Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=2121&fromSiteNodeId=104804 The top 25 events Jesper Lindberg - System dynamics modelling of the radiation therapy process: Field studies, simultations, and practical solution https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136839472 Halvtidsseminarium vid avdelningen för radiofysik, institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-02-26 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-02-26 10:30</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Medicin Forskning Halvtidsseminarium true Tue, 26 Feb 2019 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136839472 2019-02-26T08:00:00Z Irina Midenfjord - Neurophysiology and symptom pattern in irritable bowel syndrome https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136844696 Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-02-26 15:00</startDateTime><endDateTime>2019-02-26 17:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Medicin Halvtidsseminarium true Tue, 26 Feb 2019 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136844696 2019-02-26T14:00:00Z Mattias Danielsson - Neuroinflammation, neuronal injury and cognitive dysfunction after surgery https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136824671 Halvtidsseminarium vid avdelningen för anestesiologi och intensivvård, institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-02-27 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-02-27 14:30</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Forskning Halvtidsseminarium Medicin true Wed, 27 Feb 2019 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136824671 2019-02-27T12:00:00Z Catharina Parai - Patient-Reported Outcome Measures in the assessment of degenerative lumbar spine surgery https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136843462 Halvtidsseminarium vid avdelningen för ortopedi, institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-02-28 15:00</startDateTime><endDateTime>2019-02-28 16:30</endDateTime></metadata>]]> Halvtidsseminarium Medicin Forskning Ingen annan plats! true Thu, 28 Feb 2019 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136843462 2019-02-28T14:00:00Z Per Werner Möller - Mean systemic filling pressure - from Guyton to the ICU, and back again https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136755925 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för anestesiologi och intensivvård <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-01 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-03-01 11:30</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Disputation Medicin Forskning true Fri, 01 Mar 2019 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136755925 2019-03-01T08:00:00Z Shurouq Hawamdeh - Midwives' Collective Attitude towards Labour Pain - Mixed methods research https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136832989 Avhandling för filosofie doktorsexamen vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-01 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-03-01 13:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Disputation Vårdvetenskap true Fri, 01 Mar 2019 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136832989 2019-03-01T08:00:00Z Karin Melin - Long-term outcome of obsessive-compulsive disorder in children and adolescents https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136831179 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-01 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-03-01 16:00</endDateTime></metadata>]]> Medicin Disputation Forskning Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 01 Mar 2019 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136831179 2019-03-01T12:00:00Z Urban Bergh - Fast-track programs in total-hip and knee replacement at Swedish hospitals - influences on safety and outcome and patients' experiences https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136843452 Halvtidsseminarium vid avdelningen för ortopedi, institutionen för kliniska, Sahlgrenska akademin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-04 15:00</startDateTime><endDateTime>2019-03-04 17:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Ingen annan plats! Medicin Halvtidsseminarium true Mon, 04 Mar 2019 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136843452 2019-03-04T14:00:00Z Emma Kjellberg - Barnfetma och Metabola Syndromet hos förskolebarn - tidiga faktorer och identifiering av riskindivider från ett longitudinellt perspektiv https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136783318 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för pediatrik <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-08 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-03-08 11:30</endDateTime></metadata>]]> Medicin Disputation Forskning Ingen annan plats! true Fri, 08 Mar 2019 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136783318 2019-03-08T08:00:00Z Emilia Carlsson - Aspects of Communication, Language and Literacy in Autism. Child Abilities and Parent Perspectives. https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136843129 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för hälsa och rehabilitering <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-08 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-03-08 16:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Centrala kalendern www.gu.se Medicin Disputation true Fri, 08 Mar 2019 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136843129 2019-03-08T12:00:00Z Johan Lönnbro - Improving the quality of drug treatment - strategies and measurements https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136853520 Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-11 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-03-11 15:00</endDateTime></metadata>]]> Medicin Forskning Halvtidsseminarium Centrala kalendern www.gu.se true Mon, 11 Mar 2019 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136853520 2019-03-11T12:00:00Z Davood Javidgonbadi - Jämförelse av långtidsresultaten av behandling av utflödesobstruktion vid hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati med farmakoterapi, kirurgi eller pacemaker https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136849446 Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-11 15:00</startDateTime><endDateTime>2019-03-11 17:00</endDateTime></metadata>]]> Medicin Centrala kalendern www.gu.se Halvtidsseminarium Forskning Medarbetarportal true Mon, 11 Mar 2019 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136849446 2019-03-11T14:00:00Z Geir Hirlekar - Cardiac arrest and choice of treatment in acute coronary syndrome in the elderly https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136851620 Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-13 08:00</startDateTime><endDateTime>2019-03-13 10:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Forskning Halvtidsseminarium Medicin true Wed, 13 Mar 2019 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136851620 2019-03-13T07:00:00Z Magnus Påhlman - Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn med cerebral pares https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136853043 Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-14 14:00</startDateTime><endDateTime>2019-03-14 16:00</endDateTime></metadata>]]> Medicin Halvtidsseminarium Centrala kalendern www.gu.se Forskning true Thu, 14 Mar 2019 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136853043 2019-03-14T13:00:00Z Silvana Kontogeorgos - Aetiologies and risk factors of heart fairlure and of its development https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136851663 Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-14 15:00</startDateTime><endDateTime>2019-03-14 17:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Medicin Halvtidsseminarium Centrala kalendern www.gu.se Forskning true Thu, 14 Mar 2019 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136851663 2019-03-14T14:00:00Z Maria Bygdell - Childhood Body Mass Index and pubertal timing - Changes over time and associations with adult cardiovascular mortality https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136825655 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-15 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-03-15 12:00</endDateTime></metadata>]]> Medicin Disputation Forskning Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 15 Mar 2019 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136825655 2019-03-15T08:00:00Z Niklas Klasson - Intracranial volume in neuroimaging: estimation and use in regional brain volume normalization https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136843230 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-15 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-03-15 12:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Disputation Medicin true Fri, 15 Mar 2019 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136843230 2019-03-15T08:00:00Z Jauguline Nordqvist - New Selective Extrogen Receptor Modulators as treatment of osteoporosis in Systemic Lupus Erythematosus https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136853375 Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning, institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-15 12:00</startDateTime><endDateTime>2019-03-15 14:00</endDateTime></metadata>]]> Medicin Halvtidsseminarium Forskning Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 15 Mar 2019 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136853375 2019-03-15T11:00:00Z Philip Ahlmanner - Regulatory T cells and mucosa-associated invariant T cells in colon adenocarcinomas; Phenotype and function https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136842956 Disputation vid Sahlgrenska akademin, institutet för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-22 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-03-22 12:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Disputation Forskning true Fri, 22 Mar 2019 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136842956 2019-03-22T08:00:00Z Martin Dahl Halvarsson - Study the role of patient-specific mutations by genetic disease modeling https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136842898 Disputation vid Sahlgrenska akademin, institutet för biomedicin, avdelningen för laboratoriemedicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-22 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-03-22 16:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Disputation Forskning true Fri, 22 Mar 2019 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136842898 2019-03-22T12:00:00Z Tobias Hofving - Small intestinal neuroendocrine tumours - Disease models, tumour development, and remedy https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136842969 Disputation vid Sahlgrenska akademin, institutet för biomedicin, avdelningen för laboratoriemedicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-28 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-03-28 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation Sprid inom fakulteten Forskning true Thu, 28 Mar 2019 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136842969 2019-03-28T08:00:00Z Anna Nordenskjöld - To predict results of breast cancer therapy https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136806372 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för onkologi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-28 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-03-28 15:30</endDateTime></metadata>]]> Forskning Medicin Ingen annan plats! Disputation true Thu, 28 Mar 2019 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136806372 2019-03-28T12:00:00Z Saliha Musovic - Pathophysiological regulation of white adipocyte exocytosis of different adiponectin molecular forms https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136853382 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-29 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-03-29 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation Medicin Forskning Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 29 Mar 2019 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136853382 2019-03-29T08:00:00Z Malin Sternby Eilard - Prognostic factors and tumor treatments in hepatocellular cancer https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136818240 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för