Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=2164&fromSiteNodeId=104842 The top 25 events Högre Seminarium 1 - How to share your research creatively? An interactive lecture https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136611867 Högre seminarium anordnas av institutionens doktorander och är öppet för alla medarbetare vid institutionen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-07 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-07 14:30</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Vårdvetenskap Ingen annan plats! true Wed, 07 Feb 2018 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136611867 2018-02-07T12:00:00Z Välkommen till det 11:e Nordiska Hermeneutik-seminaret https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136604304 Nordisk Postdoktoralt Sällskap för Caring Science bjuder in till det 11:e Nordiska Hermeneutik-seminaret på Högskolan Väst, Trollhättan, den 6-7 mars 2018 Tema: Scientia intuitiva- tolkning, temporalitet och historicitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-06 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-07 15:00</endDateTime></metadata>]]> Medicin Seminarium Sprid inom fakulteten true Tue, 06 Mar 2018 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136604304 2018-03-06T12:00:00Z Ramona Schenell - Att upprätthålla självbestämmande i palliativt skede på särskilt boende - en modell för att främja personcentrerad palliativ vård för äldre https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136609091 Halvtidsseminarium vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-08 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-08 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Halvtidsseminarium Vårdvetenskap true Thu, 08 Mar 2018 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136609091 2018-03-08T12:00:00Z Carl-Johan Cederwall - Improve weaning from prolonged mechanical ventilation https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612998 Halvtidsseminarium vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-09 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-09 15:00</endDateTime></metadata>]]> Vårdvetenskap Ingen annan plats! Halvtidsseminarium true Fri, 09 Mar 2018 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136612998 2018-03-09T12:00:00Z Karolina Linden - Women with type 1 diabetes during pregnancy and postpartum. Well-being and diabetes management https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136607478 Avhandling för filosofie doktorsexamen vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-16 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-16 16:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Vårdvetenskap Disputation true Fri, 16 Mar 2018 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136607478 2018-03-16T12:00:00Z Ann-Caroline Johansson - Subjective recovery following colorectal cancer treatment https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136609066 Avhandling för filosofie doktorsexamen vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-13 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-04-13 16:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation Ingen annan plats! Vårdvetenskap true Fri, 13 Apr 2018 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136609066 2018-04-13T11:00:00Z Hilda Svensson - Finding new ways forward with pain as a fellow traveler - Older woman living with back pain and osteoporotic vertebral fractures - A person-centered approach https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136609086 Avhandling för filosofie doktorsexamen vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-04 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-05-04 16:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Vårdvetenskap Disputation true Fri, 04 May 2018 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104837&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136609086 2018-05-04T11:00:00Z