Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=2121&fromSiteNodeId=104804 The top 25 events Helena Nilvér - Förlossningsupplevelse efter induktion av förlossning i graviditetsvecka 41 versus graviditetsvecka 42, ett doktorandprojekt inom SWEPIS: En registerbaserad randomiserad, kontrollerad mulitcenterstudie https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137031583 Halvtidsseminarium vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-01-30 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-01-30 15:00</endDateTime></metadata>]]> Vårdvetenskap Halvtidsseminarium Ingen annan plats! true Thu, 30 Jan 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137031583 2020-01-30T12:00:00Z Christel Hero - Epidemiological Aspects on Assessing and Treating Dyslipidemia in Type 1 Diabetes https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137048763 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-01-31 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-01-31 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Forskning Medicin true Fri, 31 Jan 2020 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137048763 2020-01-31T08:00:00Z Lena Bergqvist - Life is doing - facilitators and hindrances for occupational performance in adults with Cerebral Palsy https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137042193 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för hälsa och rehabilitering <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-01-31 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-01-31 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation Centrala kalendern www.gu.se Medicin Forskning true Fri, 31 Jan 2020 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137042193 2020-01-31T08:00:00Z Carlos Pardo Hernández - The role of LONP1 in mitochondrial disease https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137050477 Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-01-31 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-01-31 14:30</endDateTime></metadata>]]> Halvtidsseminarium Medicin Ingen annan plats! Forskning true Fri, 31 Jan 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137050477 2020-01-31T12:00:00Z Carlos Pardo Hernández - The role of LONP1 in mitochondrial disease https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137043405 Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-01-31 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-01-31 14:30</endDateTime></metadata>]]> Medicin Forskning Sprid inom fakulteten Halvtidsseminarium true Fri, 31 Jan 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137043405 2020-01-31T12:00:00Z Anna Wenger - Deregulated epigenetics in glioma: Tumor drivers, heterogeneity and classification https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137043515 Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avdelningen för laboratoriemedicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-01-31 14:30</startDateTime><endDateTime>2020-01-31 16:00</endDateTime></metadata>]]> Halvtidsseminarium Forskning Medicin Sprid inom fakulteten true Fri, 31 Jan 2020 13:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137043515 2020-01-31T13:30:00Z Anna Wenger -Deregulated epigenetics in glioma: Tumor drivers, heterogeneity and classification https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137050329 Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avdelningen för laboratoriemedicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-01-31 14:30</startDateTime><endDateTime>2020-01-31 16:00</endDateTime></metadata>]]> Medicin Forskning Halvtidsseminarium Ingen annan plats! true Fri, 31 Jan 2020 13:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137050329 2020-01-31T13:30:00Z Anna Hicke-Roberts - Astma och allergi hos barn, förekomst, förändring över tid och analys av faktorer som påverkar risken för allergi https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137042292 Halvtidsseminarium vid avdelningen för pediatrik, institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-03 15:00</startDateTime><endDateTime>2020-02-03 16:30</endDateTime></metadata>]]> Forskning Ingen annan plats! Medicin Halvtidsseminarium true Mon, 03 Feb 2020 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137042292 2020-02-03T14:00:00Z Juan Rodriguez - Targeting apoptosis-inducing factor as a novel therapeutic strategy for preventing perinatal brain injury https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137043966 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-06 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-02-06 16:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation Medicin Forskning Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 06 Feb 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137043966 2020-02-06T12:00:00Z Tobias Hallén - Pituitary tumors - clinical factors affecting outcome https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137044998 Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-06 14:00</startDateTime><endDateTime>2020-02-06 16:00</endDateTime></metadata>]]> Halvtidsseminarium Centrala kalendern www.gu.se Forskning Medicin true Thu, 06 Feb 2020 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137044998 2020-02-06T13:00:00Z Martina Olsson Lindvall - On the role of genetic variation and epigenetics in hemostatic gene regulation https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137043383 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avdelningen för laboratoriemedicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-07 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-02-07 13:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Medicin Sprid inom fakulteten Disputation true Fri, 07 Feb 2020 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137043383 2020-02-07T08:00:00Z Stina-Mina Ehn Börjesson - Fågel, fisk eller mittemellan - Avloppsreningsverkens betydelse för spridning av humana tarmbakterier till naturen https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137043395 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-07 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-02-07 17:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation Sprid inom fakulteten Forskning Medicin true Fri, 07 Feb 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137043395 2020-02-07T12:00:00Z Simon Agerskov - Radiological and Clinical Changes in idiopathic Normal Pressure Hydrocephalus: MRI, Vascular factors and Clinical Symptoms as Markers of Pathophysiology and Prognosis https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137044037 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-07 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-02-07 16:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Centrala kalendern www.gu.se Medicin Disputation true Fri, 07 Feb 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137044037 2020-02-07T12:00:00Z Ulrica Langegård - The balancing act of living with symptoms - Patient reported data and quality of care during and after treatment with proton beam therapy in patients with brain tumor https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137009496 Avhandling för filosofie doktorsexamen vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-14 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-02-14 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation Vårdvetenskap Ingen annan plats! true Fri, 14 Feb 2020 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137009496 2020-02-14T08:00:00Z Axel Andersson - The Cerebral Vasculature in Neonatal Hypoxic/Ischemic Brain Injuries https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137054341 Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-18 14:00</startDateTime><endDateTime>2020-02-18 16:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Halvtidsseminarium Medicin Forskning true Tue, 18 Feb 2020 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137054341 2020-02-18T13:00:00Z The Patient Choice Reform - economic efficiency and distributional issues https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137004382 Ett seminarium med professor Clas Rehnberg, Karolinska institutet, på temat: The Patient Choice Reform - economic efficiency and distributional issues. