Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=2121&fromSiteNodeId=104804&languageId=100000&startDateTime=2020-02-20&endDateTime=2020-02-20 The top 25 events Fredrik Olsen - Bone cement implantation syndrome in hip fracture surgery - incidence, risk factors and outcome https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137098758 Halvtidsseminarium vid avdelningen för anestesiologi och intensivvård, institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-14 14:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-14 15:30</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Forskning Medicin Halvtidsseminarium true Tue, 14 Apr 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137098758 2020-04-14T12:00:00Z CANCELLED: Heritability coefficients in genetic epidemiology are subject to the same fallacies as bad luck estimates https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137004026 This seminar has been cancelled/det här seminariet är inställt. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-15 15:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-15 16:00</endDateTime></metadata>]]> Medicin Ingen annan plats! Seminarium true Wed, 15 Apr 2020 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137004026 2020-04-15T13:00:00Z Dominika Modzelewska - Familial aggregation of preterm delivery, postterm delivery and gestational duration https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137098809 Halvtidsseminarium vid avdelningen för obstetrik och gynekologi, institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-15 16:45</startDateTime><endDateTime>2020-04-15 18:00</endDateTime></metadata>]]> Medicin Halvtidsseminarium Ingen annan plats! Forskning true Wed, 15 Apr 2020 14:45:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137098809 2020-04-15T14:45:00Z Johanna Stenqvist - Functional studies of purinergic and cholinergic interactions in the rat urinary bladder - Characterization of ATP-evoked urothelial release of acetylcholine https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137088098 Avhandling för farmacie doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-17 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-17 16:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Medicin Disputation Forskning true Fri, 17 Apr 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137088098 2020-04-17T11:00:00Z INSTÄLLT Anders Rosén - Diving and the brain https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137087286 NYTT DATUM KOMMER Halvtidsseminarium vid avdelningen för anestesiologi och intensivvård, institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-20 15:30</startDateTime><endDateTime>2020-04-20 17:00</endDateTime></metadata>]]> Medicin Halvtidsseminarium Forskning Ingen annan plats! true Mon, 20 Apr 2020 13:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137087286 2020-04-20T13:30:00Z Dilip Kumar Malipatlolla - Understanding normal-tissue late effects in the intestines after pelvic radiotherapy https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137049207 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för onkologi OBS För att minska smittspridning av Covid-19 ombeds publiken vid disputationen att delta via länk. Mer info om bland annat länk och eventuella uppdateringar kommer att finnas här <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-23 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-23 11:30</endDateTime></metadata>]]> Forskning Ingen annan plats! Medicin Disputation true Thu, 23 Apr 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137049207 2020-04-23T07:00:00Z David Larsson - Acquired epilepsy with a focus on stroke: treatment and prognosis https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137103503 Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-23 14:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-23 16:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Halvtidsseminarium Medicin Forskning true Thu, 23 Apr 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137103503 2020-04-23T12:00:00Z Ida Lindman - Femoroacetabular Impingement syndrome - Outcomes of Arthroscopic Hip Surgery https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137100876 Halvtidsseminarium vid avdelningen för ortopedi, institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin <br> Med tanke på rådande situation med Covid-19 kommer åtgärder att vidtas enligt rekommendationer ifrån universitetet. I nuläget planeras seminariet att genomföras om inte restriktioner ökas ytterligare. Vi kommer att begränsa antalet deltagare och varje deltagare kommer att hålla minst 1 m avstånd samt sitta på varannan rad. Vid förkylningssymptom hos ledamot i bedömningsgruppen kan denna deltaga via länk via zoom. Mer info kommer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-23 15:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-23 16:30</endDateTime></metadata>]]> Halvtidsseminarium Medicin Forskning Ingen annan plats! true Thu, 23 Apr 2020 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137100876 2020-04-23T13:00:00Z Maria Lycke - Clinical implementation of novel diagnostic biomarkers for epithelial ovarian cancer - Can we improve diagnosis? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137049169 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för obstetrik och gynekologi <br> OBS För att minska smittspridning av Covid-19 ombeds publiken vid disputationen att delta via länk. Mer info om bland annat länk och eventuella uppdateringar kommer att finnas här <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-24 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-24 11:30</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Medicin Disputation Forskning true Fri, 24 Apr 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137049169 2020-04-24T07:00:00Z Catharina Parai - Measurement of outcome in lumbar spine surgery. Validity and interpretability of frequently used outcome measures in the Swespine register https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137049189 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för ortopedi OBS För att minska smittspridning av Covid-19 ombeds publiken vid disputationen att delta via länk. Mer info om bland annat länk och eventuella uppdateringar kommer att finnas här <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-24 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-24 11:30</endDateTime></metadata>]]> Disputation Ingen annan plats! Medicin Forskning true Fri, 24 Apr 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137049189 2020-04-24T07:00:00Z Henrik Djerf - Invasive treatment for intermittent claudication - clinical outcomes and cost-effectiveness https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137049264 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för radiologi OBS För att minska smittspridning av Covid-19 ombeds publiken vid disputationen att delta via