Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1766552188&fromSiteNodeId=528540&languageId=100000&calendarMonth=2019-12&tipFriend=true&tipUrl=http%3A%2F%2Fpsy.gu.se%2Faktuellt%2Fkalendarium%2F%3FstartDateTime%3D2019-02-01%26endDateTime%3D2019-02-01%26siteNodeId%3D528540%26languageId%3D100000%26categoryAttribute%3DeventTypes%26categoryNames%3Dhigherseminar The top 25 events Samverkan vid oro för väntat barn https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137137330 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-09-10 08:30</startDateTime><endDateTime>2020-09-10 12:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Ingen annan plats! Samverkan true Thu, 10 Sep 2020 06:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137137330 2020-09-10T06:30:00Z Seminarium om spel om pengar https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137145753 Välkommen till seminarium om spel om pengar! Förebygga, upptäcka, stödja och behandla spelberoende - hur gör vi? Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi inleder utifrån ett nationellt politiskt perspektiv. Därefter får vi ta del av synpunkter utifrån ett brukarperspektiv, bland annat om hur spelberoende kan drabba kvinnor. Vidare berättar Västra Götalandsregionens regionala Mottagning för spelberoende och skärmhälsa om behandling vid spelberoende och seminariet avrundas med reflektioner från Folkhälsomyndigheten kring hur vi tillsammans kan förebygga spelproblem. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-10-01 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-10-01 16:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Socialt arbete Psykologi Medicin Samverkan Seminarium true Thu, 01 Oct 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137145753 2020-10-01T11:00:00Z