metadata>]]> Konferens Vårdvetenskap Ingen annan plats! true Wed, 10 Oct 2018 06:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136739082 2018-10-10T06:00:00Z Predisputation - Linda Myrin Westesson https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136727695 Predisputation vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-12 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-12 11:00</endDateTime></metadata>]]> Vårdvetenskap Seminarium Ingen annan plats! true Fri, 12 Oct 2018 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136727695 2018-10-12T07:00:00Z Forskarsnabben: Open Access-tidskrifter https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136747829 Vill du publicera din artikel som open access? Vi visar verktyg som hjälper dig att hitta OA-tidskrifter. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-18 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-18 09:20</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Forskning Medarbetarportal true Thu, 18 Oct 2018 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136747829 2018-10-18T07:00:00Z A Dialogue about Person-centred Care between Brendan McCormack and Inger Ekman https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136740088 En dialog om personcentrerad vård mellan professor Brendan McCormack och professor Inger Ekman. Seminariet kommer att hållas på engelska. Anmälan krävs. Ange ev. kostbehov. A Dialogue about Person-centred Care between Professor Brendan McCormack and Professor Inger Ekman. This seminar will be held in English. Regsitration obligatory. Please notify us of any dietary requirements. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-22 14:30</startDateTime><endDateTime>2018-10-22 16:30</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Ingen annan plats! Vårdvetenskap true Mon, 22 Oct 2018 12:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136740088 2018-10-22T12:30:00Z Forskarsnabben: PubMed på djupet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136747915 Brukar du använda PubMed, men misstänker att det finns finesser du inte känner till? Välkommen till en djupdykning i databasens möjligheter! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-07 08:15</startDateTime><endDateTime>2018-11-07 08:35</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Medarbetarportal Forskning true Wed, 07 Nov 2018 07:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136747915 2018-11-07T07:15:00Z Predisputation Maha Nahal https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136704722 Granskare: Universitetslektor Annelie Ozanne, inst för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet Docent Anna Dencker, inst för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet Doktorand på inst för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-13 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-11-13 11:00</endDateTime></metadata>]]> Vårdvetenskap Seminarium Ingen annan plats! true Tue, 13 Nov 2018 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136704722 2018-11-13T08:00:00Z Forskarsnabben: Rayyan - ett verktyg för systematiska översikter https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136748104 Rayyan är ett gratis webbverktyg som används för att screena artiklar, exempelvis när man gör en systematisk översikt. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-15 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-11-15 09:20</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Seminarium Forskning true Thu, 15 Nov 2018 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136748104 2018-11-15T08:00:00Z Forskarsnabben: Google Scholar på djupet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136748115 Få alerts, koppla till EndNote och bibliotekets prenumerationer, se citeringar och få tips på liknande artiklar. Vi ger även lite enkla tips hur du på ett enkelt sätt kan förbättra din Google Scholar-sökning! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-28 08:15</startDateTime><endDateTime>2018-11-28 08:35</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Forskning Seminarium true Wed, 28 Nov 2018 07:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136748115 2018-11-28T07:15:00Z Predisputation Kawther Elyssa https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136704760 Granskare: Universitetslektor Malin Berghammer, Avdelningen för omvårdnad, Högskolan i Väst. Universitetslektor Eva Lidén, Docent, Avd-/sektionschef vid inst för vårdvetenskap och hälsa. Universitetslektor Ewa Carlsson Lallo, Doktorand vid inst för vårdvetenskap och hälsa. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-12-03 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-12-03 11:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Vårdvetenskap Ingen annan plats! true Mon, 03 Dec 2018 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136704760 2018-12-03T08:00:00Z International Institute for Qualitative Methodology - Qual-World Virtual Conference https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136739092 SAVE THE DATE! December 3, 2018 (Americas, Europe, Africa) December 4, 2018 (Asia & Australia) This conference is an affordable, one-day, interactive, on-line event with live and semi-live sessions. For registrants, session content will continue to be available for 30 days following the Conference. Join others from the qualitative research community from around the world to: Hear captivating keynote addresses from experienced qualitative experts Engage in live question and answer periods Participate in live, online chat-groups with keynotes, IIQM Board Members, and other notable guests Present your research via the virtual poster session (all abstracts will be peer reviewed) <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-12-03 12:34</startDateTime><endDateTime>2018-12-04 23:59</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Tvärvetenskap Konferens true Mon, 03 Dec 2018 11:34:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136739092 2018-12-03T11:34:00Z Forskarsnabben: Google Scholar på djupet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136748140 Få alerts, koppla till EndNote och bibliotekets prenumerationer, se citeringar och få tips på liknande artiklar. Vi ger även lite enkla tips hur du på ett enkelt sätt kan förbättra din Google Scholar-sökning! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-12-05 08:15</startDateTime><endDateTime>2018-12-05 08:35</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Forskning Medarbetarportal true Wed, 05 Dec 2018 07:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136748140 2018-12-05T07:15:00Z Predisputation Katarina Patriksson https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136705544 Granskare: Universitetslektor Viola Nyman, inst för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs Universitet. Universitetslektor/Sjuksköterska Karin Ahlberg, Docent vid inst för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs Universitet. Doktorand Viveka Andersson, inst för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs Universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-12-05 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-12-05 15:00</endDateTime></metadata>]]> Vårdvetenskap Ingen annan plats! Seminarium true Wed, 05 Dec 2018 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136705544 2018-12-05T12:00:00Z Forskarsnabben: Dimensions - hitta "allt" på samma ställe https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136748211 Sök och hitta anslag, publikationer, citeringar, kliniska prövningar och patent på ett och samma ställe. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-12-19 08:15</startDateTime><endDateTime>2018-12-19 08:35</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Forskning Seminarium true Wed, 19 Dec 2018 07:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136748211 2018-12-19T07:15:00Z Judith Mukamurigo - Intrapartum care in Rwanda - management and women´s experiences https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136710447 Avhandling för filosofie doktorsexamen vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-12-20 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-12-20 16:00</endDateTime></metadata>]]> Vårdvetenskap Disputation Ingen annan plats! true Thu, 20 Dec 2018 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136710447 2018-12-20T12:00:00Z