Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1765674688&fromSiteNodeId=515590 The top 25 events Forum kulturarv: obekväma kulturarv https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136708573 Välkommen till årets Forum Kulturarv med temat "Obekväma kulturarav". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-17 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-17 17:00</endDateTime></metadata>]]> Temadag Tvärvetenskap Ingen annan plats! true Wed, 17 Oct 2018 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136708573 2018-10-17T11:00:00Z Arkeologiska seminariet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136766898 Ulises González Herrera and Ismael Hernandez de la Oliva (Cuban Institute of Anthropology): Archaeology in Cuba: Opportunities and Constraints <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-17 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-10-17 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Humaniora true Wed, 17 Oct 2018 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136766898 2018-10-17T11:15:00Z Political aspects: From multiple polities to unified states https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136764148 Professor Elena Melnikova (Institute of world history, Russian Academy of Sciences, Moskva) håller föreläsning med titeln: "Political aspects: From multiple polities to unified states" <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-18 15:15</startDateTime><endDateTime>2018-10-18 17:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Humaniora true Thu, 18 Oct 2018 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136764148 2018-10-18T13:15:00Z AKS-seminariet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752928 Helène Whittaker lägger fram en artikel under arbete: The Temple to Ares in the Agora in its Athenian Context. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-22 15:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-22 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Ingen annan plats! Seminarium true Mon, 22 Oct 2018 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752928 2018-10-22T13:00:00Z Economic aspects: Two economies in the early states (Ancient Rus' and Norway) https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136764201 Professor Elena Melnikova (Institute of world history, Russian Academy of Sciences, Moskva) håller föreläsning med titeln:Economic aspects: Two economies in the early states (Ancient Rus' and Norway) <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-23 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-10-23 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Humaniora true Tue, 23 Oct 2018 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136764201 2018-10-23T11:15:00Z Arkeologiska seminariet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752206 Åsa Larsson (Riksantikvarieämbetet), seminarium: Riksantikvarieämbetets digitala kulturmiljöregister och den nya arkeologiska processen <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-24 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-10-24 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Ingen annan plats! Seminarium true Wed, 24 Oct 2018 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752206 2018-10-24T11:15:00Z Gästföreläsning: Pawel Machcewicz https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136740823 Pawel Machcewicz, professor i historia vid Polish Academy of Sciences i Warszawa och upphovsman bakom Andra världskriget-museet i Gdañsk föreläser på Göteborgs stadsmuseum. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-24 18:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-24 20:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Humaniora Ingen annan plats! true Wed, 24 Oct 2018 16:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136740823 2018-10-24T16:00:00Z Gästföreläsning: Pawel Machcewicz https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136740765 Pawel Machcewicz, professor i historia vid Polish Academy of Sciences i Warszawa och upphovsman bakom Andra världskriget-museet i Gdañsk föreläser under rubriken Museum of the second World War in Gdansk: The clash of history, memory and politics. In English. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-25 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-25 15:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Humaniora Sprid inom fakulteten true Thu, 25 Oct 2018 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136740765 2018-10-25T11:00:00Z Frida Wikström: "Att skriva sig ut. Nya terapeutiska miljöer och tvångsvårdade patienters subjektsformering 1967-1992" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136716271 Disputation. Historia <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-26 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-10-26 23:59</endDateTime></metadata>]]> Disputation Centrala kalendern www.gu.se Humaniora true Fri, 26 Oct 2018 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136716271 2018-10-26T11:15:00Z AKS-seminariet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752933 Irene Selsvold och Lewis Webb lägger fram en gemensam artikel under arbete: "Exhausting Nature: Rome and the Anthropocene" <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-05 15:00</startDateTime><endDateTime>2018-11-05 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Ingen annan plats! Seminarium true Mon, 05 Nov 2018 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752933 2018-11-05T14:00:00Z Historiska seminariet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752306 Mirko Harmel ventilerar avhandlingsavsnitt. Opponent Pavol Jakubec. