Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1765674688&fromSiteNodeId=515590 The top 25 events Idéseminarium - vad vilja arkeologerna? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136949672 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-18 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-09-18 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Medarbetarportal true Wed, 18 Sep 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136949672 2019-09-18T11:15:00Z Inside the Box: Vem är du? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136938177 Del 2 i serien Inside the Box: Vem är du? DNA och kulturarv <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-19 14:00</startDateTime><endDateTime>2019-09-19 15:00</endDateTime></metadata>]]> Tvärvetenskap Sprid inom fakulteten Föreläsning true Thu, 19 Sep 2019 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136938177 2019-09-19T12:00:00Z KORSETTKRIG OCH KVINNOKAMP TEMA JÄMSTÄLLDHET https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136962156 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-09-27 16:00</startDateTime><endDateTime>2019-09-27 16:45</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Humaniora Föreläsning true Fri, 27 Sep 2019 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136962156 2019-09-27T14:00:00Z Projektansökningsseminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136949683 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-02 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-02 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Medarbetarportal Seminarium true Wed, 02 Oct 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136949683 2019-10-02T11:15:00Z Inside the Box: "Då har Japan upphört att vara Japan" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136938247 Del 3 i Inside the Box: "Då har Japan upphört att vara Japan" <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-03 14:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-03 15:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Sprid inom fakulteten Tvärvetenskap true Thu, 03 Oct 2019 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136938247 2019-10-03T12:00:00Z Öppen föreläsning. Vesta Sarkhosh Curtis (British Museum): From Kingdom to Empire: The Changing Face of Parthian Coinage. https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136949719 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-14 15:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-14 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Föreläsning Humaniora true Mon, 14 Oct 2019 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136949719 2019-10-14T13:15:00Z Leila Papoli Yazdi: Solving the Mysterious Murder of Persian Chief Minister Atabak Amin al Sultan (31th August 1907): A Forensic Archaeological Study https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136949701 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-16 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-16 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Föreläsning Sprid inom fakulteten true Wed, 16 Oct 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136949701 2019-10-16T11:15:00Z Öppen föreläsning: Litteratur och vithetskritik https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136958307 Hur skildrades stereotyper så som vithet, utseende och ras hos de stora arbetarförfattarna Moa Martinson och Dan Andersson? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-22 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-22 19:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Humaniora Föreläsning true Tue, 22 Oct 2019 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136958307 2019-10-22T16:00:00Z Ulises González Herrera (Cuban Institute of Anthropology): The Early Settlement of Cuba https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136949730 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-23 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-10-23 15:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Sprid inom fakulteten Humaniora true Wed, 23 Oct 2019 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136949730 2019-10-23T11:15:00Z KLÄDER OCH KLASS - FRÅN MEDELTIDEN TILL VÅRA DAGAR https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136962133 Hur har klädernas relation till ekonomisk och social status sett ut i Sverige? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-12 15:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-12 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Föreläsning true Tue, 12 Nov 2019 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136962133 2019-11-12T14:00:00Z Öppen föreläsning: Jordens framtid - eller människans? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136959104 Öppen föreläsning om hur människan tär allt mer på jordens begränsade resurser och hur vi ska förhålla oss till vår framtid. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-20 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-20 14:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Humaniora Centrala kalendern www.gu.se true Wed, 20 Nov 2019 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136959104 2019-11-20T12:00:00Z Jonas Nordin presenterar sitt projekt om medeltida handskrifter https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136963266 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-26 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-11-26 15:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Föreläsning Humaniora true Tue, 26 Nov 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136963266 2019-11-26T12:15:00Z Öppen föreläsning: Finns det liv i rymden? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136959281 Vad har man funnit efter två hundra års letande? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-11-26 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-11-26 19:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Föreläsning Centrala kalendern www.gu.se true Tue, 26 Nov 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136959281 2019-11-26T17:00:00Z Seminarium kring historievetenskapens förändring med Eva Blomberg, Södertörns högskola https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136963295 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-03 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-12-03 15:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Seminarium Humaniora true Tue, 03 Dec 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136963295 2019-12-03T12:15:00Z Öppen föreläsning: Med kriminalromanen som mall https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136959259 Om hur Svarta pantrarna i USA har använt sig av kriminalromanens sätt att berätta för att ställa viktiga frågor om brott, straff och rättvisa. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-12-09 18:00</startDateTime><endDateTime>2019-12-09 19:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Föreläsning true Mon, 09 Dec 2019 17:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136959259 2019-12-09T17:00:00Z