Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1766552188&fromSiteNodeId=528540 The top 25 events Öppet seminarium: Hälsoeffekter av alkoholkonsumtion bland äldre personer https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136867456 Kanske börjar du själv bli till åren, eller kanske en släkting eller vän? Varmt välkommen till en eftermiddag där vi berättar om vad dagens forskning säger om alkohol och äldre. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-20 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-05-20 16:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Populärvetenskap Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal true Mon, 20 May 2019 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136867456 2019-05-20T11:00:00Z