Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1765674688&fromSiteNodeId=515590 The top 25 events INSTÄLLT - Inside the Box: Paracastextilierna https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137036090 Del 4 i samtals- och podcastserien Inside the Box 2020. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-09 14:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-09 15:00</endDateTime></metadata>]]> Tvärvetenskap Föreläsning Ingen annan plats! true Thu, 09 Apr 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137036090 2020-04-09T12:00:00Z INSTÄLLT: Språkteknologi och AI: två själar, en tanke? https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137020891 Beroende på vem man frågar, har språkteknologi och AI olika många beröringspunkter. Över deras vid det här laget trekvartssekellånga historia ser man klara paralleller - men även intressanta skillnader - vad gäller metodutveckling och konceptualisering av forskningsproblemen. Idag anser somliga att språkteknologin håller på att bli irrelevant som eget forskningsområde genom den senaste tidens utveckling inom AI-området. Andra påpekar att det fortfarande finns många fundamentalt språkliga problem som de senaste AI-metoderna inte hanterar särskilt bra. Under seminariet försöker Lars Borin ge en översikt över dessa frågor och deras bakgrund. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-14 12:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-14 13:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Centrala kalendern www.gu.se Humaniora true Tue, 14 Apr 2020 10:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137020891 2020-04-14T10:00:00Z INSTÄLLT - Monica Hellström, Durham University: Bäst på avstånd? Kejsare och senatsadel vid tredje sekelskiftet https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137068815 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-20 15:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-20 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Sprid inom fakulteten true Mon, 20 Apr 2020 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137068815 2020-04-20T13:00:00Z INSTÄLLT - Varför interpretation - del 2 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137081037 Exkursion med nätverket ISN: Varför interpretation - del 2. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-22 09:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-22 17:00</endDateTime></metadata>]]> Temadag Tvärvetenskap Sprid inom fakulteten true Wed, 22 Apr 2020 07:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137081037 2020-04-22T07:00:00Z Martin Sikora, Lundbeck Foundation GeoGenetics Centre, University of Copenhagen. https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137069963 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-22 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-04-22 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Medarbetarportal Humaniora true Wed, 22 Apr 2020 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137069963 2020-04-22T11:15:00Z INSTÄLLT - Medeltidskommitén presenterar Sif Ríkharðsdóttir, "Pain, Love and the Embodiment of Emotion in Old Norse Literature" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137084199 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-23 15:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-23 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Humaniora true Thu, 23 Apr 2020 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137084199 2020-04-23T13:00:00Z INSTÄLLT - Inside the Box: vandring, japanska skogsbad och träd på recept https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137036109 Del 5 i samtals- och podcastserien Inside the Box 2020. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-23 15:30</startDateTime><endDateTime>2020-04-23 16:30</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Föreläsning Tvärvetenskap true Thu, 23 Apr 2020 13:30:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137036109 2020-04-23T13:30:00Z Kristian Göransson och Henrik Boman presenterar utgrävningen i Francavilla di Sicilia, en grekisk stad i Siciliens inland https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137068820 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-27 15:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-27 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Sprid inom fakulteten true Mon, 27 Apr 2020 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137068820 2020-04-27T13:00:00Z INSTÄLLT: Seeing rock art - Human Creativity and Artificial Intelligence https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137025225 This talk is about three dimensional documentation techniques and artificial intelligence approaches to automatically recognize motifs in rock art documentation, research, and dissemination. Three dimensional documentation techniques and Artificial Intelligence approaches to automatically recognize motifs are in the process of revolutionizing rock art documentation, research, and dissemination. The Southern Scandinavian rock art is Europe¿s richest pictorial source for the life and believes during the Bronze Age (1800/1700-550 BC). However, most of the at least 20.000 sites are documented only in 2D using older tactile methods. The project ¿Rock art in three dimensions¿ seeks to push the boundaries of the research front by increasing the amount of 3D documentation of rock art and developing an automatic keywording system for the Swedish Rock Art Research Archive. For this purpose the Department for Historical Studies, the Centre for Digital Humanities, Chalmers, and the County Board for Västra Götaland are collaborating in this project. Three dimensional documentation has several advantages over older documentation techniques which can be used to get better results in the recognition of motifs. The presentation will introduce the project, the advantages of 3D documentation, and using artificial intelligence, but will also begin the discussion of issues and crucial questions that the work also brought to the forth. This is a necessary critical discussion of the proper place of interpretation, of the human ability to perceive 3D, and of Computer Vision¿s issues to cope with human creativity to advance the integration of digital methods into rock art research. