Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1766552188&fromSiteNodeId=528540 The top 25 events Sexting among adolescents https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136791091 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-12-11 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-12-11 23:59</endDateTime></metadata>]]> Licentiatseminarium Ingen annan plats! Psykologi true Tue, 11 Dec 2018 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136791091 2018-12-11T12:00:00Z Tidig utveckling av sociala förväntningar. Aktuell forskning med döva och hörande spädbarn. https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136801030 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-12-18 15:00</startDateTime><endDateTime>2018-12-18 15:45</endDateTime></metadata>]]> Psykologi Ingen annan plats! Föreläsning true Tue, 18 Dec 2018 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136801030 2018-12-18T14:00:00Z