länk. Mer info om bland annat länk och eventuella uppdateringar kommer att finnas här <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-24 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-24 15:30</endDateTime></metadata>]]> Disputation Medicin Ingen annan plats! Forskning true Fri, 24 Apr 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137049264 2020-04-24T11:00:00Z Hanna Engqvist - Novel biomarkers associated with histotype and clinical outcome in early-stage ovarian carcinoma https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137049280 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för onkologi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-07 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-07 11:30</endDateTime></metadata>]]> Medicin Forskning Disputation Ingen annan plats! true Thu, 07 May 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137049280 2020-05-07T07:00:00Z Urban Berg - Fast-track programs in total hip and knee replacement at Swedish hospitals - influences on safety, outcome and patients' experiences https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137049310 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för ortopedi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-08 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-08 11:30</endDateTime></metadata>]]> Disputation Forskning Medicin Ingen annan plats! true Fri, 08 May 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137049310 2020-05-08T07:00:00Z Erica Ginström Ernstad - Safety and quality aspects of IVF - neonatal and maternal outcomes following advanced techniques https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137063405 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för obstetrik och gynekologi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-08 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-08 11:30</endDateTime></metadata>]]> Disputation Medicin Forskning Ingen annan plats! true Fri, 08 May 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137063405 2020-05-08T07:00:00Z Lina Bergman - Patient safety during intrahospital transports in intensive care. Hazards, experiences, and future measurements https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137048732 Avhandling för filosofie doktorsexamen vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-08 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-08 16:00</endDateTime></metadata>]]> Vårdvetenskap Ingen annan plats! Disputation true Fri, 08 May 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137048732 2020-05-08T11:00:00Z Nicklas Oscarsson - Hyperbaric oxygen treatment for pelvic radiation-induced injuries. From a multicenter, randomized, controlled trial to an experimental cell model https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137063370 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för anestesiologi och intensivvård OBS För att minska smittspridning av Covid-19 ombeds publiken vid disputationen att delta via länk. Mer info om bland annat länk och eventuella uppdateringar kommer att finnas här: https://clinsci.gu.se/aktuellt/kalendarium <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-15 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-15 11:30</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Forskning Disputation Medicin true Fri, 15 May 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137063370 2020-05-15T07:00:00Z Utbildningsutvärderingarnas åtgärdsplaner - blir det någon "fart i verkstaden"? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137086399 Mer än 40 utbildningsutvärderingar med extern bedömning har nu genomförts vid GU enligt policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. Huvudsyftet med utbildningsutvärderingarna är att de ska bidra till att utveckla kvaliteten i universitetets utbildningar och här spelar åtgärdsplanerna och hur de implementeras en avgörande roll. Hur går det och vad är viktigt för att utvecklingsarbetet ska bli så konstruktivt och engagerande som möjligt - på såväl fakultets- som institutions/programnivå? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-15 10:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-15 12:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Utbildning Medarbetarportal true Fri, 15 May 2020 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137086399 2020-05-15T08:00:00Z Angela Molinaro - Investigating the Role of Class-1 Phosphoinositide 3 Kinases (PI3Ks) in Insulin signaling and Obesity-related diseases https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137090013 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-19 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-19 12:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Disputation Medicin Forskning true Tue, 19 May 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137090013 2020-05-19T07:00:00Z Behavior genetics beyond twin studies - Applications of genetically informative research designs to address causal inference https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137004444 Ett seminarium med Dr. Amir Sariaslan, Senior Research Fellow, University of Helsinki, på temat: Behavior genetics beyond twin studies - Applications of genetically informative research designs to address causal inference. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-20 15:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-20 16:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Medicin true Wed, 20 May 2020 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137004444 2020-05-20T13:00:00Z Maria Fedchenko - Cardiovascular disease in patents with congenital heart disease https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137089879 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-21 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-21 12:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Disputation Medicin Forskning Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 21 May 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137089879 2020-05-21T07:00:00Z Pia Henfridsson - Dietary intake, nutritional status and energy metabolism in adolescents with severe obesity - Effects of gastric bypass surgery https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137089832 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-28 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-28 12:00</endDateTime></metadata>]]> Medicin Centrala kalendern www.gu.se Disputation Forskning Medarbetarportal true Thu, 28 May 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137089832 2020-05-28T07:00:00Z Geir Hirlekar - Cardiac arrest and choice of treatment in acute coronary syndrome of the elderly https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137089745 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-28 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-28 12:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Disputation