Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=2121&fromSiteNodeId=104804&languageId=100000&startDateTime=2020-03-06&endDateTime=2020-03-06 The top 25 events Yarong Tian - Epstein-Barr virus role in central nervous system infections and cancer https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137122652 Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avd för infektionssjukdomar <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-25 10:45</startDateTime><endDateTime>2020-05-25 12:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Forskning Halvtidsseminarium Medicin true Mon, 25 May 2020 08:45:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137122652 2020-05-25T08:45:00Z Linus Lilja - Neurologisk prognos och prognosticering av medvetslösa patienter efter hjärtstopp https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137125172 Halvtidsseminarium vid avdelningen för anestesiologi och intensivvård, institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin <br> OBS För att minska smittspridning av Covid-19 ombeds publiken vid disputationen att delta via länk. https://videoapi.vgregion.se/meet/1/RwJojkqj1/W7lrNqO2QYTbeqb0 Skype / Jabber: sip:9953232948.vmr@video.vgregion.se Anslut via telefon +46104737700 Konferens-ID: 9953232948 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-27 07:30</startDateTime><endDateTime>2020-05-27 09:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Ingen annan plats! Forskning Medicin true Wed, 27 May 2020 05:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137125172 2020-05-27T05:30:00Z Sara Alsén - Experiences of stress-related mental illness and effects of a person-centred intervention https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137109681 Halvtidsseminarium vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-27 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-27 15:00</endDateTime></metadata>]]> Vårdvetenskap Ingen annan plats! Halvtidsseminarium true Wed, 27 May 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137109681 2020-05-27T11:00:00Z Pia Henfridsson - Senareläggs p.g.a COVID-19 - Dietary intake, nutritional status and energy metabolism in adolescents with severe obesity - Effects of gastric bypass surgery https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137089832 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-28 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-28 12:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Disputation Forskning Medicin Medarbetarportal true Thu, 28 May 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137089832 2020-05-28T07:00:00Z Geir Hirlekar - Cardiac arrest and choice of treatment in acute coronary syndrome of the elderly https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137089745 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-28 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-28 12:00</endDateTime></metadata>]]> Medicin Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Forskning Disputation true Thu, 28 May 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137089745 2020-05-28T07:00:00Z Lisa Olsson - Development and dynamics of the normal gut microbiota https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137090036 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-28 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-28 16:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Disputation Centrala kalendern www.gu.se Forskning Medicin true Thu, 28 May 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137090036 2020-05-28T11:00:00Z Elizabeth Jennions - The genetic background of neurodegenerative disorders with childhood-onset https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137125057 Granskningsseminarium vid avdelningen för pediatrik, institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin <br> Seminariet kan också följas via videolänk. Kontakta niklas.darin@gu.se senast kl.10 samma dag för inloggningsuppgifter. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-28 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-28 14:30</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Medicin Ingen annan plats! Forskning true Thu, 28 May 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137125057 2020-05-28T11:00:00Z Jessica Samuelsson - Dietary patterns among older adults - With a focus on dementia https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137119813 Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-28 14:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-28 16:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Forskning Halvtidsseminarium Medicin true Thu, 28 May 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137119813 2020-05-28T12:00:00Z Anna Björk - Congenital Heart Disease and type 1 and type 2 Diabetes Mellitus https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137089154 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-29 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-29 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation Forskning Centrala kalendern www.gu.se Medicin Medarbetarportal true Fri, 29 May 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137089154 2020-05-29T07:00:00Z Stefan Malmberg - Luftvägsinfektioner - diagnostik, behandling och komplikationer https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137128175 Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-29 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-29 11:00</endDateTime></metadata>]]> Medicin Forskning Centrala kalendern www.gu.se Halvtidsseminarium Medarbetarportal true Fri, 29 May 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137128175 2020-05-29T07:00:00Z Nikhil Nayakawde - On tissue engineering of pig, human, and non-human primate tissues https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137080047 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för kirurgi <br> OBS För att minska smittspridning av Covid-19 ombeds publiken vid disputationen att delta via länk. Mer info om bland annat länk och eventuella uppdateringar kommer att finnas här. