Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1766552188&fromSiteNodeId=528540&languageId=100000&calendarMonth=2019-09&print=true The top 25 events Föreläsning om alkohol, graviditet och spädbarns hälsa https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137038433 Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA) bjuder in till föreläsning om alkohol, graviditet och spädbarns hälsa den 20 februari. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-20 13:30</startDateTime><endDateTime>2020-02-20 16:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Ingen annan plats! Medicin Forskning true Thu, 20 Feb 2020 12:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137038433 2020-02-20T12:30:00Z Alkohol och droger i arbetslivet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137054827 Den 27 februari bjuder WE och CERA in till ett öppet halvdagsseminarium om alkohol och droger i arbetslivet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-27 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-02-27 16:30</endDateTime></metadata>]]> Medicin Ingen annan plats! Psykologi Seminarium Forskning true Thu, 27 Feb 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137054827 2020-02-27T12:15:00Z Docentföreläsning: Klinisk neuropsykologisk forskning https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137055165 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-02-28 15:00</startDateTime><endDateTime>2020-02-28 15:45</endDateTime></metadata>]]> Psykologi Ingen annan plats! Föreläsning true Fri, 28 Feb 2020 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137055165 2020-02-28T14:00:00Z Skadeverkan på hjärnan vid utveckling av beroende och möjliga behandlingar https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137068939 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-03-11 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-03-11 16:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Ingen annan plats! Psykologi Medicin Forskning true Wed, 11 Mar 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137068939 2020-03-11T12:00:00Z