Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=2164&fromSiteNodeId=104842 The top 25 events Predisputation Maha Nahal https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136704722 Predisputation vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-12-13 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-12-13 12:00</endDateTime></metadata>]]> Vårdvetenskap Seminarium Ingen annan plats! true Thu, 13 Dec 2018 09:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136704722 2018-12-13T09:00:00Z Forskarsnabben: Dimensions - hitta "allt" på samma ställe https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136748211 Sök och hitta anslag, publikationer, citeringar, kliniska prövningar och patent på ett och samma ställe. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-12-19 08:15</startDateTime><endDateTime>2018-12-19 08:35</endDateTime></metadata>]]> Forskning Seminarium Medarbetarportal true Wed, 19 Dec 2018 07:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136748211 2018-12-19T07:15:00Z Maria Frödin - Safe Hands at the Sharp End - Implementation and evaluation of a complex intervention in the operation room https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136771337 Halvtidsseminarium vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-01-23 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-01-23 16:00</endDateTime></metadata>]]> Halvtidsseminarium Ingen annan plats! Vårdvetenskap true Wed, 23 Jan 2019 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136771337 2019-01-23T12:00:00Z Ewa Carlsson Lalloo - Sexuality in women living with HIV https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136759593 Avhandling för filosofie doktorsexamen vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-02-01 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-02-01 12:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Disputation Vårdvetenskap true Fri, 01 Feb 2019 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136759593 2019-02-01T08:00:00Z Linda Myrin-Westesson - Perceived burden, lived experiences and experiences of learning processes and illness management: In parents of children with severe or moderate haemophilia https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136771144 Avhandling för filosofie doktorsexamen vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-02-15 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-02-15 16:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation Ingen annan plats! Vårdvetenskap true Fri, 15 Feb 2019 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136771144 2019-02-15T12:00:00Z Susanne Ahlstedt Karlsson - Personcentrerat stöd till kvinnor opererade för bröstcancer för att hantera symtom och problem i samband med anithormonell terapi https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136771181 Halvtidsseminarium vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-14 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-05-14 16:00</endDateTime></metadata>]]> Halvtidsseminarium Vårdvetenskap Ingen annan plats! true Tue, 14 May 2019 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136771181 2019-05-14T11:00:00Z