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-28 12:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-28 13:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Seminarium true Tue, 28 Apr 2020 10:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137025225 2020-04-28T10:00:00Z Tidskriftsseminarium https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137058711 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-28 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-04-28 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Seminarium true Tue, 28 Apr 2020 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137058711 2020-04-28T11:15:00Z Johan Vekselius, SU, presenterar sitt post-docprojekt: En populismens historia i antikens Rom: plebs, popularer, populus https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137068825 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-04 15:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-04 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Sprid inom fakulteten true Mon, 04 May 2020 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137068825 2020-05-04T13:00:00Z Inside the Box: Superfood och matkultur som aktivism https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137036217 Del 6 i samtals- och podcastserien Inside the Box 2020. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-07 14:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-07 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Tvärvetenskap Föreläsning true Thu, 07 May 2020 12:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137036217 2020-05-07T12:00:00Z INSTÄLLT: Kommer datorn stjäla min själ: AI i litteraturen https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137025233 Presentationen handlar om AI som motiv i litteraturen - om maskinmänniskor och människors maskiner ur ett historiskt perspektiv. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-12 12:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-12 13:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Centrala kalendern www.gu.se true Tue, 12 May 2020 10:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137025233 2020-05-12T10:00:00Z Bokdiskussion med Ian Kershaw ochKonrad Jarausch https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137056086 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-12 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-12 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Humaniora true Tue, 12 May 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137056086 2020-05-12T11:00:00Z Medeltidskommitén presenterar Haki Antonsson, "The Beginning of Njáls Saga: Patterns, Laws and Authorial Milieu¿ https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137084204 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-12 15:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-12 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Humaniora true Tue, 12 May 2020 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137084204 2020-05-12T13:00:00Z Sari Nauman FD och Lewis Webb presenterar sina VR postdoc projekt vid Institutionen för historiska studier. https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137050923 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-19 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-05-19 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Seminarium Sprid inom fakulteten true Tue, 19 May 2020 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137050923 2020-05-19T11:15:00Z INSTÄLLT: Datoriseringen i välfärdsstaten https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137020858 Presentationen behandlar framväxten av automatiserade system inom svensk statsförvaltning under 1960-talet och konsekvenserna av att Statskontoret under några år var en av Europas största upphandlare av datorer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-26 12:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-26 13:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Centrala kalendern www.gu.se Seminarium true Tue, 26 May 2020 10:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137020858 2020-05-26T10:00:00Z Ariel Frank (La Plata University, Argentina): Rock art in Patagonia. https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137070076 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-03 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-06-03 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Humaniora true Wed, 03 Jun 2020 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137070076 2020-06-03T11:15:00Z Ida Östenberg lägger fram ett kapitel/artikel inom Vitterhetsprojektet Conflicted ceremonies. Public mourning in late Republican and early Imperial Rome https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137068830 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-05 15:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-05 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Seminarium true Fri, 05 Jun 2020 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137068830 2020-06-05T13:00:00Z Richard J. Evans, The pursuit of power: Europe 1815 - 1914 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137066616 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-09 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-06-09 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Seminarium true Tue, 09 Jun 2020 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137066616 2020-06-09T11:15:00Z Diaspora, Moravianism - Migration - Innovation, 1750-1850 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137082114 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-10 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-11 13:00</endDateTime></metadata>]]> Konferens Humaniora Sprid inom fakulteten true Wed, 10 Jun 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515591&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137082114 2020-06-10T11:00:00Z