Forskning Centrala kalendern www.gu.se Medicin true Thu, 28 May 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137089745 2020-05-28T07:00:00Z Lisa Olsson - Development and dynamics of the normal gut microbiota https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137090036 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-28 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-28 16:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Medicin Forskning Medarbetarportal Disputation true Thu, 28 May 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137090036 2020-05-28T11:00:00Z Anna Björk - Congenital Heart Disease and type 1 and type 2 Diabetes Mellitus https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137089154 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-29 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-29 12:00</endDateTime></metadata>]]> Medicin Disputation Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal Forskning true Fri, 29 May 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137089154 2020-05-29T07:00:00Z Nikhil Nayakawde - On tissue engineering of pig, human, and non-human primate tissues https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137080047 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för kirurgi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-29 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-29 15:30</endDateTime></metadata>]]> Forskning Ingen annan plats! Medicin Disputation true Fri, 29 May 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137080047 2020-05-29T11:00:00Z Ingela Vennman - Effekter och erfarenheter longitudinellt av en direktinläggningsprocess från ambulans till strokeavdelning för lågt prioriterade patienter med misstänkt stroke https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137087724 Halvtidsseminarium vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-01 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-01 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Vårdvetenskap Halvtidsseminarium true Mon, 01 Jun 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137087724 2020-06-01T11:00:00Z Jenny Milton - Interprofessional teamwork in Emergency Department https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137087627 Halvtidsseminarium vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-02 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-02 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Halvtidsseminarium Vårdvetenskap true Tue, 02 Jun 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137087627 2020-06-02T11:00:00Z Daphne Hingert - The impact of signaling factors on intervertebral disc degeneration and regeneration - studies on disc and mesenchymal stem cells from chronic low back pain patients https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137080133 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för ortopedi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-05 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-05 11:30</endDateTime></metadata>]]> Forskning Disputation Ingen annan plats! Medicin true Fri, 05 Jun 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137080133 2020-06-05T07:00:00Z Maria Hallingström - Biomarkers in mid-trimester amniotic fluid in relation to gestational duration and spontaneous preterm delivery https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137080150 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för pediatrik <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-05 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-05 11:30</endDateTime></metadata>]]> Disputation Medicin Ingen annan plats! Forskning true Fri, 05 Jun 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137080150 2020-06-05T07:00:00Z Matilda Cederberg - Person-centred care for common mental disorders - evaluations of an eHealth intervention https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137098523 Halvtidsseminarium vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-08 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-08 12:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Halvtidsseminarium Vårdvetenskap true Mon, 08 Jun 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137098523 2020-06-08T07:00:00Z Anastasia Silverglow - Developing safe care for frail older people living at home https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137098978 Halvtidsseminarium vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-11 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-11 15:00</endDateTime></metadata>]]> Halvtidsseminarium Vårdvetenskap Ingen annan plats! true Thu, 11 Jun 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137098978 2020-06-11T11:00:00Z Karin Svensson - Aspects on the diagnosis and management of prosthetic joint infections https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137080144 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för ortopedi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-12 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-12 11:30</endDateTime></metadata>]]> Disputation Ingen annan plats! Medicin Forskning true Fri, 12 Jun 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137080144 2020-06-12T07:00:00Z Jane Hayden - The effect of intra-abdominal local anaesthetics following major gynecological surgery. Clinical and experimental studies https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137080175 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för pediatrik <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-12 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-12 15:30</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Disputation Medicin Forskning true Fri, 12 Jun 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137080175 2020-06-12T11:00:00Z Axel Öhlin - Femoroacetabular Impingement Syndrome - Outcomes of Arthroscopic Hip Surgery https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137049154 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för ortopedi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-10-09 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-10-09 11:30</endDateTime></metadata>]]> Medicin Ingen annan plats! Disputation Forskning true Fri, 09 Oct 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137049154 2020-10-09T07:00:00Z Ramona Schenell - Att upprätthålla självbestämmande i palliativt skede på särskilt boende - en modell för att främja personcentrerad palliativ vård för äldre https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137029829 Avhandling för filosofie doktorsexamen vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-12-11 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-12-11 16:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation Ingen annan plats! Vårdvetenskap true Fri, 11 Dec 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137029829 2020-12-11T12:00:00Z