Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1766552188&fromSiteNodeId=528540&languageId=100000&calendarMonth=2019-10 The top 25 events Vems liv är värt pengar? Om schizofreni och suicid. https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136970816 Hur är det ställt med jämlikheten inom vården? Schizofreni är en allvarlig sjukdom med betydande konsekvenser för individen som har sjukdomen, för närstående, sjukvården och samhället. Psykosåterfall är en akut riskfas, och personer med schizofreni lever i genomsnitt 10-25 år kortare jämför med befolkningen i stort. Varför är det så? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-19 09:30</startDateTime><endDateTime>2019-11-19 15:30</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Medicin Sprid inom fakulteten Samverkan Jämlikhet/jämställdhet Psykologi Samhällsvetenskap true Tue, 19 Nov 2019 08:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136970816 2019-11-19T08:30:00Z Visuospatial inattention and processing speed: Predictors of long-term outcome and patterns of change after ischemic stroke https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137013130 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-29 10:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-29 23:59</endDateTime></metadata>]]> Psykologi Ingen annan plats! Disputation true Fri, 29 Nov 2019 09:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137013130 2019-11-29T09:00:00Z