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-06 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-11-06 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Ingen annan plats! Humaniora true Tue, 06 Nov 2018 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752306 2018-11-06T12:15:00Z Arkeologiska seminariet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752211 Emma Nordström, slutseminarium: Iron Age Keys and Locks in Eastern Sweden: A Study of Meaning and Social Identities through Context Skuggopponent: TBC <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-07 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-11-07 16:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Ingen annan plats! true Wed, 07 Nov 2018 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752211 2018-11-07T12:15:00Z Modern- och samtidshistoriska seminariet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136739690 Frida Wikström ventilerar en projektidé: "För vilka kriget inte hade något slut. Krigsneuroser i Sverige under första världskriget." <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-08 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-11-08 12:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Ingen annan plats! Humaniora true Thu, 08 Nov 2018 09:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136739690 2018-11-08T09:00:00Z Philological aspects: Literacy and the 'Varangian' legends https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136764217 Professor Elena Melnikova (Institute of world history, Russian Academy of Sciences, Moskva) håller föreläsning med titeln: "Philological aspects: Literacy and the 'Varangian' legends" <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-08 15:15</startDateTime><endDateTime>2018-11-08 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Seminarium Ingen annan plats! true Thu, 08 Nov 2018 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136764217 2018-11-08T14:15:00Z AKS-seminariet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752240 Lewis Webb, slutseminarium. Preliminär titel: "Gloria muliebris: Elite female status competition in Mid-Republican Rome". Opponenter: Wojtek Jezierski från institutionen och Örjan Wikander, prof. em. AKS Lund. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-12 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-11-12 13:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Humaniora true Mon, 12 Nov 2018 09:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752240 2018-11-12T09:00:00Z Historiska seminariet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752311 Professor Leos Müller, Stockholms universitet, presenterar sin nya bok "Sveriges första globala århundrade. En 1700-talshistoria." <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-13 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-11-13 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Ingen annan plats! true Tue, 13 Nov 2018 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752311 2018-11-13T12:15:00Z Arkeologiska seminariet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752201 Andrine Nilsen ventilerar ett avsnitt från avhandlingsprojektet Modern Living: Social Dimensions on Early Modern Urban Wood Construction. Diskussionsledare: Malou Blank Bäcklund <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-14 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-11-14 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Humaniora Seminarium true Wed, 14 Nov 2018 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752201 2018-11-14T12:15:00Z AKS-seminariet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752947 Robin Rönnlund presenterar The Vlochos Archaeological Project 2016-2018: Preliminära resultat från fältarbetet i Thessalien, Grekland. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-19 15:00</startDateTime><endDateTime>2018-11-19 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Ingen annan plats! Seminarium true Mon, 19 Nov 2018 14:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752947 2018-11-19T14:00:00Z Historiska seminariet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136759670 Professor Paul Holm, Trinity College, Dublin: "The Environmental History of the North Atlantic Fisheries 1400-1800". Ordförande: Henrik Jansson <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-20 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-11-20 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Ingen annan plats! true Tue, 20 Nov 2018 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136759670 2018-11-20T12:15:00Z Alexandra Pascalidou: Me too och kampen om sanningen https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136755016 Offentligt seminarium: <i>Me too och kampen om sanningen</i>. Vi gästas av författaren Alexandra Pascalidou, som berättar om sitt arbete med antologin <i>Me too - Så går vi vidare. Röster, redskap och råd</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-20 15:15</startDateTime><endDateTime>2018-11-20 17:00</endDateTime></metadata>]]> Centrala kalendern www.gu.se Sprid inom fakulteten Medarbetarportal Litteraturvetenskap Seminarium true Tue, 20 Nov 2018 14:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136755016 2018-11-20T14:15:00Z Arkeologiska seminariet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752216 Bettina Schulz Paulsson, seminarium/workshop: Applications of Bayesian Modelling Please confirm you will attend by sending me an email at christian.isendahl@gu.se by November 19. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-21 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-11-21 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Seminarium Ingen annan plats! true Wed, 21 Nov 2018 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752216 2018-11-21T12:15:00Z Seminarieserie: Psykiatrins kulturarv https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136737794 Centrum för kritiska kulturarv (CCHS) och forskningsklustret Kulturarv och hälsa bjuder in till seminarieserie om psykiatrins kulturarv. