Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1766552188&fromSiteNodeId=528540&languageId=100000&startDateTime=2019-12-01&endDateTime=2019-12-31&print=true The top 25 events Seminarium om spel om pengar https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137145753 Välkommen till seminarium om spel om pengar! Förebygga, upptäcka, stödja och behandla spelberoende - hur gör vi? Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi inleder utifrån ett nationellt politiskt perspektiv. Därefter får vi ta del av synpunkter utifrån ett brukarperspektiv, bland annat om hur spelberoende kan drabba kvinnor. Vidare berättar Västra Götalandsregionens regionala Mottagning för spelberoende och skärmhälsa om behandling vid spelberoende och seminariet avrundas med reflektioner från Folkhälsomyndigheten kring hur vi tillsammans kan förebygga spelproblem. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-10-01 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-10-01 16:00</endDateTime></metadata>]]> Medicin Samverkan Socialt arbete Seminarium Ingen annan plats! Psykologi true Thu, 01 Oct 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137145753 2020-10-01T11:00:00Z