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-29 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-29 15:30</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Forskning Disputation Medicin true Fri, 29 May 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137080047 2020-05-29T11:00:00Z Kerstin Andrén - Natural course and long-term prognosis in idiopathic normal pressure hydrocephalus - The effect of delayed surgery and clinical factors on outcome and survival https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137112727 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-29 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-29 16:00</endDateTime></metadata>]]> Medicin Forskning Centrala kalendern www.gu.se Disputation true Fri, 29 May 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137112727 2020-05-29T11:00:00Z Ingela Vennman - Effekter och erfarenheter longitudinellt av en direktinläggningsprocess från ambulans till strokeavdelning för lågt prioriterade patienter med misstänkt stroke https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137087724 Halvtidsseminarium vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-01 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-01 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Halvtidsseminarium Vårdvetenskap true Mon, 01 Jun 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137087724 2020-06-01T11:00:00Z Jenny Milton - Interprofessional teamwork in Emergency Department https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137087627 Halvtidsseminarium vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-02 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-02 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Vårdvetenskap Halvtidsseminarium true Tue, 02 Jun 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137087627 2020-06-02T11:00:00Z Chan-Mei Ho Henriksson - Physical therapist as primary assessor for patients with knee pain in primary health care https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137122781 Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för hälsa och rehabilitering <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-02 14:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-02 16:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Halvtidsseminarium Forskning Medicin true Tue, 02 Jun 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137122781 2020-06-02T12:00:00Z Anna Lindblom - Recurrent infections with Extended-spectrum beta-lactamase (ESBL)-producing Enterobacteriaceae https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137114145 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-04 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-04 13:00</endDateTime></metadata>]]> Medicin Sprid inom fakulteten Disputation Forskning true Thu, 04 Jun 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137114145 2020-06-04T07:00:00Z Linda Åkeflo - Sexual health in female cancer survivors after pelvic radiotherapy https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137128834 Halvtidsseminarium vid avdelningen för onkologi, institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin <br> OBS För att minska smittspridning av Covid-19 ombeds publiken vid disputationen att delta via länk. Mer info om bland annat länk och eventuella uppdateringar kommer att finnas här <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-04 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-04 16:00</endDateTime></metadata>]]> Medicin Forskning Ingen annan plats! Halvtidsseminarium true Thu, 04 Jun 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137128834 2020-06-04T11:00:00Z Louise Carstam - On the Clinical Management of Diffuse Glioma in Adults https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137125654 Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-04 14:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-04 16:00</endDateTime></metadata>]]> Halvtidsseminarium Medicin Forskning Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 04 Jun 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137125654 2020-06-04T12:00:00Z Daphne Hingert - The impact of signaling factors on intervertebral disc degeneration and regeneration - studies on disc and mesenchymal stem cells from chronic low back pain patients https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137080133 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för ortopedi OBS För att minska smittspridning av Covid-19 ombeds publiken vid disputationen att delta via länk. Mer info om bland annat länk och eventuella uppdateringar kommer att finnas här <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-05 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-05 11:30</endDateTime></metadata>]]> Disputation Forskning Ingen annan plats! Medicin true Fri, 05 Jun 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137080133 2020-06-05T07:00:00Z Maria Hallingström - Biomarkers in mid-trimester amniotic fluid in relation to gestational duration and spontaneous preterm delivery https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137080150 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för obstetrik och gynekologi <br> OBS För att minska smittspridning av Covid-19 ombeds publiken vid disputationen att ENBART delta via denna länk: https://gu-se.zoom.us/webinar/register/WN_NhoESc4sTaaLDd6Hh9ih5Q <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-05 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-05 11:30</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Disputation Forskning Medicin true Fri, 05 Jun 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137080150 2020-06-05T07:00:00Z AnnaKarin Larsson - Internationally adopted children with unilateral cleft lip and palate - longitudinal perspectives on speech production and language ability https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137123020 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för hälsa och rehabilitering <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-05 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-05 16:00</endDateTime></metadata>]]> Medicin Forskning