Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1766552188&fromSiteNodeId=528540&eventId=70136522873 The top 25 events Where i come from and how i Got Here: Assessing credibility in asylum cases https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136534842 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-22 09:50</startDateTime><endDateTime>2017-09-22 11:00</endDateTime></metadata>]]> Psykologi Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Disputation true Fri, 22 Sep 2017 07:50:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136534842 2017-09-22T07:50:00Z Long-term functional outcome after ischemic stroke: Prognostic value of early identification of neglect and aphasia https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136519207 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-22 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-22 23:59</endDateTime></metadata>]]> Licentiatseminarium Ingen annan plats! Psykologi true Fri, 22 Sep 2017 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136519207 2017-09-22T11:00:00Z Barn med HBTQ-föräldrar: Resultat från 40 års forskning https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136522873 Susan Golombok har under många år studerat psykologisk utveckling hos barn, ungdomar och unga vuxna som vuxit upp i det hon kallar "nya" familjeformer, det vill säga familjer med till exempel homosexuella pappor eller lesbiska mammor, men även barn som kommit till genom så kallad reproduktiv teknologi. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-27 09:15</startDateTime><endDateTime>2017-09-27 11:30</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning Psykologi Sprid inom fakulteten true Wed, 27 Sep 2017 07:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136522873 2017-09-27T07:15:00Z Disputation Herawati I. Nowak https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136531428 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-29 10:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-29 23:59</endDateTime></metadata>]]> Samhällsvetenskap Medarbetarportal Disputation Psykologi Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 29 Sep 2017 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136531428 2017-09-29T08:00:00Z SAMSJUKLIGHET Varför gör vi inte det vi vet - möjligheter och hinder https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136497432 Vi riktar nu ljuset mot samsjuklighet och erbjuder en inspirationsdag med fakta och exempel på hur vi kan arbeta tillsammans för personer med psykisk ohälsa och missbruk/beroende. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-12 09:30</startDateTime><endDateTime>2017-10-12 16:15</endDateTime></metadata>]]> Samverkan Konferens Ingen annan plats! true Thu, 12 Oct 2017 07:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136497432 2017-10-12T07:30:00Z Förebygg.nu https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136491897 VÄLKOMMEN TILL FÖREBYGG.NU <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-15 08:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-16 16:00</endDateTime></metadata>]]> Konferens Tvärvetenskap Samverkan Sprid inom fakulteten Medicin Jämlikhet/jämställdhet Hållbar utveckling Socialt arbete Samhällsvetenskap Vårdvetenskap true Wed, 15 Nov 2017 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136491897 2017-11-15T07:00:00Z SAD forskarmöte 2017: tema stress och beroende https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136532475 Svenska föreningen för alkohol- och drogforskning bjuder in till forskarmöte 23-24 november 2017 på Hotel Riverton, Stora Badhusgatan, Göteborg. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-23 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-24 12:30</endDateTime></metadata>]]> Konferens Forskning Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 23 Nov 2017 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136532475 2017-11-23T08:00:00Z