kirurgi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-29 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-03-29 15:30</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Medicin Forskning Disputation true Fri, 29 Mar 2019 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136818240 2019-03-29T12:00:00Z Thorkell Snaebjörnsson - Anterior Cruciate Ligament Reconstruction - Early predictors of outcome https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136818276 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för ortopedi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-05 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-04-05 11:30</endDateTime></metadata>]]> Disputation Ingen annan plats! Medicin Forskning true Fri, 05 Apr 2019 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136818276 2019-04-05T07:00:00Z Teresia Svanvik - Long-term survival and prognostic factors in endometrial cancer - a populationbased cohort study https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136818283 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för obstetrik och gynekologi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-05 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-04-05 11:30</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Disputation Forskning Medicin true Fri, 05 Apr 2019 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136818283 2019-04-05T07:00:00Z Solveig Lövestad - Intimate partner violence, mental health and health care seeking in population based samples of women in Sweden https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136847041 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, enheten för socialmedicin och epidemiologi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-05 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-04-05 16:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation Medarbetarportal Medicin Centrala kalendern www.gu.se Forskning true Fri, 05 Apr 2019 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136847041 2019-04-05T11:00:00Z Maha Nahal - Lived experiences and perceived health status in children with Spina Bifada and their families in Palestine https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136833076 Avhandling för filosofie doktorsexamen vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-11 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-04-11 16:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation Ingen annan plats! Vårdvetenskap true Thu, 11 Apr 2019 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136833076 2019-04-11T11:00:00Z Eva Smith Knutsson - Female genital graft-versus-host disease Diagnosis, Treatment, Incidence, Long-term Prevalance, and Impact on Androgen Hormones and Sexual Function https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136848085 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-12 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-04-12 12:00</endDateTime></metadata>]]> Medicin Forskning Medarbetarportal Disputation Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 12 Apr 2019 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136848085 2019-04-12T07:00:00Z Aleksander Cvjetkovic - Isolation strategies and proteomic characterization of extracellular vesicles https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136848132 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-12 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-04-12 15:00</endDateTime></metadata>]]> Medicin Centrala kalendern www.gu.se Disputation Medarbetarportal Forskning true Fri, 12 Apr 2019 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136848132 2019-04-12T11:00:00Z Kawther Elyssa - Daily life experiences of children with type 1 diabetes and congenital heart disease and their families living in West Bank, Palestine - Self-perceived health status and sense of coherence https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136847945 Avhandling för filosofie doktorsexamen vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-26 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-04-26 16:00</endDateTime></metadata>]]> Vårdvetenskap Disputation Ingen annan plats! true Fri, 26 Apr 2019 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136847945 2019-04-26T11:00:00Z Viktor Sandblom - Strategies for optimisation of 177Lu-octreotate therapy - exploring local administration and combination therapy regimens https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136818333 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för radiofysik <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-03 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-05-03 11:30</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Disputation Medicin Forskning true Fri, 03 May 2019 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136818333 2019-05-03T07:00:00Z Eva-Corina Caragounis - Surgical management of rib fractures following trauma https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136818339 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för kirurgi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-03 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-05-03 15:30</endDateTime></metadata>]]> Disputation Forskning Medicin Ingen annan plats! true Fri, 03 May 2019 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136818339 2019-05-03T11:00:00Z Keti Dalla - Strain echocardiography in the critically ill patient https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136845731 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för anestesiologi och intensivvård <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-10 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-05-10 11:30</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Forskning Medicin Disputation true Fri, 10 May 2019 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136845731 2019-05-10T07:00:00Z Susanne Ahlstedt Karlsson - Personcentrerat stöd till kvinnor opererade för bröstcancer för att hantera symtom och problem i samband med anithormonell terapi https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136771181 Halvtidsseminarium vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-14 