Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=2121&fromSiteNodeId=104804 The top 25 events Alexandros Rentzos - Endovascular treatment of ischemic stroke https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136492588 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för radiologi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-22 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-22 11:30</endDateTime></metadata>]]> Medicin Forskning Ingen annan plats! Disputation true Fri, 22 Sep 2017 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136492588 2017-09-22T07:00:00Z Madiha Bhatti-Söfteland - Metopika synostos - kirurgiska resultat och pre/perinatala faktorer https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136535053 Halvtidsseminarium vid avdelningen för kirurgi, institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-22 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-22 10:30</endDateTime></metadata>]]> Halvtidsseminarium Medicin Forskning Ingen annan plats! true Fri, 22 Sep 2017 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136535053 2017-09-22T07:00:00Z Furqan Ali Shah - Osteocytes as indicators of bone quality - multiscale structure-composition characterisation of the bone-implant interface https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136492600 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för biomaterialvetenskap <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-22 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-22 15:30</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Disputation Forskning Medicin true Fri, 22 Sep 2017 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136492600 2017-09-22T11:00:00Z Junko Johansson - Immunsystemets roll för behandlingseffekt vid isolerad hyperterm perfusion av malignt melanom https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136522002 Halvtidsseminarium vid avdelningen för kirurgi, institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-22 14:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-22 15:30</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Halvtidsseminarium Forskning Medicin true Fri, 22 Sep 2017 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136522002 2017-09-22T12:00:00Z Symposium om metabolism - grunden för allt liv https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136537048 Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, KAW, firar hundra år med en rad symposier i olika universitetsstäder i Sverige. Göteborg har fått temat metabolism, det vill säga ämnesomsättning, och det symposiet hålls den 28 september i Konferenscentrum Wallenberg på Medicinareberget. Symposiet hålls på engelska och är öppet för alla intresserade. Det är dock inte ett populärvetenskapligt evenemang. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-28 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-28 17:30</endDateTime></metadata>]]> Medicin Seminarium Medarbetarportal true Thu, 28 Sep 2017 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136537048 2017-09-28T07:00:00Z Västsvenska nätverket - seminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136524700 Tema: Drivkrafter i sjukförsäkringssystemet Plats: Elite Park Avenue, Kungsportsavenyn 36-38 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-28 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-28 16:00</endDateTime></metadata>]]> Tvärvetenskap Ingen annan plats! Seminarium true Thu, 28 Sep 2017 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136524700 2017-09-28T11:00:00Z Per-Erik Johansson - Improvements in total hip arthroplasty - did they work? Evaluation of different articulations and fixation concepts https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136492684 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för ortopedi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-29 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-29 11:30</endDateTime></metadata>]]> Disputation Forskning Ingen annan plats! Medicin true Fri, 29 Sep 2017 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136492684 2017-09-29T07:00:00Z Sinan Sharba - Regulation of colonic mucosal response during citrobacter redentium and Escherichia coli infection https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136536953 Halvtidsseminarium, medicinsk vetenskap vid Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-29 16:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-29 17:30</endDateTime></metadata>]]> Halvtidsseminarium Medicin Ingen annan plats! true Fri, 29 Sep 2017 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136536953 2017-09-29T14:00:00Z Erik Baubeta Fridh - Outcomes of interventions for chronic leg ischemia https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136535040 Halvtidsseminarium vid avdelningen för radiologi, institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-04 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-04 16:30</endDateTime></metadata>]]> Forskning Ingen annan plats! Medicin Halvtidsseminarium true Wed, 04 Oct 2017 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136535040 2017-10-04T13:00:00Z Snorri Einarsson - Weight reduction for obese women and the outcome of IVF https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136535047 Halvtidsseminarium vid avdelningen för obstetrik och gynekologi, institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-04 16:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-04 17:30</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Medicin Halvtidsseminarium Forskning true Wed, 04 Oct 2017 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136535047 2017-10-04T14:00:00Z Jenny Gyllén - Stöd till föräldrar som har barn med katarakt https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136532703 Sahlgrenska akademin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-05 14:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-05 16:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Medarbetarportal Halvtidsseminarium Medicin true Thu, 05 Oct 2017 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136532703 2017-10-05T12:00:00Z Christina Blomdahl - Painting from within - Developing and evaluating manual-based art therapy for patients with depression https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136498664 Avhandling för filosofie doktorsexamen vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-06 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-06 13:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation Vårdvetenskap Ingen annan plats! true Fri, 06 Oct 2017 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136498664 2017-10-06T07:00:00Z Katrin Thorarinsdottir - B-celler och deras subpopulationsers betydelse för reumatoid artrit https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136534597 Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning, institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-10 11:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-10 13:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal Medicin Halvtidsseminarium true Tue, 10 Oct 2017 09:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136534597 2017-10-10T09:00:00Z Lunchseminarium - Hälsoekonomi https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136521185 Nätverket för unga hälsoekonomer vid GU bjuder in till hälsoekonomiskt lunchseminarium. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-11 12:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-11 13:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Forskning Ingen annan plats! true Wed, 11 Oct 2017 10:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136521185 2017-10-11T10:00:00Z Pär Parén - Prevalence and treatment of patients with heart failure with special emphasis on diuretics https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136525001 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-12 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-12 16:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Disputation Medicin true Thu, 12 Oct 2017 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136525001 2017-10-12T11:00:00Z Wojciech Michno - Structure specific chemical imaging of Abeta plaque pathology in Alzheimer´s disease https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136535773 vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-12 14:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-12 16:00</endDateTime></metadata>]]> Medicin Forskning Halvtidsseminarium Medarbetarportal true Thu, 12 Oct 2017 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136535773 2017-10-12T12:00:00Z Michael Smith - The impact of railway vibration and noice on sleep https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136531260 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, enheten för arbets- och miljömedicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-13 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-13 12:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Medicin Disputation Medarbetarportal Forskning true Fri, 13 Oct 2017 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136531260 2017-10-13T07:00:00Z Giasemi Koutouzi - Three-dimensional guidance for Endovascular Aortic Repair https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136492690 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för radiologi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-13 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-13 15:30</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Medicin Forskning Disputation true Fri, 13 Oct 2017 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136492690 2017-10-13T11:00:00Z Amina Basic - Importance of bacterial hydrogen sulfide in the pathogenesis of periodontal diseases https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136503136 Avhandling för odontologie doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för odontologi, Avd för oral mikrobiologi och immunologi. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-20 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-20 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation Sprid inom fakulteten Odontologi true Fri, 20 Oct 2017 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136503136 2017-10-20T07:00:00Z Modh Yusmaidie Aziz - Piperaquine and metabolites https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136535589 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-23 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-23 16:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Disputation Medicin Forskning true Mon, 23 Oct 2017 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136535589 2017-10-23T11:00:00Z Louise Arvidsson - Diets of European children with focus on obesity and well-being: the IDEFICS/I.Family cohort https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136521750 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, enheten för socialmedicin och epidemiologi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-27 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-27 12:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal Medicin Disputation true Fri, 27 Oct 2017 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136521750 2017-10-27T07:00:00Z Sara Alizadehgharib - Dental acrylates: Interaction with the immune system https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136503118 Avhandling för odontologie doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för odontologi, Avd för oral mikrobiologi och immunologi. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-27 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-27 16:00</endDateTime></metadata>]]> Odontologi Sprid inom fakulteten Disputation true Fri, 27 Oct 2017 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136503118 2017-10-27T11:00:00Z Mariela Acuna Mora - Patient empowerment during transition to adulthood in young persons with chronic conditions https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136500964 Halvtidsseminarium vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-06 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-06 15:00</endDateTime></metadata>]]> Halvtidsseminarium Ingen annan plats! Vårdvetenskap true Mon, 06 Nov 2017 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136500964 2017-11-06T12:00:00Z Heba Ashi - Sweet taste perception with focus on oral and general health https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136503127 Avhandling för odontologie doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för odontologi, Avd för cariologi. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-08 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-08 12:00</endDateTime></metadata>]]> Odontologi Sprid inom fakulteten Disputation true Wed, 08 Nov 2017 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136503127 2017-11-08T08:00:00Z Initiative Seminar: Engineering Health - The Legacy of William Chalmers https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136537233 Do you work in healthcare with problems that engineers could possibly help you solve? Are you an engineer working with techniques for the healthcare sector? Or are you just curious as to how engineering and medicine might meet and collaborate? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-08 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-09 17:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Medicin Forskning true Wed, 08 Nov 2017 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136537233 2017-11-08T08:00:00Z Lina Bergman - Creating a safe intra-hospital transport enviroment for critically ill patients https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136521912 Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-08 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-08 15:00</endDateTime></metadata>]]> Vårdvetenskap Ingen annan plats! Halvtidsseminarium true Wed, 08 Nov 2017 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136521912 2017-11-08T12:00:00Z Predisputation - Karolina Lindén https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136501674 Predisputation vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-13 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-13 11:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Vårdvetenskap Seminarium true Mon, 13 Nov 2017 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136501674 2017-11-13T08:00:00Z