Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1766552188&fromSiteNodeId=528540&tipFriend=true&tipUrl=http%3A%2F%2Fpsy.gu.se%2Faktuellt%2Fkalendarium%2F%3FsiteNodeId%3D528540%26languageId%3D100000%26startDateTime%3D2019-02-01%26endDateTime%3D2019-02-01&languageId=100000&startDateTime=2019-02-01&endDateTime=2019-02-01 The top 25 events TECHNOLOGY-ASSISTED CHILD SEXUAL ABUSE Offender strategies, abuse characteristics and psychological consequences https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137127885 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-29 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-29 23:59</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Psykologi Licentiatseminarium true Fri, 29 May 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137127885 2020-05-29T11:00:00Z Hur kan psykisk hälsa hos barn och föräldrar mätas och förstås? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137129718 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-03 15:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-03 15:45</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Psykologi Ingen annan plats! true Wed, 03 Jun 2020 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137129718 2020-06-03T13:00:00Z