Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1766552188&fromSiteNodeId=528540&eventId=70136522873 The top 25 events Disputation: Chantal Triscoli https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136656995 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-23 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-23 23:59</endDateTime></metadata>]]> Psykologi Ingen annan plats! Disputation true Fri, 23 Mar 2018 09:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136656995 2018-03-23T09:00:00Z Forskarmöte med CERA den 23 mars https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136626637 Den 23 mars arrangerar CERA (Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende) ett kostnadsfritt forskarseminarium i Vasaparken. Anmäl dig via länken nedan ("Läs mer om..."). Sista anmälingsdag: 2018-03-18. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-23 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-23 12:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Forskning Seminarium true Fri, 23 Mar 2018 09:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136626637 2018-03-23T09:00:00Z AW med forskare: Att flyga eller inte flyga https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136657154 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-27 17:30</startDateTime><endDateTime>2018-03-27 19:00</endDateTime></metadata>]]> Samhällsvetenskap Sprid inom fakulteten Debatt Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal true Tue, 27 Mar 2018 15:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136657154 2018-03-27T15:30:00Z Hur förhör man små barn? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136641300 Hur ska polisen förhöra små barn för att få fram tillförlitliga utsagor? Är det ens möjligt? År 1998 hittades 4-åriga Kevin död i Arvika. Två små pojkar, bröderna Robin (5 år) och Christian (7 år), pekades ut som ansvariga för mordet. År 2017 granskas fallet på nytt och polisens förhör med de två pojkarna kritiseras hårt och pojkarnas utsagor ses inte längre som tillförlitliga. Men hur ska polisen egentligen förhöra små barn för att få fram tillförlitliga utsagor? Är det ens möjligt? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-04 18:00</startDateTime><endDateTime>2018-04-04 19:30</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Psykologi Populärvetenskap Centrala kalendern www.gu.se true Wed, 04 Apr 2018 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136641300 2018-04-04T16:00:00Z När oron att förlora jobbet sprids bland kollegor https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136657277 Psykologi på Vetenskapsfestivalen! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-18 18:00</startDateTime><endDateTime>2018-04-18 19:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal Föreläsning Psykologi Sprid inom fakulteten true Wed, 18 Apr 2018 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136657277 2018-04-18T16:00:00Z Sexualiteten då och nu - vad formar oss idag? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136657284 Psykologi på Vetenskapsfestivalen! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-18 18:30</startDateTime><endDateTime>2018-04-18 19:30</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal Sprid inom fakulteten Psykologi Föreläsning true Wed, 18 Apr 2018 16:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136657284 2018-04-18T16:30:00Z Konferens: Barns livsvillkor: forskning om likvärdiga förutsättningar för barn och familjer https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136602705 Lokal: Wallenbergsalen, Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20A, Göteborg <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-19 08:30</startDateTime><endDateTime>2018-04-19 16:00</endDateTime></metadata>]]> Socialt arbete Konferens Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 19 Apr 2018 06:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136602705 2018-04-19T06:30:00Z Intern konferens på temat hälsopsykologi https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136645634 Den 19 april arrangerar vi en intern konferens på temat: Hälsopsykologisk verkstad - nu går vi till handling! Hur kan vi utveckla och initiera institutionens hälsopsykologiska forskning, utbildning och samverkan? Konferensen riktar sig till personal vid psykologiska institutionen. Studenter vid psykologiska institutionen är varmt välkomna på de två första föreläsningarna. Anmäl dig via länken nedan ("läs mer om..."). <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-19 12:30</startDateTime><endDateTime>2018-04-19 16:00</endDateTime></metadata>]]> Konferens Psykologi Medarbetarportal true Thu, 19 Apr 2018 10:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136645634 2018-04-19T10:30:00Z Forskarfika https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136657355 Psykologi på Vetenskapsfestivalen! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-21 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-04-21 15:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Psykologi Centrala kalendern www.gu.se Workshop Sprid inom fakulteten true Sat, 21 Apr 2018 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136657355 2018-04-21T11:00:00Z "Nudging" - att påverka beteenden med psykologi https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136657308 Psykologi på Vetenskapsfestivalen! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-21 16:00</startDateTime><endDateTime>2018-04-21 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Föreläsning Psykologi Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se true Sat, 21 Apr 2018 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136657308 2018-04-21T14:00:00Z Identitetsskapande - på och utanför sociala medier https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136657338 Psykologi på Vetenskapsfestivalen! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-21 17:30</startDateTime><endDateTime>2018-04-21 18:30</endDateTime></metadata>]]> Psykologi Föreläsning Sprid inom fakulteten Medarbetarportal Centrala kalendern www.gu.se true Sat, 21 Apr 2018 15:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136657338 2018-04-21T15:30:00Z Vårt subjektiva minne och vittnesmål i rättsfall https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136657296 Psykologi på Vetenskapsfestivalen! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-21 18:30</startDateTime><endDateTime>2018-04-21 19:30</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Psykologi Medarbetarportal Föreläsning Sprid inom fakulteten true Sat, 21 Apr 2018 16:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136657296 2018-04-21T16:30:00Z