Kalendarium - RSS https://webresources.gu.se/RSS_Services/Calendar_dynamic_RSS?categoryNames=&calendarIds=1765672708&fromSiteNodeId=515494&languageId=100000&startDateTime=2019-12-01&endDateTime=2019-12-31&print=true The top 25 events INSTÄLLT: De svenska positionsverben och deras inlärning och undervisning https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137085395 Föreläsning/seminarium inom forskningsområdet Språk och lärande vid institutionen för språk och litteraturer. OBS! Seminariet är inställt! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-14 15:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-14 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Forskning Föreläsning Lärande Språk Humaniora true Tue, 14 Apr 2020 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137085395 2020-04-14T13:00:00Z Seminarieserie: Arkivforskning https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137085404 Föreläsning/seminarium inom forskningsområdet Språk, litteratur och kulturalitet vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-21 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-04-21 17:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Forskning Seminarium Humaniora Föreläsning Sprid inom fakulteten true Tue, 21 Apr 2020 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137085404 2020-04-21T13:15:00Z Spanska forskarseminariet: Andrea Castro https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137030382 Forskarseminarium i ämnet spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-22 13:00</startDateTime><endDateTime>2020-04-22 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Forskning Seminarium Språk Humaniora true Wed, 22 Apr 2020 11:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137030382 2020-04-22T11:00:00Z ASLA-symposiet 2020 https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136841149 Vartannat år arrangerar ASLA (Association suédoise de linguistique appliquée) symposium där såväl svenska och utländska deltagare träffas. 2020 hålls symposiet i Göteborg där det arrangeras av institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-23 12:34</startDateTime><endDateTime>2020-04-24 23:59</endDateTime></metadata>]]> Svenska Konferens Språk Humaniora Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 23 Apr 2020 10:34:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136841149 2020-04-23T10:34:00Z Klassiska forskarseminariet: Andreas Keränen https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137077654 Forskarseminarium i ämnet klassiska språk, latin, vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-04-23 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-04-23 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Ingen annan plats! Humaniora Doktorandseminarium Språk Forskning true Thu, 23 Apr 2020 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137077654 2020-04-23T13:15:00Z INSTÄLLT: Franska forskarseminariet: Tom Cobb https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137058472 Gästföreläsning och seminarium i ämnet franska vid institutionen för språk och litteraturer. OBS! Föreläsningen/seminariet är inställt! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-06 15:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-06 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Lingvistik Språk Humaniora Föreläsning Forskning true Wed, 06 May 2020 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137058472 2020-05-06T13:00:00Z Klassiska forskarseminariet: Jacob Jonsson https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137069101 Forskarseminarium i ämnet klassiska språk, antik grekiska, vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-07 14:15</startDateTime><endDateTime>2020-05-07 16:00</endDateTime></metadata>]]> Doktorandseminarium Språk Seminarium Humaniora Ingen annan plats! Forskning true Thu, 07 May 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137069101 2020-05-07T12:15:00Z INSTÄLLT: Writing Early and Late Modern Dutch. A Sociolinguistic Perspective https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137085418 Gästföreläsning inom seminarieserien Skrift och samhälle inom forskningsområdet Språk i samhällskontakt vid institutionen för språk och litteraturer. FÖRELÄSNINGEN KOMMER ATT GES DEN 15 OKTOBER ISTÄLLET <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-07 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-05-07 17:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Sprid inom fakulteten Seminarium Lingvistik Humaniora Forskning Språk true Thu, 07 May 2020 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137085418 2020-05-07T13:15:00Z INSTÄLLT: Workshop om (historisk) sociolingvistik https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137085449 Gijsbert Rutten håller i denna workshop som arrangeras av forskningsområdet Språk i samhällskontext vid institutionen för språk och litteraturer. WORKSHOPPEN KOMMER ATT HÅLLAS DEN 16 OKTOBER ISTÄLLET <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-08 09:15</startDateTime><endDateTime>2020-05-08 12:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Språk Forskning Humaniora Workshop Lingvistik true Fri, 08 May 2020 07:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137085449 2020-05-08T07:15:00Z Klassiska forskarseminariet: Magnus Krook https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137069122 Forskarseminarium i ämnet klassiska språk, latin, vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-14 14:15</startDateTime><endDateTime>2020-05-14 16:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Doktorandseminarium Språk Ingen annan plats! Forskning Humaniora true Thu, 14 May 2020 12:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137069122 2020-05-14T12:15:00Z INSTÄLLT: Linguistic Citizenship in a sociolinguistics of "hope" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137058347 Gästföreläsning inom forskningsområdena Språk i samhällskontext vid institutionen för språk och litteraturer. FÖRELÄSNINGEN ÄR INSTÄLLD PGA CORONA <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-19 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-05-19 15:15</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Språk Seminarium Sprid inom fakulteten Forskning Lingvistik Föreläsning true Tue, 19 May 2020 11:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137058347 2020-05-19T11:15:00Z INSTÄLLT: Azazeel: The Controversial Novel https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137097964 Gästföreläsning inom forskningsområdet Språk, litteratur och kulturalitet. FÖRELÄSNINGEN ÄR INSTÄLLD <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-19 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-05-19 17:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Seminarium Forskning Humaniora Sprid inom fakulteten Litteraturvetenskap Språk true Tue, 19 May 2020 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137097964 2020-05-19T13:15:00Z Presentation av forskningsprojektet "Didos kval i franskt 1500-tal" https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137069155 Gemensamt forskarseminarium i ämnena klassiska språk och franska, vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-27 15:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-27 17:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Språk Forskning Seminarium Litteraturvetenskap Humaniora Sprid inom fakulteten true Wed, 27 May 2020 13:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137069155 2020-05-27T13:00:00Z Klassiska forskarseminariet: Kalle Lundahl https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137077662 Forskarseminarium i ämnet klassiska språk vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-04 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-06-04 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Seminarium Föreläsning Språk Sprid inom fakulteten Forskning true Thu, 04 Jun 2020 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137077662 2020-06-04T13:15:00Z FlerSvA lunchseminarium: Gerold Schneider (University of Zürich) https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137081587 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-10 12:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-10 13:30</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Seminarium true Wed, 10 Jun 2020 10:00:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137081587 2020-06-10T10:00:00Z Writing Early and Late Modern Dutch. A Sociolinguistic Perspective https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137099890 Guest lecture within the seminar series Writing and Society and the Language in Sociey research area, Department of Languages and Literatures. All interested are welcome! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-10-15 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-10-15 17:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Sprid inom fakulteten Lingvistik Humaniora Seminarium Föreläsning Språk true Thu, 15 Oct 2020 13:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137099890 2020-10-15T13:15:00Z Workshop om (historisk) sociolingvistik https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137099872 Gijsbert Rutten håller i denna workshop (på engelska) som arrangeras av forskningsområdet Språk i samhällskontext vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-10-16 09:15</startDateTime><endDateTime>2020-10-16 12:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Humaniora Workshop Lingvistik Sprid inom fakulteten Språk true Fri, 16 Oct 2020 07:15:00 GMT https://webresources.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515495&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70137099872 2020-10-16T07:15:00Z