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-23 10:15</startDateTime><endDateTime>2018-11-23 12:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Ingen annan plats! Seminarium true Fri, 23 Nov 2018 09:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136737794 2018-11-23T09:15:00Z Forskarseminariet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752248 Brendan Foley, PhD i arkeologi vid Lunds universitet On the Antikythera wreck and mechanism <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-26 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-11-26 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Seminarium Ingen annan plats! true Mon, 26 Nov 2018 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752248 2018-11-26T12:15:00Z Historiska seminariet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752322 Paul Borenberg ventilerar avhandlingsavsnitt. Opponent: Anna Locke. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-27 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-11-27 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Humaniora Seminarium true Tue, 27 Nov 2018 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752322 2018-11-27T12:15:00Z Historiska seminariet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752327 Emma Severinsson, Lunds universitet, presenterar sin avhandling Moderna kvinnor. Modernitet, femininitet och svenskhet i svensk veckopress 1920¿1933. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-12-04 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-12-04 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Humaniora Seminarium true Tue, 04 Dec 2018 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752327 2018-12-04T12:15:00Z Arkeologiska seminariet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752223 Bettina Schulz Paulsson, seminarium: Symbol and Stone: The Conclusion of a Marie Curie Fellow Project <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-12-05 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-12-05 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Ingen annan plats! Humaniora true Wed, 05 Dec 2018 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752223 2018-12-05T12:15:00Z AKS-seminariet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752273 Nicoletta Momigliano, University of Bristol, Cherchez la femme: Minoans and Trojans <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-12-06 12:34</startDateTime><endDateTime>2018-12-06 23:59</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Ingen annan plats! Humaniora true Thu, 06 Dec 2018 11:34:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752273 2018-12-06T11:34:00Z Seminarieserie: Psykiatrins kulturarv https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136737810 Centrum för kritiska kulturarv (CCHS) och forskningsklustret Kulturarv och hälsa bjuder in till seminarieserie om psykiatrins kulturarv. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-12-10 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-12-10 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Seminarium Ingen annan plats! true Mon, 10 Dec 2018 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136737810 2018-12-10T12:15:00Z Historiska seminariet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752332 Denis Sukhino ventilerar avhandlingsavsnitt. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-12-11 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-12-11 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Ingen annan plats! Seminarium true Tue, 11 Dec 2018 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752332 2018-12-11T12:15:00Z Modern- och samtidshistoriska seminariet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136739695 Vakant <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-12-13 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-12-13 12:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Ingen annan plats! Seminarium true Thu, 13 Dec 2018 09:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136739695 2018-12-13T09:00:00Z Historiska seminariet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752337 Anna Locke ventilerar avhandlingsavsnitt. Opponent Paul Borenberg. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-01-15 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-01-15 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Ingen annan plats! true Tue, 15 Jan 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752337 2019-01-15T12:15:00Z Arkeologiska seminariet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752228 Tony Axelsson och Karl-Göran Sjögren, seminarium: Neolithic Lifeways: The Conclusion of a Swedish Research Council Project <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-01-16 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-01-16 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Ingen annan plats! true Wed, 16 Jan 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752228 2019-01-16T12:15:00Z Forskarseminariet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752283 Infrastruktursatsningar. Maria Sjöberg inleder diskussionen med utgångspunkt från sina erfarenheter av arbetet med Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-01-28 13:15</startDateTime><endDateTime>2019-01-28 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Seminarium Ingen annan plats! true Mon, 28 Jan 2019 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752283 2019-01-28T12:15:00Z AKS-seminariet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752991 Cecilia Sandström avhandlingsseminarium <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-02-11 12:34</startDateTime><endDateTime>2019-02-11 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Seminarium Ingen annan plats! true Mon, 11 Feb 2019 11:34:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752991 2019-02-11T11:34:00Z AKS-seminariet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752996 FokusRom I Lund: Alison Keith, University of Toronto, Ovidian receptions of Vergilian female figures <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-04-08 12:34</startDateTime><endDateTime>2019-04-08 23:59</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Ingen annan plats! Humaniora true Mon, 08 Apr 2019 10:34:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136752996 2019-04-08T10:34:00Z