Disputation Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 05 Jun 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137123020 2020-06-05T11:00:00Z Anna-Karin Halldin - Aspects of heart failure development and prevention in women https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137111292 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-05 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-05 16:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Medicin Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Disputation true Fri, 05 Jun 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137111292 2020-06-05T11:00:00Z Matilda Cederberg - Person-centred care for people with common mental disorders: evaluations of a complex intervention https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137098523 Halvtidsseminarium vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-08 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-08 12:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Halvtidsseminarium Vårdvetenskap true Mon, 08 Jun 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137098523 2020-06-08T07:00:00Z Ibrahim Kaya - Development of MALDI Mass Spectrometry Imaging Methods for Probing Spatial Lipid Biochemistry of Amyloid Plaques in Alzheimer's Disease https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137122415 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-08 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-08 16:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Centrala kalendern www.gu.se Disputation Medicin true Mon, 08 Jun 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137122415 2020-06-08T11:00:00Z Lisa Davidsson - Recruitment and activation of tissue neutrophils in health and inflammation disease https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137117603 Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning, institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-09 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-09 11:00</endDateTime></metadata>]]> Medicin Forskning Halvtidsseminarium Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal true Tue, 09 Jun 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137117603 2020-06-09T07:00:00Z Robin Simsa - Decellularization as a method to generate a new generation of vascular grafts https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137111305 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-09 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-09 16:00</endDateTime></metadata>]]> Medicin Disputation Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Forskning true Tue, 09 Jun 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137111305 2020-06-09T11:00:00Z Belson Rugwizangoga - Aspects of infection and leukemia in Rwanda https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137114130 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-09 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-09 16:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Medicin Disputation Forskning true Tue, 09 Jun 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137114130 2020-06-09T11:00:00Z Simon Skau - Shedding light on cognitive control https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137122491 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-10 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-10 16:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Medicin Disputation Forskning true Wed, 10 Jun 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137122491 2020-06-10T11:00:00Z Elin Svedlund Eriksson - Roles of androgens in cardiac physiology and pathophysiology https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137128964 Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-11 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-11 11:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Forskning Medicin Medarbetarportal Halvtidsseminarium true Thu, 11 Jun 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137128964 2020-06-11T07:00:00Z Samer Al-Dury - Understanding the molecular mechanisms of bile acid receptor activation for the treatment of human liver disease https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137111501 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-11 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-11 12:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Medicin Disputation Forskning true Thu, 11 Jun 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137111501 2020-06-11T07:00:00Z Anastasia Silverglow - Developing safe care for frail older people living at home https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137098978 Halvtidsseminarium vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-11 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-11 15:00</endDateTime></metadata>]]> Vårdvetenskap Ingen annan plats! Halvtidsseminarium true Thu, 11 Jun 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137098978 2020-06-11T11:00:00Z Seyedmohammad Razavizadeganjahromi - Identification of novel antibiotic resistance genes through the exploration of mobile genetic elements https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137119586 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-11 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-11 17:00</endDateTime></metadata>]]> Medicin Sprid inom fakulteten Disputation Forskning true Thu, 11 Jun 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137119586 2020-06-11T11:00:00Z Hannah Colldén - Gut microbiota and intestinal androgens https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137129064 Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-12 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-12 11:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Centrala kalendern www.gu.se Medicin Halvtidsseminarium Medarbetarportal true Fri, 12 Jun 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137129064 2020-06-12T07:00:00Z Shabbar Jamaly - Obesity, weight loss and cardiovascular risk https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137111601 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-12 