Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=2121&fromSiteNodeId=104804&tipFriend=true&tipUrl=http%3A%2F%2Fsahlgrenska.gu.se%2Fforskning%2Faktuellt%2Fkalendarium%2F%3FsiteNodeId%3D104804%26languageId%3D100000%26startDateTime%3D2020-06-17%26endDateTime%3D2020-06-17&languageId=100000&startDateTime=2020-06-17&endDateTime=2020-06-17 The top 25 events Jesper Vestlund - Appetite-regulating peptides and natural rewards: emphasis on ghrelin and glucagon-like peptide-1 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137155767 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-09-25 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-09-25 16:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Medicin Centrala kalendern www.gu.se Disputation true Fri, 25 Sep 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137155767 2020-09-25T11:00:00Z Anwar Gasim Elsied - Pathophysiology and treatment of takotsubo syndrome - insights from preclinical studies https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137139325 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-09-28 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-09-28 16:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Medicin Medarbetarportal Forskning Disputation true Mon, 28 Sep 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137139325 2020-09-28T11:00:00Z Majd Mohammad - Lipoproteins in Staphylococcus aureus infections https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137139388 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-09-29 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-09-29 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation Centrala kalendern www.gu.se Medicin Forskning Medarbetarportal true Tue, 29 Sep 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137139388 2020-09-29T07:00:00Z Karin Svensson - Aspects on the diagnosis and management of prosthetic joint infections https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137080144 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för ortopedi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-10-09 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-10-09 11:30</endDateTime></metadata>]]> Medicin Disputation Ingen annan plats! Forskning true Fri, 09 Oct 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137080144 2020-10-09T07:00:00Z Archippe Muhandule Birindwa - Acute respiratory infections among children in the Democratic Rebublic of Congo - nasopharyngeal pathogens, antibiotic resistance and vaccination https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137124421 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avd för infektionssjukdomar <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-10-14 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-10-14 17:00</endDateTime></metadata>]]> Medicin Forskning Sprid inom fakulteten Disputation true Wed, 14 Oct 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137124421 2020-10-14T11:00:00Z Forskarsnabben: Välj tidskrift för publicering https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137153680 Open access, impact factor, publiceringsavgifter, synlighet; många faktorer är viktiga när du ska publicera din forskning. Här ger vi tips på några verktyg du kan använda dig av i beslutsprocessen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-11-04 08:15</startDateTime><endDateTime>2020-11-04 08:35</endDateTime></metadata>]]> Forskning Seminarium Medarbetarportal true Wed, 04 Nov 2020 07:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137153680 2020-11-04T07:15:00Z Erik Sagen - Transurethral resection of the prostate: studies on efficacy, morbidity and costs https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137116871 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för urologi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-11-20 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-11-20 23:59</endDateTime></metadata>]]> Medicin Ingen annan plats! Disputation Forskning true Fri, 20 Nov 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137116871 2020-11-20T12:00:00Z Ramona Schenell - Att upprätthålla självbestämmande i palliativt skede på särskilt boende - en modell för att främja personcentrerad palliativ vård för äldre https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137029829 Avhandling för filosofie doktorsexamen vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-12-11 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-12-11 16:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation Vårdvetenskap Ingen annan plats! true Fri, 11 Dec 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137029829 2020-12-11T12:00:00Z