Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1766552188&fromSiteNodeId=528540&eventId=70136538616 The top 25 events "Everybody gets a little bit loco": Interactions between psychotic experiences and substance use as dimensional phenomena https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136638043 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-23 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-23 23:59</endDateTime></metadata>]]> Disputation Psykologi Ingen annan plats! true Fri, 23 Feb 2018 09:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136638043 2018-02-23T09:00:00Z Alkoholen i arbetslivet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136595692 Vilken roll spelar alkoholen idag på arbetsplatser? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-07 12:30</startDateTime><endDateTime>2018-03-07 16:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Centrala kalendern www.gu.se Seminarium true Wed, 07 Mar 2018 11:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136595692 2018-03-07T11:30:00Z Disputation: Sara Ingevaldson https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136642236 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-16 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-16 23:59</endDateTime></metadata>]]> Disputation Psykologi Samhällsvetenskap Sprid inom fakulteten Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 16 Mar 2018 09:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136642236 2018-03-16T09:00:00Z Forskarmöte med CERA den 23 mars https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136626637 Den 23 mars arrangerar CERA (Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende) ett kostnadsfritt forskarseminarium i Vasaparken. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-23 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-23 12:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Seminarium Ingen annan plats! true Fri, 23 Mar 2018 09:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136626637 2018-03-23T09:00:00Z Hur förhör man små barn? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136641300 Hur ska polisen förhöra små barn för att få fram tillförlitliga utsagor? Är det ens möjligt? År 1998 hittades 4-åriga Kevin död i Arvika. Två små pojkar, bröderna Robin (5 år) och Christian (7 år), pekades ut som ansvariga för mordet. År 2017 granskas fallet på nytt och polisens förhör med de två pojkarna kritiseras hårt och pojkarnas utsagor ses inte längre som tillförlitliga. Men hur ska polisen egentligen förhöra små barn för att få fram tillförlitliga utsagor? Är det ens möjligt? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-04 18:00</startDateTime><endDateTime>2018-04-04 19:30</endDateTime></metadata>]]> Psykologi Populärvetenskap Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning true Wed, 04 Apr 2018 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136641300 2018-04-04T16:00:00Z