Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1766552188&fromSiteNodeId=528540&tipFriend=true&tipUrl=http%3A%2F%2Fpsy.gu.se%2Faktuellt%2Fkalendarium%2F%3Fprint%3Dtrue%26siteNodeId%3D528540%26languageId%3D100000%26startDateTime%3D2019-02-01%26endDateTime%3D2019-02-01&print=true&languageId=100000&startDateTime=2019-02-01&endDateTime=2019-02-01 The top 25 events Vems liv är värt pengar? Om schizofreni och suicid. https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136970816 Hur är det ställt med jämlikheten inom vården? Schizofreni är en allvarlig sjukdom med betydande konsekvenser för individen som har sjukdomen, för närstående, sjukvården och samhället. Psykosåterfall är en akut riskfas, och personer med schizofreni lever i genomsnitt 10-25 år kortare jämför med befolkningen i stort. Varför är det så? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-19 09:30</startDateTime><endDateTime>2019-11-19 15:30</endDateTime></metadata>]]> Medicin Sprid inom fakulteten Samverkan Psykologi Jämlikhet/jämställdhet Samhällsvetenskap Seminarium true Tue, 19 Nov 2019 08:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136970816 2019-11-19T08:30:00Z