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-05-14 16:00</endDateTime></metadata>]]> Vårdvetenskap Ingen annan plats! Halvtidsseminarium true Tue, 14 May 2019 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136771181 2019-05-14T11:00:00Z Freda Lennartsson - Nonsynostotic plagiocephaly. Prevention strategies in child health care https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136845785 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för pediatrik <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-17 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-05-17 11:30</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Disputation Medicin Forskning true Fri, 17 May 2019 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136845785 2019-05-17T07:00:00Z Anton Bohman -Chronic Rhinosinusitis with Nasal Polyps - Symptoms, Heredity and Genetics https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136845690 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för öron, näs- och halssjukdomar <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-20 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-05-20 11:30</endDateTime></metadata>]]> Forskning Medicin Ingen annan plats! Disputation true Mon, 20 May 2019 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136845690 2019-05-20T07:00:00Z Jana Biermann - Tumour clonality, genomic instability and novel biomarkers in breast carcinomas https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136845627 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för onkologi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-24 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-05-24 11:30</endDateTime></metadata>]]> Disputation Medicin Forskning Ingen annan plats! true Fri, 24 May 2019 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136845627 2019-05-24T07:00:00Z Pihla Kuusela - Ultrasound measurement of cervical length in the second trimester of pregnancy for prediction of preterm delivery https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136845674 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för obstetrik och gynekologi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-24 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-05-24 15:30</endDateTime></metadata>]]> Disputation Medicin Forskning Ingen annan plats! true Fri, 24 May 2019 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136845674 2019-05-24T11:00:00Z Adiela Correa Marinez - Aspects on colostomy construction, complications and stoma function https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136845810 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för kirurgi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-24 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-05-24 15:30</endDateTime></metadata>]]> Forskning Disputation Ingen annan plats! Medicin true Fri, 24 May 2019 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136845810 2019-05-24T11:00:00Z Junko Johansson -Immunological effects of isolated regional perfusion in malignant melanoma https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136845685 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för kirurgi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-29 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-05-29 11:30</endDateTime></metadata>]]> Medicin Disputation Forskning Ingen annan plats! true Wed, 29 May 2019 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136845685 2019-05-29T07:00:00Z Katarina Patriksson - Säg till om du önskar tolk - Kommunikation i neonatalvård mellan föräldrar och vårdpersonal när språkbarriärer föreligger https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136848027 Avhandling för filosofie doktorsexamen vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-06-05 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-06-05 12:00</endDateTime></metadata>]]> Vårdvetenskap Disputation Ingen annan plats! true Wed, 05 Jun 2019 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136848027 2019-06-05T07:00:00Z Judith Mukamurigo - Intrapartum care in Rwanda - management and women´s experiences https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136848452 Avhandling för filosofie doktorsexamen vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-06-10 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-06-10 16:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Disputation Vårdvetenskap true Mon, 10 Jun 2019 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136848452 2019-06-10T11:00:00Z Markus Saarijärvi - The STEPSTONES project: process of care and economic evaluation of a transition program to empower adolescents with chronic conditions in the transition to adult hood https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136848229 Halvtidsseminarium vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-06-12 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-06-12 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Vårdvetenskap Halvtidsseminarium true Wed, 12 Jun 2019 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136848229 2019-06-12T11:00:00Z Johanna Hedström -Radiation-induced dysphagia in head and neck cancer - risk structures and methodological aspects https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136845795 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för öron, näs- och halssjukdomar <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-20 09:00</startDateTime><endDateTime>2019-09-20 11:30</endDateTime></metadata>]]> Disputation Forskning Medicin Ingen annan plats! true Fri, 20 Sep 2019 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136845795 2019-09-20T07:00:00Z Mustafa Ibrahim Ahmad - Histological, ultrastructural and biochemical analyses of periarticular in patients with degenerative changes in the hip, knee and shoulder. https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136845496 Halvtidsseminarium vid avdelningen för ortopedi, institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-22 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-22 14:30</endDateTime></metadata>]]> Forskning Halvtidsseminarium Ingen annan plats! Medicin true Tue, 22 Oct 2019 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136845496 2019-10-22T11:00:00Z