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-12 12:00</endDateTime></metadata>]]> Medicin Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal Forskning Disputation true Fri, 12 Jun 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137111601 2020-06-12T07:00:00Z Jane Hayden - The effect of intra-abdominal local anaesthetics following major gynecological surgery. Clinical and experimental studies https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137080175 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för anestesiologi och intensivvård OBS För att minska smittspridning av Covid-19 ombeds publiken vid disputationen att delta via länk. Mer info om bland annat länk och eventuella uppdateringar kommer att finnas här <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-12 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-12 15:30</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Disputation Medicin Forskning true Fri, 12 Jun 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137080175 2020-06-12T11:00:00Z Martina Sansone - Epidemiology of viral respiratory infections with focus on in-hospital influenza transmission https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137119600 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Salhgrenska Akademin, institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-12 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-12 17:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation Medicin Sprid inom fakulteten Forskning true Fri, 12 Jun 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137119600 2020-06-12T11:00:00Z Cristina Iribarren - Crosstalk at the intestinal barrier in Irritable Bowel Syndrome https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137128267 Halvtidskontroll vid Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avdelningen för Mikrobiologi och Immunologi. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-12 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-12 14:30</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Medicin Halvtidsseminarium true Fri, 12 Jun 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137128267 2020-06-12T11:00:00Z NYTT DATUM: Axel Öhlin - Femoroacetabular Impingement Syndrome - Outcomes of Arthroscopic Hip Surgery https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137049154 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för ortopedi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-09-03 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-09-03 11:30</endDateTime></metadata>]]> Medicin Forskning Ingen annan plats! Disputation true Thu, 03 Sep 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137049154 2020-09-03T07:00:00Z Yolanda H. Mthembu - Recombinant mucin-type proteins as tools for studies on the interactions between Helicobacter pylori and its carbohydrate receptors https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137124366 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avdelningen för laboratoriemedicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-09-04 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-09-04 13:00</endDateTime></metadata>]]> Medicin Sprid inom fakulteten Disputation Forskning true Fri, 04 Sep 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137124366 2020-09-04T07:00:00Z Fernando Ruiz-Jasbon - Aspects on the use of slowly degradable mesh in inguinal hernia https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137116852 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för kirurgi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-09-04 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-09-04 15:30</endDateTime></metadata>]]> Medicin Forskning Disputation Ingen annan plats! true Fri, 04 Sep 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137116852 2020-09-04T11:00:00Z NYTT DATUM - Karin Svensson - Aspects on the diagnosis and management of prosthetic joint infections https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137080144 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för ortopedi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-10-09 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-10-09 11:30</endDateTime></metadata>]]> Medicin Disputation Forskning Ingen annan plats! true Fri, 09 Oct 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137080144 2020-10-09T07:00:00Z Archippe Muhandule Birindwa - Acute respiratory infections among children in the Democratic Rebublic of Congo - nasopharyngeal pathogens, antibiotic resistance and vaccination https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137124421 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avd för infektionssjukdomar <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-10-14 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-10-14 17:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation Medicin Forskning Sprid inom fakulteten true Wed, 14 Oct 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137124421 2020-10-14T11:00:00Z Erik Sagen - Transurethral resection of the prostate: studies on efficacy, morbidity and costs https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137116871 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för urologi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-11-20 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-11-20 23:59</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Disputation Forskning Medicin true Fri, 20 Nov 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137116871 2020-11-20T12:00:00Z Ramona Schenell - Att upprätthålla självbestämmande i palliativt skede på särskilt boende - en modell för att främja personcentrerad palliativ vård för äldre https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137029829 Avhandling för filosofie doktorsexamen vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-12-11 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-12-11 16:00</endDateTime></metadata>]]> Vårdvetenskap Ingen annan plats! Disputation true Fri, 11 Dec 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137029829 2020-12-11T12:00:00Z