Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1765674688&fromSiteNodeId=515590 The top 25 events Frida Wikström: "Att skriva sig ut. Nya terapeutiska miljöer och tvångsvårdade patienters subjektsformering 1967-1992" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136716271 Disputation. Historia <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-26 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-10-26 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Disputation Centrala kalendern www.gu.se true Fri, 26 Oct 2018 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136716271 2018-10-26T11:15:00Z