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-19 15:00</startDateTime><endDateTime>2020-02-19 16:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Medicin Seminarium true Wed, 19 Feb 2020 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137004382 2020-02-19T14:00:00Z Emma Kjörk - Follow-up after stroke using Post-Stroke Checklist in Sweden https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137054919 Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-20 14:00</startDateTime><endDateTime>2020-02-20 16:00</endDateTime></metadata>]]> Medicin Forskning Halvtidsseminarium Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 20 Feb 2020 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137054919 2020-02-20T13:00:00Z Mats Holmberg - Outcome of Graves disease https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137048897 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-21 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-02-21 12:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Disputation Forskning Medicin Medarbetarportal true Fri, 21 Feb 2020 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137048897 2020-02-21T08:00:00Z Henrik Jespersen - Translational studies of metastatic melanoma in the era of immunotherapy - from humanized mouse models to clinical trials https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137023876 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för onkologi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-21 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-02-21 11:30</endDateTime></metadata>]]> Forskning Medicin Disputation Ingen annan plats! true Fri, 21 Feb 2020 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137023876 2020-02-21T08:00:00Z Gill Nilsson - Febrile Seizures and associated neurodevelopmental disorder https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137050483 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-21 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-02-21 16:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation Medicin Forskning Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 21 Feb 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137050483 2020-02-21T12:00:00Z Laura Pirhonen - Health economic evaluations of person-centred care https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137008921 Avhandling för filosofie doktorsexamen vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-28 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-02-28 13:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Vårdvetenskap Disputation true Fri, 28 Feb 2020 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137008921 2020-02-28T08:00:00Z Kerstin Allvin - Sex steroids, IGF-I, and vascualar morphology from birth to adultohood in individuals born small for gestational age https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136969488 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för pediatrik <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-02 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-03-02 11:30</endDateTime></metadata>]]> Medicin Forskning Disputation Ingen annan plats! true Mon, 02 Mar 2020 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136969488 2020-03-02T08:00:00Z Migration, Mental Health, and Insurance Medicine https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137004408 Ett seminarium med professor Ellenor Mitendorfer-Rutz, Karolinska institutet på temat: Migration, Mental Health, and Insurance Medicine. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-18 15:00</startDateTime><endDateTime>2020-03-18 16:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Ingen annan plats! Medicin true Wed, 18 Mar 2020 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137004408 2020-03-18T14:00:00Z Viveka Andersson - Förekomst och behandling av smärta samt interventioner som bidrar till förbättrat smärtomhändertagande hos patienter på sjukhus https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136932771 Avhandling för filosofie doktorsexamen vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-19 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-03-19 16:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Disputation Vårdvetenskap true Thu, 19 Mar 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136932771 2020-03-19T12:00:00Z Karin Bengtsson - Cardiovascular outcomes and extra-articular manifestations in patients with spondyloarthritis https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137048948 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-20 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-03-20 12:00</endDateTime></metadata>]]> Medicin Forskning Medarbetarportal Disputation Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 20 Mar 2020 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137048948 2020-03-20T08:00:00Z Marianela Patzi-Churquis - Prevalance and prevention of sexually transmitted viral infections in the Bolivian Amazonas https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137048853 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-26 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-03-26 12:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Disputation Medicin Medarbetarportal Forskning true Thu, 26 Mar 2020 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137048853 2020-03-26T08:00:00Z Ketaki Nishikant Methe - Transplantation of normal and decellularized syngenic, allogenic and xenogenic cardiac tissue in mice and non-human primates https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137049136 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för kirurgi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-27 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-03-27 11:30</endDateTime></metadata>]]> Forskning Ingen annan plats! Disputation Medicin true Fri, 27 Mar 2020 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137049136 2020-03-27T08:00:00Z Per Jolbäck - Outcomes following primary total hip arthroplasty. With focus on the surgeon & surgeons' perceptions about feedback https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136997184 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för ortopedi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-27 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-03-27 11:30</endDateTime></metadata>]]> Medicin Forskning Disputation Ingen annan plats! true Fri, 27 Mar 2020 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136997184 2020-03-27T08:00:00Z Marta Lantero Rodriguez - Immunological, vascular and metabolic