Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1766552188&fromSiteNodeId=528540 The top 25 events Vetenskapsfestivalen: Vårt subjektiva minne och vittnesmål i rättsfall https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136657296 Psykologi på Vetenskapsfestivalen! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-21 12:30</startDateTime><endDateTime>2018-04-21 13:30</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se Psykologi Medarbetarportal true Sat, 21 Apr 2018 10:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136657296 2018-04-21T10:30:00Z Vetenskapsfestivalen: Forskarfika https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136657355 Psykologi på Vetenskapsfestivalen! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-21 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-04-21 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Psykologi Medarbetarportal Workshop Centrala kalendern www.gu.se true Sat, 21 Apr 2018 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136657355 2018-04-21T11:00:00Z Vetenskapsfestivalen: "Nudging" - att påverka beteenden med psykologi https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136657308 Psykologi på Vetenskapsfestivalen! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-21 16:00</startDateTime><endDateTime>2018-04-21 17:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Psykologi Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning true Sat, 21 Apr 2018 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136657308 2018-04-21T14:00:00Z Vetenskapsfestivalen: Identitetsskapande - på och utanför sociala medier https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136657338 Psykologi på Vetenskapsfestivalen! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-21 17:30</startDateTime><endDateTime>2018-04-21 18:30</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Psykologi Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Medarbetarportal true Sat, 21 Apr 2018 15:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136657338 2018-04-21T15:30:00Z Poster-vernissage: Doktoranderna presenterar sin forskning https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136673945 Psykologiska institutionens doktorander bjuder in alla intresserade till en utställning av forskningsposters. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-26 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-04-26 14:30</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Utställning Sprid inom fakulteten Psykologi Medarbetarportal true Thu, 26 Apr 2018 08:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136673945 2018-04-26T08:00:00Z Alkoholen i Sverige: en framtidsspaning https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136663466 Den röda tråden för denna alkoholkonferens är hur synen på alkohol, alkoholproblem, prevention och behandling kommer att utvecklas i framtiden och vilken roll forskare, praktiker, politiker och media kan spela. Vi vill ifrågasätta rådande synsätt och stimulera till nya. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-03 09:30</startDateTime><endDateTime>2018-05-03 16:10</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Tvärvetenskap Workshop true Thu, 03 May 2018 07:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=528541&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136663466 2018-05-03T07:30:00Z