Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1766552188&fromSiteNodeId=528540 The top 25 events Honest and Deceptive Alibi Witnesses: Their Strategies and the Consistency of Their Stories https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136849909 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-02-28 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-02-28 23:59</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Licentiatseminarium Psykologi true Thu, 28 Feb 2019 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136849909 2019-02-28T12:00:00Z Memory-Based Approaches to the Examination of Alibis Provided by Innocent Suspects https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136849868 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-01 10:00</startDateTime><endDateTime>2019-03-01 23:59</endDateTime></metadata>]]> Disputation Ingen annan plats! Psykologi true Fri, 01 Mar 2019 09:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136849868 2019-03-01T09:00:00Z Narrative Identity Development: Introduction to the Field and Recent Trends https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136846716 Inom det narrativa perspektivet är de personliga berättelser som individer skapar om sig själva meningsbärande för identiteten och för att svara på frågan: Vem är jag? Kate McLean är professor i psykologi vid Western Washington University och kommer att tala om sin forskning inom området. Föreläsningen hålls på engelska. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-03-07 15:00</startDateTime><endDateTime>2019-03-07 16:30</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Sprid inom fakulteten Medarbetarportal Psykologi true Thu, 07 Mar 2019 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136846716 2019-03-07T14:00:00Z