actions of androgens https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137049030 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-27 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-03-27 12:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Medicin Centrala kalendern www.gu.se Forskning Disputation true Fri, 27 Mar 2020 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137049030 2020-03-27T08:00:00Z Maria Waller - Socioeconomic aspects on lifestyle and women's health from primary care perspective https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137049064 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, enheten för arbets- och miljömedicin <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-27 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-03-27 16:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Forskning Disputation Medicin Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 27 Mar 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137049064 2020-03-27T12:00:00Z Ellen Lindell - Dizziness and Benign Paroxysmal Positional Vertigo (BPPV) among older adults - Health-related quality of life and associating factors https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136997172 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för öron-, näs- och halssjukdomar <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-03 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-03 11:30</endDateTime></metadata>]]> Medicin Disputation Forskning Medarbetarportal true Fri, 03 Apr 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136997172 2020-04-03T07:00:00Z Heritability coefficients in genetic epidemiology are subject to the same fallacies as bad luck estimates https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137004026 Ett seminarium med professor Jonas Björk, Lunds universitet, på temat: Heritability coefficients in genetic epidemiology are subject to the same fallacies as bad luck estimates. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-15 15:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-15 16:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Ingen annan plats! Medicin true Wed, 15 Apr 2020 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137004026 2020-04-15T13:00:00Z Axel Öhlin - Femoroacetabular Impingement Syndrome - Outcomes of Arthroscopic Hip Surgery https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137049154 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för ortopedi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-17 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-17 11:30</endDateTime></metadata>]]> Medicin Ingen annan plats! Disputation Forskning true Fri, 17 Apr 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137049154 2020-04-17T07:00:00Z Dilip Kumar Malipatlolla - Understanding normal-tissue late effects in the intestines after pelvic radiotherapy https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137049207 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för onkologi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-23 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-23 11:30</endDateTime></metadata>]]> Disputation Ingen annan plats! Forskning Medicin true Thu, 23 Apr 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137049207 2020-04-23T07:00:00Z Maria Lycke - Clinical implementation of novel diagnostic biomarkers for epithelial ovarian cancer - Can we improve diagnosis? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137049169 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för obstetrik och gynekologi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-24 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-24 11:30</endDateTime></metadata>]]> Forskning Ingen annan plats! Medicin Disputation true Fri, 24 Apr 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137049169 2020-04-24T07:00:00Z Catharina Parai - Measurement of outcome in lumbar spine surgery. Validity and interpretability of frequently used outcome measures in the Swespine register https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137049189 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för ortopedi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-24 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-24 11:30</endDateTime></metadata>]]> Forskning Medicin Ingen annan plats! Disputation true Fri, 24 Apr 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137049189 2020-04-24T07:00:00Z Henrik Djerf - Invasive treatment for intermittent claudication - clinical outcomes and cost-effectiveness https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137049264 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för radiologi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-24 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-24 15:30</endDateTime></metadata>]]> Forskning Ingen annan plats! Medicin Disputation true Fri, 24 Apr 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137049264 2020-04-24T11:00:00Z Hanna Engqvist - Novel biomarkers associated with histotype and clinical outcome in early-stage ovarian carcinoma https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137049280 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för onkologi <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-07 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-07 11:30</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Medicin Forskning Disputation true Thu, 07 May 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137049280 2020-05-07T07:00:00Z Lina Bergman - Patient safety during intrahospital transports in intensive care. Hazards, experiences, and future measurements https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137048732 Avhandling för filosofie doktorsexamen vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-08 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-08 16:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation Vårdvetenskap Ingen annan plats! true Fri, 08 May 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137048732 2020-05-08T11:00:00Z Behavior genetics beyond twin studies - Applications of genetically informative research designs to address causal inference https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137004444 Ett seminarium med Dr. Amir Sariaslan, Senior Research Fellow, University of Helsinki, på temat: Behavior genetics beyond twin studies - Applications of genetically informative research designs to address causal inference. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-20 15:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-20 16:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Medicin Seminarium true Wed, 20 May 2020 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137004444 2020-05-20T13:00:00Z Ramona Schenell - Att upprätthålla självbestämmande i palliativt skede på särskilt boende - en modell för att främja personcentrerad palliativ vård för äldre https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137029829 Avhandling för filosofie doktorsexamen vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-12-11 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-12-11 16:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation Vårdvetenskap Ingen annan plats! true Fri, 11 Dec 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=104794&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137029829 2020-12-11T12:00:00Z