Ayeni Olufemi - Femoroacetabular Impingement: The Pursuit of Evidence https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136503626 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för ortopedi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-13 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-13 11:30</endDateTime></metadata>]]> Forskning Disputation Medicin Ingen annan plats! true Mon, 13 Nov 2017 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136503626 2017-11-13T08:00:00Z Predisputation - Ann-Caroline Johansson https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136521963 Predisputation vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-16 10:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-16 12:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Ingen annan plats! Vårdvetenskap true Thu, 16 Nov 2017 09:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136521963 2017-11-16T09:00:00Z Höstsalong 2017 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136466156 Höstsalong 2017 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-28 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-28 16:00</endDateTime></metadata>]]> Vårdvetenskap Ingen annan plats! Seminarium true Tue, 28 Nov 2017 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136466156 2017-11-28T12:00:00Z Ziad Barghash - On nerve function after Orthognatic Surgery https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136484980 Avhandling för odontologie doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för odontologi, Avd för oral och maxillofacial kirurgi. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-29 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-29 16:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Odontologi Disputation true Wed, 29 Nov 2017 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136484980 2017-11-29T12:00:00Z Västsvenska nätverket - seminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136524779 Tema: Meddelas inom kort <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-30 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-30 16:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Tvärvetenskap Ingen annan plats! true Thu, 30 Nov 2017 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136524779 2017-11-30T12:00:00Z Per Björklund - Aspects on the functional characteristics of the Roux-limb after Gastric Bypass surgery https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136503596 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för gastrokirurgisk forskning och utbildning <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-01 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-01 15:30</endDateTime></metadata>]]> Medicin Ingen annan plats! Forskning Disputation true Fri, 01 Dec 2017 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136503596 2017-12-01T12:00:00Z Lunchseminarium - Hälsoekonomi https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136521203 Nätverket för unga hälsoekonomer vid GU bjuder in till hälsoekonomiskt lunchseminarium. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-05 12:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-05 13:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Ingen annan plats! Forskning true Tue, 05 Dec 2017 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136521203 2017-12-05T11:00:00Z Roland Zügner - Gait and motion analysis of hip arthroplasty. Validity, reliability and longterm results https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530766 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för ortopedi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-08 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-08 11:30</endDateTime></metadata>]]> Forskning Medicin Ingen annan plats! Disputation true Fri, 08 Dec 2017 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530766 2017-12-08T08:00:00Z Johan Dahlén Gyllencreutz - Benefits and risks with digital dermoscopy and teledermoscopy https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530880 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för dermatologi och venereologi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-08 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-08 15:30</endDateTime></metadata>]]> Medicin Ingen annan plats! Forskning Disputation true Fri, 08 Dec 2017 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530880 2017-12-08T12:00:00Z Michael Carmont - Achilles tendon rupture: the evaluation and outcome of percutaneous and minimally invasive repair https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530835 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för ortopedi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-11 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-11 11:30</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Disputation Forskning Medicin true Mon, 11 Dec 2017 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530835 2017-12-11T08:00:00Z Jenny Skytte Larsson - Renal perfusion, function and oxygenation after major surgery and in septic shock https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136503599 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för anestesiologi och intensivvård <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-14 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-14 11:30</endDateTime></metadata>]]> Disputation Ingen annan plats! Forskning Medicin true Thu, 14 Dec 2017 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136503599 2017-12-14T08:00:00Z Pamela Uribe Trespalacios - Clinical and Molecular Studies on Impacted Canines and the Regulatory Functions and Differentiation Potential of the Dental Follicle https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136525667 Avhandling för odontologie doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för odontologi, Avd för ortodonti <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-15 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-15 12:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Disputation Odontologi true Fri, 15 Dec 2017 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136525667 2017-12-15T08:00:00Z Annelie Brorsson - Acute Achilles tendon rupture - The impact of calf muscle performance on function and recovery https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530859 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för ortopedi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-15 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-15 11:30</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Disputation Medicin Forskning true Fri, 15 Dec 2017 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530859 2017-12-15T08:00:00Z Susanna Höglund Arveklev - Drama and learning in nursing education - a study in first and second cycle https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136498893 Avhandling för filosofie doktorsexamen vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-15 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-15 16:00</endDateTime></metadata>]]> Vårdvetenskap Disputation Ingen annan plats! true Fri, 15 Dec 2017 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136498893 2017-12-15T12:00:00Z