Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1766552188&fromSiteNodeId=528540 The top 25 events IDENTITY AND PERSONALITY DEVELOPMENT WITH A FOCUS ON EARLY ADULTHOOD https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136941356 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-08-30 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-08-30 23:59</endDateTime></metadata>]]> Licentiatseminarium Psykologi Ingen annan plats! true Fri, 30 Aug 2019 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136941356 2019-08-30T11:00:00Z Problems in close relationships and risky sexual behavior among young men in Sweden https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136941393 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-06 14:00</startDateTime><endDateTime>2019-09-06 23:59</endDateTime></metadata>]]> Psykologi Ingen annan plats! Licentiatseminarium true Fri, 06 Sep 2019 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136941393 2019-09-06T12:00:00Z Svår psykisk ohälsa ur ett subjektivt perspektiv https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136941656 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-06 15:00</startDateTime><endDateTime>2019-09-06 15:45</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Ingen annan plats! Psykologi true Fri, 06 Sep 2019 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136941656 2019-09-06T13:00:00Z Seminarium i samarbete med Systembolaget om alkohol och arbetsliv https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136931959 Den 10 oktober arrangerar Systembolaget tillsammans med CERA ett halvdagsseminarium med särskilt fokus på alkohol och arbetsliv. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-10 07:30</startDateTime><endDateTime>2019-10-10 12:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Medicin Seminarium Psykologi true Thu, 10 Oct 2019 05:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136931959 2019-10-10T05:30:00Z